Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

13 november 2018

Broccoli seizoensevaluatie

13 nov, 2018
Tijd: 13.30- 17.00
Locatie: Beekenkamp Plants, Slimweg 38, Lutjebroek

Voor (aspirant) leden van Vollegrondsgroentenet vindt de seizoensevaluatie broccoli plaats bij plantenkwekerij Beekenkamp in Lutjebroek. Deze middag nemen we het afgelopen seizoen door en kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen.
Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Evaluatie seizoen 2018
  4. Opzet rassenproef 2019
  5. Onderzoekwensen  2019
  6. Thema’s 2019
  7. Rondje vertegenwoordigers
  8. Vooruitblik seizoen 2019
  9. Rondvraag/ sluiting

Wij willen graag weten hoeveel bezoekers wij kunnen verwachten en stellen het op prijs als u zich aanmeldt o.v.v. BROCCOLI SEIZOENSEVALUATIE via Erna Steenhuis e.steenhuis@vollegrondsgroente.net. Voor meer informatie ook telefonisch te bereiken via 06-20 58 34 97.