Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

14 oktober, kennismaken met het peen platform

afbeelding van Ulko Stoll

Op het peenplatform komen kennis en innovatie bij elkaar komen. En is er de mogelijkheid tot netwerken. Het peenplatform is meer dan een demoveld. Discussie, vernieuwing en een kennisagenda zijn allemaal onderdeel van het peenplatform. De LTO kerngroep peen is de initiatiefnemer. De kennis wordt ingebracht door het bedrijfsleven dat investeert in de peensector. Vakblad ‘v/d Grond’ zorgt voor de coördinatie.
 
Vragen
In 2016 ligt het fysieke veld van het peenplatform aan de Zwartemeerweg in Kraggenbrug (N.O.P.) op het bedrijf van akkerbouwbedrijf Booijink. Op 14 oktober kan kennis worden gemaakt met het peenplatform. Er zijn geleide rondgangen en er is de mogelijk om op eigen initiatief de diverse objecten te bezoeken. Bij de objecten wordt uitleg gegeven er is uitgebreide mogelijkheid voor gerichte vragen.
 
Netwerkborrel
Na bezoek aan het veld op het peenplatform wordt een netwerkborrel gegeven in hotel Van Saaze in Kraggenburg. Hier worden de producten en diensten van NSure (vitaliteitstest), Ebee (drone monitoring), de Groene Vlieg (wortelvlieg signalering), sensetion (bodemvochtmeting) Pisla protect (wortelvlieg wering met geur olie) onder de aandacht gebracht.
 
Smaak van peen
Onderdeel van het peenplatform is een smaakproef door de bezoekers. De veredelaars Bejo, Bayer Vegetable Seeds (nunhems) en Hazera brengen hun beste peen in. Aan de bezoekers om te vertellen welke de lekkerste is.
 
Objecten
De rassenproeven zijn ingebracht door de zaadbedrijven, Bejo, Hazera en Nunhems (Bayer Vegetable Seeds). De toeleveranciers Van Iperen, Crop Solutions en Ten Brinke hebben diverse bemestingsobjecten ingebracht. Bayer heeft de fungicide proef aan laten leggen. Daarnaast is er een opkomstproef weggelegd. De proeven en demonstraties op het peenplatform zijn aangelegd en worden onderhouden door Proeftuin Zwaagdijk. Naast de proeven op het peenplatform liggen er ook onderzoeken elders in de N.O.P. Dit zijn wortelvlieg en zwarte vlekken proeven, aangelegd door Agrifirm Plant. Al deze demonstraties en proeven worden toegelicht.
 
Op de website www.vollegrondsgroente.net staat eveneens informatie en worden foto’s en waar mogelijk filmpjes geplaatst. Blijf deze volgen er volgt meer informatie over het programma.
 
Datum:                       vrijdag 14 oktober 2016
Tijd:                           13.00 - 15.00 uur
Locatie:                      Teeltbedrijf Booijink, Zwartemeerweg 38, Kraggenburg
Tijd:                           15.30 - 17.30 uur
Locatie:                      Hotel Van Saaze, Dam 16,  Kraggenburg
 
Met het inrichten van het peenplatform wordt vorm gegeven aan een nieuwe vorm van kennisontwikkeling. Het peenplaform is één van de nieuwe kennisbronnen in samenwerking met kennispartners en kennisleveranciers. En laat duidelijk zijn er is heel veel informatie, en de behoefte aan informatie wordt per bedrijf steeds specifieker. Het peen platform is een nieuw instrument voor veranderende kennisbehoeftes.