Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

17 oktober 2018

Witlof Platform 2018: discussie, onderzoek en netwerken

17 okt, 2018
Tijd: 17 oktober, 14.00 uur
Locatie: start Witlofkwekerij LOF Pilotenweg 28/1, Espel

Witlof Platform 2018: discussie, onderzoek en netwerken
 
Dit jaar ligt op het witlofplatformonderzoek naar plantversterkers en groene gewasbescherming.  De maatschappij vraagt naar milieuvriendelijke teeltmethoden en deze zijn niet eenvoudig toe te passen. Het vaagt veel van het vakmanschap en kennis van zowel witlofplant, ziekte en plaag als de toepassing. Het witlofplatform biedt de mogelijkheid om kennis te maken met deze nieuwe methoden.
 
Op het witlofplatform liggen de volgende demonstraties:
Zeba(UPL):                wordt toegediend tijdens het zaaien en heeft een groot watervasthoudend vermogen dat geleidelijk vrijkomt.
EVR(Jadis Agri):         is een yucca extract dat wordt gewonnen uit woestijnplanten die stress kunnen overleven. EVR stimuleert de weerbaarheid van planten.
Plant Health Cure:      biedt een productrange aan die zorgt voor een optimale interactie tussen plantenwortel en bodemleven.
Bayer:                         gaat in op de werking en toepassing van Luna Privilege
Haifa:                          toont langzaam werkende meststoffen 
 
Met deze producten zijn interessante resultaten gerealiseerd op het witlofplatform. Uiteraard worden de resultaten besproken even als de mogelijkheden. Bekijken en beoordelen van proeven kan op 17 oktober. En belangrijker, verdieping en discussie met specialisten en met collega’s.
 
Discussie en verdieping
De proefvelden zijn aangelegd op verschillende percelen rond Espel. Verzamelen bij Witlofkwekerij LOF. Aansluitend worden de achtergrondenvan de proeven toegelicht. in horeca locatie De Ducdalf 
 
Datum en tijd: 17 oktober, 14.00 uur 
Start op het praktijkperceel  
Locatie:         Witlofkwekerij LOF.              Discussieprogramma(vanaf 15.00 uur)
Pilotenweg 28/1, Espel                       De Ducdalf, Westerrand 28, Espel      
 
Aanmelden
Deelname aan het witlofplatform is gratis. Wel is er een maximum aantal bezoekersplaatsen. Daarom is aanmelden noodzakelijk. Bij overschrijding wordt prioriteit gegeven aan telers. 
Aanmelden via witlof@vdgrond.nl
 
Het witlofplatform wordt gefinancierd door de participanten.
 
Contact
Bart Hesen, Chicogrow:                      (06) 53 94 16 92, bart.hesen@chicogrow.nl
Ulko Stoll, ‘v/d Grond’:                      (06) 20 41 72 25, u.stoll@vdgrond.nl
 
 
 
Programma Witlofplatform 17 oktober 2018

   
13.30 uur Ontvangst
 
13.35 uur Proefbespreking in het veld. Start bij Witlofkwekerij LOF., Pilotenweg 28/1 Espel
Toelichting op proef opzet en beoordeling van de objecten op het proefperceel.
 
15.00 uur Ontvangst De Ducdalf. Westerrand 28,Espel
 
15.30 uur Actualiteiten witlofteelt
Planet Proof, internationaal overleg
 
15.45 uur Inleidingen en pitches
Toelichting op de proeven en discussie over de mogelijkheden met de participanten:
- Plant Health Cure
- Bayer
- Jadis Agri
- Haifa
- UPL
 
17.30 uur Buffet en netwerken
 
19.00 uur Slot 
 

 
 
Participanten in het Witlofplatform 2018:
UPL
Plant Health Cure
Bayer
Haifa
Jadis Agri