Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Visuele bodemanalyse wint terrein bij telers

Bas Slagter deed veel ervaring op met bodembeheer door zijn teelt van 150 hectare bloemkool rondom Lutjebroek. Als bodemcoach bij Landbouwportaal Noord-Holland draagt hij kennis over op een nieuwe generatie. 'Wat er ín de bodem gebeurt, bepaalt soms voor 40 procent of meer wat er óp die bodem gebeurt.'

afbeelding van Erna Steenhuis

Succesvolle bijeenkomst Bodemanalyse in Praktijk

Ruim twintig vollegrondsgroentetelers namen deel aan de bijeenkomst `bodemanalyse in praktijk` bij Fa Z.A. de Wit en Zonen in Hoogkarspel op 8 mei jl.
Onder leiding van  Bas Slagter, bodemcoach bij het Landbouwportaal Noord-Holland werd een profielkuil gegraven en beoordeelden de telers de bodem aan de hand van een aantal criteria. Op verschillende punten werden cijfers gegeven die nadien werden geëvalueerd. 
 

afbeelding van Erna Steenhuis

Programma en nieuws broccoliteelt 2019 online

Het programma  voor de broccoliteelt is bekend. De programmering 2019 wordt gericht op:

afbeelding van Erna Steenhuis

Openstelling Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen voor onderzoeksprojecten

Dit jaar stellen de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gezamenlijk een oproep open voor publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) die in 2020 kunnen starten binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. Het beschikbare publieke budget is ca. € 25 miljoen in 2020.  In een PPS-project dragen private partijen in beginsel voor minimaal 50% bij.

afbeelding van Erna Steenhuis

Kooltelers op zoek alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen

Han Kroon - Rodeko en Ruud Hoitink- Proeftuin Zwaagdijk

Kooltelers zien dat de toelatingen voor veel gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen. De gereedschapskist raakt leeg, terwijl ze nog wel middelen nodig hebben om in te kunnen grijpen bij ziekten of plagen. Telers willen wel vergroenen, maar de kennis is er nog niet. In het onderzoeksproject 'Naar een duurzame koolteelt' wordt daarom gezocht naar alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen. Het bijzondere aan dit project is dat de telers meebetalen. Daarnaast denken ze actief mee. 

afbeelding van Erna Steenhuis

Telers gezocht voor mbo opdracht voedselverspilling

Voedselverspilling gaat veel verder dan de restjes die thuis in de afvalbak verdwijnen. In de hele keten wordt veel voedsel weggegooid. Heel veel. Wereldwijd gaat het om 1,3 miljard ton per jaar. Dat is een derde deel van al het geproduceerde voedsel. Absurd toch?! Daar moet iets aan gebeuren, vinden ook ‘MBO voor Morgen’ en ‘Transitiecoalitie Voedsel’. Zij starten daarom in het najaar van 2019 de MBO Challenge Voedselverspilling

afbeelding van Erna Steenhuis

Subsidie Mkb Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT) geopend

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 9 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met deze MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2019 ongeveer € 60 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.  

afbeelding van Erna Steenhuis

Flipper, een insecticide van plantaardige oorsprong

FLiPPER is een product van plantaardige oorsprong op basis van carbonzure kaliumzouten en heeft een breed werkingsspectrum. Het is een snel werkend contactmiddel dat onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) mag worden toegepast ter bestrijding van insecten en mijten in de bedekte en onbedekte teelt van land- en tuinbouwgewassen. FLiPPER kan worden ingezet ter bestrijding van witte vlieg, spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, dop- en schildluis.

afbeelding van Ulko Stoll

Witlofplatform inspireert

Mooie opmerking uit de zaal als reactie op de toelichting van UPL op het gebruik van Zeba: “Kan Zeba ook in de koelcel worden ingezet?” Een nieuwe toepassing waar de fabrikant uit zichzelf niet op was gekomen.
 
Vocht vasthouden

afbeelding van Ulko Stoll

Nieuwe structuren

 
Als je dicht op de teelt zit dan is het lastig om de veranderingen te zien. Maar als een beetje afstand wordt genomen dan wordt duidelijk dat er structurele veranderingen in de aardbeienteelt gaande zijn. Klaas Walraven van Delphy creëerde op de aardbeiendag de afstand om te laten zien welke ontwikkelingen er gaande zijn en daar kan een conclusie uitgetrokken worden. En die conclusie is dat de aarbeienteelt totaal anders is geworden. Nieuwe rassen, nieuwe afzetstructuren, nieuwe teeltsystemen en nieuwe interne structuren, alles toont dat de aarbeienteelt verandert.

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's