Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

30 november 2016

Innovatiedilemma: supermarkt versus teler of supermarkt én teler

30 nov, 2016
Tijd: 10:30
Locatie: Congrescentrum, de Voorde 30, Venray (Afslag Oostrum)

Innovatiebehoefte vanuit de supermarkten komt niet aan op teeltbedrijven. Innovaties in de teelt krijgen geen aandacht bij de supermarkten. Toch is er in de gehele versketen energie om te komen tot innovatie. Is er een tegenstelling of is er een gezamenlijk belang?
 
Actuele dilemma’s
-       Als chemie geen toekomst heeft in de productie van versproducten, welke innovatiespoor is er dan op de teeltbedrijven noodzakelijk?
-       Als de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen leidt tot duurzame productie, hoe komen deze producten dan onder de aandacht van de supermarkt?
Is er een verschil in visie op innovatie, is er een onoverbrugbare tegenstelling of is samenwerking mogelijk om tot ketenbrede innovatie te komen?
 
Zoektocht
In discussie sessies met telers, een retailspecialist en onderzoekers wordt een perspectief geschetst voor ketenbrede innovaties.
 
Programma
1)    Schetsen van problematiek vanuit recente vragen van de retail over gebruik van diverse gewasbeschermingsmiddelen als neonicotinoïden, koper, Roundup.
 
2)    Statement door Louise Fresco (voorzitter WUR) via een videoboodschap
 
3)    Interview met retailspecialist Huub Welles (Agriretaildesk)
 
4)    Innovaties in de teelt, toelichting van de volgende initiatieven:
§  Prei op water
§  Duurzaam telen andijvie
§  Minitree
§  Paksoi teelt op water
 
5)    Welke technische innovatiesporen zijn beschikbaar en in ontwikkeling (Marleen Riemens, WUR)
 
6)    Discussie in groepen op basis van vragen zoals:
§  Wat zijn de knelpunten t.a.v. gewasbescherming?
§  Welke innovatieroutes zijn er op de teeltbedrijven?
§  Wat is nodig?
§  Wanneer is realisatie mogelijk?
 
7)    Afsluiting en terugkoppeling
 
Datum:          woensdag 30 november 2016
Tijd:               10.30 – 13:00 uur
Locatie:         Congrescentrum, de Voorde 30, 5807 GB Venray (Afslag Oostrum)
 
Informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden via de agenda-items op www.vollegrondsgroente.net of rechtstreeks via:
http://www.formdesk.com/xplantnl/Innovatiedilemma
 
Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:
• Janjo de Haan: (0320) 29 12 11, janjo.dehaan@wur.nl
• Ulko Stoll: (06) 20 41 72 25, u.stoll@vollegrondsgroente.net
 
 
Inschrijven via:
http://<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('http://www.formdesk.com/xplantnl/Innovatiedilemma', '', 'top=20,left=20,toolbar=0,statusbar=1,scrollbars=1,resizable=1')" title="Het online formulier invullen">Innovatiedilemma: supermarkt versus teler of supermarkt én teler</a>