Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Blog

Green Fertilizer

Twee jaar geleden stond ik te kijken naar de energieproductie van mijn zonnecellen. Het was een stralende dag en de panelen produceerden volop. Op dat moment realiseerde ik me dat wij  al die energie niet konden benutten. Wij nemen de meeste energie af na zonsondergang. Dus leveren we de zonne-energie grotendeels terug aan het net. Gelukkig hebben we hier goede afspraken over en kunnen we 100% salderen, maar toch, je wilt je eigen energie volledig kunnen benutten.
Op dat moment kwam een tankauto urean brengen, vloeibare stikstof voor over de tarwe. Wat zou het niet mooi zijn als je je stikstof uit de lucht kon halen, lucht bestaat immers voor 80% uit stikstof. Het kost waarschijnlijk enorm veel energie maar als je dat met zonne-energie zou  kunnen doen?
Stel je eens voor, stikstof uit de lucht, energie van de zon en dat kunnen gebruiken om onze planten te laten groeien.
Dit soort ideeën ontstaan denk ik wel vaker, je fantaseert wat en gaat weer verder met je werk.
Nu heeft het Productschap Akkerbouw en het Innovatienetwerk geïnvesteerd in Kiemkracht, een alliantie die innovaties voor de akkerbouw bedenkt, ontdekt en probeert te (laten) ontwikkelen.
Dit idee past in het Kiemkracht denken. Wat blijkt, het is mogelijk! Niet morgen, ook niet overmorgen, maar het is mogelijk. Op dit moment zijn er studenten in Delft bezig met brandstofcellen om te onderzoeken wat er allemaal bij komt kijken om een installatie te bouwen die stikstof uit de lucht haalt en er een toepasbare meststof van kan maken, of zelfs  brandstof voor de tractoren.
Kiemkracht kan dit soort ideeën een zetje geven, onderzoek initiëren, maar voor de echte uitvoering heb je partners nodig die de investering aandurven. Ook dat is een taak van Kiemkracht, het vinden van partners. Voor dit project hebben zich Cosun en Tolsma aangemeld.
Stel je voor, over 10 jaar heeft elke akkerbouwer zijn eigen stikstoffabriekje. Dit is niet alleen een aardig idee, het verkleint een behoorlijk deel van onze "carbonfootprint".  Bemesting beslaat namelijk 30% van onze carbonfootprint.
Natuurlijk is het nog lang niet zover en misschien leidt het tot een heel ander idee, maar het is goed dat de akkerbouw Kiemkracht heeft, dit soort ideeën blijven anders niet meer dan een aardige droom.
 
Henk Scheele
Voorzitter Kiemkracht