Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Geheugen probleempje??

Het belang van het geheugen zal iedereen duidelijk zijn. De kwaliteit van het geheugen verschilt van mens tot mens. Veel mensen willen een goed geheugen en zijn bereid daar allerlei oefeningen voor te doen. Voor kinderen zijn er spelletjes die een training voor het geheugen vormen. Er is een flink aantal boeken waarin uitgelegd wordt hoe het geheugen te trainen is. Dat neemt niet weg dat met het ouder worden veel mensen tot de ontdekking komen dat hun geheugen anders is gaan werken.  
 

afbeelding van Teun de Waard

Het belang van collectieve belangenbehartiging

Waarom zou ik betalen? In gesprek met de leden
Het grootste goed van de LTO organisatie zijn de leden. Leden die stuk voor stuk verbonden zijn met agrarische bedrijven. Leden die samen met anderen deel uitmaken van het agrarisch familiebedrijf.
De vraag is: hebben agrariërs een vereniging nodig die ontzorgt? En aansluitend volgt de vraag: Is LTO in staat om te ontzorgen.

afbeelding van Ruud Pruijsten

Verantwoord ouderschap

Ouders hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Dat begint direct na de bevruchting. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de weerstand van kinderen, gedurende hun hele leven, wordt bepaald door de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap. Wanneer de moeder te weinig vitamine A via  haar voeding binnen krijgt leidt dat tot een zwakke afweer voor het kind. Het kind zelf is niet meer in staat om een tekort tijdens de zwangerschap te herstellen door extra dosis vitamine A te nemen tijdens het leven.

afbeelding van Teun de Waard

Experimenteren en avonturen

Op één of andere manier lijkt het of alle bedrijfsactiviteiten “professioneler” moeten worden. Tenminste als je afgaat op hedendaags managementjargon. Meer en meer kom ik tot de overtuiging dat we weg moeten van procedurefocus en juist terug moeten naar de ontwikkelingsfase van het bedrijf. Want volgens mij komt innovatie en vernieuwing niet van de grond met procedures.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Pronkgerecht

Het woord pronkgerecht was nieuw voor mij. Een mooi en uitdagend woord. Ik las het in een artikel op Foodlog.nl. Het is een woord dat je bijblijft en om een reactie vraagt. In het betreffende artikel werd het woord gebruikt om het centrale onderdeel van het gerecht waarmee je als gastvrouw/heer voor de dag wilt komen, aan te geven. Jarenlang vervulde vlees de rol van het pronkgerecht. Dat is voor jonge consumenten zeker geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds vaker wordt voor een groente gekozen. Natuurlijk niet in een recht toe recht aan traditionele bereidingswijze.

afbeelding van Teun de Waard

Beste Sint

 

afbeelding van Ulko Stoll

Achterover leunen

Achterover leunen
 

afbeelding van Ulko Stoll

Mineralen: van generiek naar specifiek

Het is al weer enkele weken geleden dat het ministerie bekend maakte met welke voorstellen zij in het kader van het Vijfde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn naar Brussel gaat. De reactie van de LTO vakgroep Akkerbouw is maar voor één uitleg vatbaar: onacceptabel! U heeft hierover verschillende  artikelen in diverse media kunnen lezen.

Wat eten wij vandaag?

Elk huishouden stelt zich deze vraag elke dag. Het is een belangrijke vraag. Zodanig belangrijk dat zeer veel supermarkten bij binnenkomst van hun klanten als eerste de versafdeling aanbieden. Marketing mensen weten dat als er eenmaal een antwoord gevonden is op de meest belangrijke vraag van de dag hun kopers gerust gesteld zijn en zich vrij voelen om andere waren te kopen. Vroeger was het besluit welk vlees komt er op tafel en hoe kunnen we de maaltijd daaromheen vorm geven. Dat is niet meer zo. Nu zijn de groenten leidend!
 

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's