Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Houdbaarheid

Natuurlijk willen wij graag dat onze producten met een optimale houdbaarheid in het schap liggen. Daar krijgen we nu hulp bij. Van een chip! De chip wordt in een bak gelegd en neemt een flink aantal zaken waar op de weg tussen producent en detailhandel. Het gaat dan om zaken als temperatuur, luchtvochtigheid, ethyleen en zuurstof gehalte. Wageningen UR en een chipfabrikant werkten gezamenlijk aan de ontwikkeling. Ik ga er van uit dat het toepassen van de chip belangrijk gaat bijdragen aan de zorg voor het product tijdens de logistiek.

afbeelding van Teun de Waard

Is er in deze productie maatschappij nog een plaats voor een kleine teler?

Schaalvergroting heeft de laatste jaren op grote schaal plaatsgevonden. De innovatie en mechanisatie en specialisatie in vollegronds groententeelt heeft geleid tot kostprijs verlaging, veel klienere bedrijven zijn gestopt.andere zijn gaan samenwerken en door gegroeid. Al deze inspanning heeft wel tot een lagere kostprijs geleid alleen is deze niet ten goede gekomen aan de telers maar direct door gegeven aan de retail en de consument.

afbeelding van Frans Beukelman

Door tijdgebrek toch nog meevallertje

Op ons bedrijf vond laatst een controle plaats van de GlobalGab certificering. Let op: niet de jaarlijkse audit maar een controle of het certificeringbureau de audit wel correct had uitgevoerd. Hiervoor was een Zuid-Amerikaanse dame overgevlogen die in drie dagen een stuk of 4 audits in Nederland mocht controleren. Omdat zij van zo ver kwam moest natuurlijk alles in het Engels, wat nogal wat extra tijd kostte. En natuurlijk begreep ze niet alle Nederlandstalige papieren die in onze map zitten. Er ontstond een stevige discussie of onze loonwerkers wel de juiste certificering hadden.

Bier en ketchup

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de relatie tussen een bierbuik en het drinken van bier niet bewezen kan worden. Het onderzoek aan de Universiteit van Kopenhagen werd gefinancierd door het Hollands Kennisinstituut Bier. Kennelijk is het voor de bierfabrikanten van groot belang om de relatie die iedereen kan vaststellen van wetenschappelijke twijfel te voorzien. Ongetwijfeld is deze kennis voor een aantal bierdrinkers een goed excuus om er nog een (extra) te nemen.

afbeelding van Teun de Waard

bedreiging of verrijking?

Wat doet die bloemkool teler nou op die foto?
Wel mensen dat zit zo, ik woon en ben geboren in de Noordoostpolder en heb van origine een akkerbouwbedrijf, maar ben langzaam omgeschakeld naar een vgg bedrijf.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus vandaar altijd nog wat graan in het pakket.
Dan rest natuurlijk wel de vraag of dit gewas past binnen ons bedrijf, en dat is zeker geen gemakkelijke.

afbeelding van Bert de Feijter

Crisis

De crisis duurt voort. De media vertellen ons dat de crisis nog lang niet over is. Ook volgend jaar is de kans op een recessie groot, de huizenprijzen blijven dalen en het vertrouwen van de banken in ondernemers en burgers is niet groot. Het ontbreekt aan nieuwe ideeën die echt geld opleveren bijvoorbeeld een nieuw product dat nuttig is en voor veel mensen haalbaar en betaalbaar.  De voedselbanken kondigen een schaarste en mogelijk wachtlijsten aan. Ieder kan ongetwijfeld nog een reeks narigheid hieraan toevoegen. Maar is het dan allemaal slecht? Is er reden te somberen?

afbeelding van Teun de Waard

Frankrijk

Afgelopen maanden ben ik een paar keer in Frankrijk geweest. Dit keer niet om mijn hobby fietsen uit te oefenen maar om te ondernemen. Samen met een collega hebben we in de buurt van Toulouse afgelopen najaar ijsbergsla en spitskool geteeld. Dat was erg leerzaam en levert een aantal nieuwe inzichten op met betrekking tot internationaal ondernemen. Wij hebben in eerste instantie afspraken gemaakt met een lokaal persoon die ter plaatse de teelt voor ons organiseert. Al snel bleek dat een intensieve aansturing nodig was om het planten en het beregenen goed uit te voeren.

afbeelding van Dick Pater

Bruggen slaan

De contouren van de vorige maand aangetreden regering worden steeds duidelijker. Alhoewel, net voordat ik aan deze column begon kwam er een tweetje voorbij dat onze staatssecretaris Verdaas al weer opstapt. Blijkbaar vanwege een eerder uitgesproken affaire rondom reiskostendeclaraties à €800, maar goed, het zij zo en ik hoop dat er snel een goede vervanger zal zijn. Ik begrijp het ergens ook wel, want er zijn veel te veel schandalen geweest, vooral bij onderwijsinstellingen, woningcorporaties en dergelijke.
 

afbeelding van Jan Roefs

websites mobiel

70% van de websites worden bekeken op smartphones.
Agriconnect techniek zou aangepast moeten worden naar smartphones aparaten.

afbeelding van Ulko Stoll

Jaren van overvloed

Alles heeft een prijs. Iedereen weet dat. Ook de simpele wetmatigheid van vraag en aanbod die uiteindelijk in een prijs resulteert, is een vertrouwt fenomeen. Wanneer 1 product duurder wordt en er is een vergelijkbaar product,  dat min of meer in dezelfde behoefte kan voorzien, beschikbaar dan zal een deel van de kopers daarop overgaan. Zo is er samenhang tussen prijzen. Op basis van langdurige ervaring zijn boeren tot de conclusie gekomen dat graan een centrale rol speelt in de samenhang van de prijzen. Veel boerenleiders hebben politici daarover verteld.

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's