Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Blog

Nieuwe kennis platforms en demodagen

afbeelding van Ulko Stoll

Nieuwe kennis
 
We leven in tijden waarin heel veel veranderd. Dat geldt zowel voor de afzet als voor de kennisontwikkeling en bijbehorende innovaties op de bedrijven. Dat kan als vervelend worden ervaren maar het gebeurt toch.
 
Kennisontwikkeling die we vooral kennen als praktijkonderzoek, werd voorheen geregeld via het ministerie van landbouw en de productschappen. En we weten hoe het ervoor staat: het ministerie van landbouw is er niet meer en we hebben T&U, TKI en PPS’en als instrumenten gekregen om onderzoek te financieren. En productschappen zijn helemaal weg.
 
Sceptici zullen zeggen dat daarmee de collectiviteit is verdwenen. Maar dat is maar net hoe er mee wordt omgegaan. Kennisontwikkeling verschuift van een openbaar/publieke activiteit naar een gesloten/private omgeving. Kennisontwikkeling vindt plaats op bedrijven bij toeleveranciers, veredelingsbedrijven, chemiefabrikanten, machinebouwers enz. En niet in de laatste plaats op teeltbedrijven zelf. En daar gebeurt veel, misschien wel meer dan voorheen in openbare, met overheidsgeld gefinancierde projecten.
 
Het is als teler vooral zaak om de kennis op te zoeken. Voorheen was communicatie onderdeel van onderzoeksprojecten simpelweg omdat er publieke financiering aan te pas kwam. Nu is communicatie ook een zaak van jezelf open stellen en op zoek gaan naar kennis. De kennis komt immers niet meer vanzelf bij telers terecht. Dat andere instrumenten ontwikkelt gaan worden om kennis te communiceren mag duidelijk zijn. Instrumenten als het spruitenplatform, de, het peenplatform de aardbeien demodag  (10 september) en het witlofplatform zijn voorbeelden van het bij elkaar brengen van kennis die ontwikkeld is in een gesloten private omgeving. Het is fantastisch dat juist die gesloten private ketenpartijen willen investeren in deze instrumenten. Het is aan de telers om de kennis op te halen en toe te passen.
 
Ulko Stoll