Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Een certificaat in ruil voor informatie

Eén van de heetste thema’s in gesprekken met telers op dit moment is PlanetProof. Dat is de spreekwijze van de uitgebreide naam ‘On the way to PlanetProof’. Onderweg zijn we zeker.

afbeelding van Ulko Stoll

Toeristenbelasting op huisvesting arbeidsmigranten? Zo zit dat!

In de land- en tuinbouw komt het personeel vaak vanuit Oost-Europese landen naar Nederland om te werken op het land of in de kassen. Als u als werkgever de huisvesting regelt voor deze medewerkers of uitzendkrachten, hoe zit het dan met de toeristenbelasting?
 
 
Praktijkvoorbeeld

afbeelding van Ulko Stoll

Bepaalt techniek de wetgeving?

Het is natuurlijk prachtig om met nieuwe techniek bezig te zijn. De ontwikkeling van Drones biedt mooie perspectieven. Ook sensoren die meten in de bodem en die gegevens via slimme netwerken real time doorgeven aan de smartphone, zorgen voor gegevens waar een teler beslissingen op kan baseren. En zo moet het ook zijn techniek als onderdeel van nieuwe inzichten en nieuwe processen in de bedrijfsvoering. Op deze manier is techniek onderdeel van innovaties.
 
Residu

afbeelding van Ulko Stoll

Gewasbescherming en bemesting zijn geen afzonderlijke grootheden

Mooi gesprek had ik laatst met een bemestingsspecialist van één van de gewasbeschermingsleveranciers. Hij was op bezoek geweest bij een van de grote chemie bedrijven mijn vraag natuurlijk was wat hij daar als bemestingsspecialist zou moeten leren. Zijn antwoord stemt tot nadenken.
 
“Gewasbescherming en bemesting zijn geen afzonderlijke grootheden. Het groeien van planten door meststoffen heeft alle effect op het ontwikkelen van ziekten die dan weer moeten worden bestreden.” En dat is een verhelderend gedachte.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Tuinder en spuitlicentie

Het geeft toch te denken dat iedere keer als er een maatschappelijke discussie over gewasbeschermingsmiddelen plaats vindt, de agrarische sector in de verdediging schiet. De standaard reactie is er één van verdediging in de vorm van “we zijn verstandig en het gaat over minimale hoeveelheden en uitlaatgassen zijn erger”. Een defensieve aanpak die geen enkele impact heeft. En daar komt bij dat zodra je in de verdediging schiet je niet meer in staat bent om de nuances uit te leggen.

afbeelding van Ulko Stoll

De ontwikkeling van werknemers

In mijn werk ontmoet ik werkgevers, bedrijfsleiders en teamleiders in de vollegrondsgroenteteelt. Zij willen graag dat hun medewerkers flexibel en wendbaar zijn. Op deze manier blijven ze interessant voor het bedrijf en duurzaam inzetbaar. Het werk in de vollegrondsgroenteteelt verandert namelijk snel. Denk maar aan de toenemende schaalvergroting, mechanisering en automatisering.

Toekomst

De toekomst is de tijd na het nu en wordt onderscheiden van het verleden, de tijd die voorafging aan het nu. Veel mensen vinden het lastig om in het nu te leven en dat te aanvaarden met alle plussen en minnen die er zijn. Zo zijn er mensen die sterk gehecht zijn aan het verleden, “dat altijd beter was”, zij verwachten weinig goeds van de toekomst. Voor een andere groep zijn de verwachtingen van de toekomst vrijwel onbegrensd en is er de belofte “dat het alleen maar beter wordt”.

afbeelding van Teun de Waard

Uitkijken naar de Wervershover kermis

In meerdere opzichten kijk ik ieder jaar weer uit naar de Wervershover kermis. Ten eerste natuurlijk omdat het de gezelligste kermis van Nederland is maar bedrijfsmatig ben ik er ook mee bezig.
Met de kermis in het derde weekend van augustus zitten alle planten in de grond, is het schoffelwerk meest gedaan en komen we in een periode terecht waarin het voornamelijk op produceren aan komt. Op dat moment kan ik de balans opmaken of alle planten goed de grond in zijn gegaan en hoe alles weggroeit.
 

Lof der zotheid

Een bekende titel van het satirische werk uit 1509 van de Rotterdamse humanist Erasmus waarin hij uitroept: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. In dit geschrift stelt hij tal van ondeugden en misstanden aan de kaak en spaart de kerkelijke- en wereldlijke leiders daarbij niet. Het geschift wordt dan ook in verschillende landen op de zwarte lijst geplaatst. Prediker 1,2 stelt echter dat er mensen zijn die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze daarmee verdienden, grotendeels moeten afgeven aan anderen, die zich niet inspanden.

afbeelding van Jeroen Kloos

Bijeenkomst Horticulture in Transition: voorbereid op de toekomst

The future is here. De komende tien jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen 100 jaar. Robots nemen teeltwerkzaamheden over van werknemers. Drones vliegen over de akkers en verzamelen gegevens voor een duurzame teelt. Big data worden belangrijk bij het aansturen van het bedrijf. En alles staat met elkaar in verbinding. Hoe je het ook wendt of keert, dit tijdperk komt eraan.

Pagina's