Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

 • 4 december 2018

  Bloemkool seizoensevaluatie

  04 dec, 2018
  Tijd: 13.30-17.00
  Locatie: Plantenkwekerij Gitzels, Kerkeland 4, Wervershoof

  Voor (aspirant-) leden van Vollegrondsgroentenet vindt de seizoensevaluatie bloemkool plaats bij plantenkwekerij Gitzels in Wervershoof. Deze middag nemen we het afgelopen seizoen door en kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen.
  Agenda

  1. Opening door de voorzitter 

  2. Mededelingen en ingekomen stukken

  3. Evaluatie seizoen 2018

  4. Opzet pottenproef 2019

  5. Onderzoekwensen  2019

  6. Thema’s 2019 

  7. Rondje vertegenwoordigers

  8. Vooruitblik seizoen 2019

  9. Inrichting klankbordgroep

 • 13 december 2018

  Grond om te boeren

  13 dec, 2018
  Tijd: 9:45
  Locatie: Gelredome Arnhem

  Bent u voorbereid op weersextremen?
  Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. De winters worden milder en zomers heter. In het groeiseizoen krijgen akkerbouwers vaker te maken met extreme neerslag, droogte, hitte en kou. Door maatregelen te treffen kan het verongelukken van gewassen worden beperkt en financiële schade worden voorkomen.
  Tijdens het evenement hoort u wat die maatregelen zijn, hoe effectief ze zijn, wat ze kosten en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Pagina's