Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Haagse kaders

De laatste tijd heb ik me nogal druk gemaakt over het mestbeleid, want  wat nu voorligt gaat wat mij betreft iedere realiteitszin te buiten.
Kort gezegd komt het er onder anderen op neer dat op uitspoelingsgevoelige gronden de stikstofgebruiksruimte met 20% naar beneden gaat. Mijn schatting is dat zeker twee derde van de vollegrondsgroentenbedrijven op deze gronden liggen.

afbeelding van Jan Roefs

Recht op Boer zoekt vrouw

Het zal u niet ontgaan zijn, de publieke omroep moet opnieuw bezuinigen en zij vinden dat niet leuk. Op een beschamende wijze worden de middelen die zij beschikbaar hebben ingezet om medestanders voor hun pleidooi te vinden. Gezien alle aandacht is de reactie van het publiek erg lauw te noemen. Wat maakt het uit of je op het ene net Viva la Frans ziet of op het andere de vakantie belevenissen van Barbie?  

afbeelding van Teun de Waard

Hoogspel om de marktmacht

Deze ochtend werd via nieuwskanalen bekend dat een zekere supermarktketen wil dat haar leveranciers de winstderving als gevolg van de ‘supermarktoorlog’ betalen. Het bedrijf wil op die manier haar winst op peil houden en beargumenteert dat behoud of vergroting van het marktaandeel van de keten ook ten goede komt aan de toeleveranciers. Nog niet zo lang geleden heeft een andere supermarktketen een korting van 2% bedongen en naar aanleiding van de commotie die daarover is ontstaan hebben partijen besloten een gedragscode voor eerlijke handel op te stellen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Toekomstbestendig dorp

Deze term, die nieuw voor mij was, sprak mij tot de verbeelding en maakte mij nieuwsgierig toen ik die las op de website van Netwerk Platteland. Dan lees je het artikel. In Duitsland komen dezelfde problemen voor als in Nederland waar het de zorg voor ouderen in de dorpen betreft. Ook daar zijn de kosten van professionele zorg moeilijk te dragen en op het platteland lastig op niveau te houden, blijkt. Dat heeft ertoe geleid dat er een idee ontstaan is om het anders aan te pakken. Vrijwilligers hebben contacten met dorpsgenoten en organiseren de zorg.

afbeelding van Teun de Waard

Stadslandbouw

Onlangs was ik genodigd op een bijeenkomst over stadslandbouw. Georganiseerd op de High Tech Campus in Eindhoven en heel hip werd het ‘Urban farming event’ genoemd. En stadslandbouw heette ineens ‘the urbal fix’.
 

afbeelding van Jan Roefs

Landbouw, zo cool

De aardappelen zijn op en groenten schaars. Meteen is er reden voor kanten en andere communicatie media om daarover te berichten. Schaarste leidt tot hogere prijzen voor voedsel en daar zijn consumenten erg gevoelig voor.
 

afbeelding van Teun de Waard

Product zonder waarde

De afgelopen tijd heb ik van meerdere mensen gehoord dat tegenwoordig product geen waarde meer heeft. De sprekers bedoelden daarmee dat in de verkoop van vollegrondsgroente producten aan de handel of de supermarkt, de waarde van de producten van ondergeschikt belang is.
Het feit, dat product geen waarde heeft, is natuurlijk niet waar maar de opmerking als zodanig snijdt wel degelijk hout. Met één van de sprekers heb ik een tijdje doorgepraat om te begrijpen wat bedoelt wordt met deze opmerking en hoe dat uitgelegd moet worden. Het komt op het volgende neer:

afbeelding van Ulko Stoll

Tendentieuze berichtgeving

Vorig jaar las ik een kwaliteitskrant die, onder leiding van een Belgische hoofdredacteur, de normen van integriteit en fatsoen op een grove manier aan zijn laars lapte om een paar kranten extra te verkopen. Tijd voor een andere krant. Omdat je niet zomaar een krant wilt kwam ik terecht bij “misschien wel de beste krant van Nederland”. Dat schept verwachtingen!
 

afbeelding van Teun de Waard

Gezonde toekomst voor de nieuwe Koning

Voor alle Nederlanders is het nieuw, een Koning. Voor veel Nederlanders is het wennen, een Koningin die we voortaan Prinses noemen. Het proces van overgang zou je kunnen vergelijken met bedrijfsoverdracht. Je werkt lange tijd samen, leert de kneepjes van het vak, spiegelt nieuwe ideeën, soms wordt voorzichtig iets geprobeerd en afhankelijk van het succes volgt bijstelling. En dan is daar een dag, die vooral door de oudere generatie bepaald wordt, voor het overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De overdracht is een feit.
 

afbeelding van Teun de Waard

Watervoetafdruk

Kent u dat begrip? Professor Arjen Hoekstra, TU Twente, heeft dat in 2002 ontwikkeld en uitgewerkt voor een reeks van consumentenproducten maar ook voor landen, regio’s en bijvoorbeeld stroomgebieden. De achtergrond van alle denkwerk is dat water weliswaar een hernieuwbare grondstof is maar dat het verbruik jaarlijks toeneemt terwijl de regenval min of meer constant is.  Er ontstaan dus knelpunten met gevolgen van betekenis. Die doen zich al voor in gebieden waar gewassen geteeld worden die bevloeid worden omdat er onvoldoende regenwater beschikbaar is.

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's