Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Aaltjes en wortelvlieg natuurlijk te stoppen met NEMguard®

afbeelding van Ulko Stoll

Voldoen aan de (toenemende) eisen van de retailers is voor iedere teler van groot belang. De via de green deal nieuw toegelaten NEMguard  helpt u bij het op natuurlijke wijze aanpakken van  aaltjes en wortelvlieg. Niet alleen de schade neemt af maar de wortelen zijn van betere kwaliteit en bovendien zonder residu. Dit maakt het eenvoudiger aan de strenge (residu)normen van retailers te voldoen.
 
Ruime praktijk ervaring
In o.a. Engeland is er al vele jaren ervaring met het middel in de wortelteelt opgedaan. In deze markt heeft NEMguard een plek veroverd ondanks het toegestane gebruik van de standaard granulaten. Met NEMguard konden telers, die nauw samenwerken met de retail, hun teeltstrategie optimaal aanpassen aan de eisen van hun afnemer. Ook in Nederland is inmiddels goede praktijkervaring opgedaan.
 
Formulering
De werkzame stof bestaat uit knoflookextract (450 g/kg). Door de knoflook volgens een gepatenteerd procedé te bewerken, ontstaat een uitgekiend mengsel van hoogwaardige polysulfiden. Het zijn juist deze meervoudige zwavelverbindingen die het werk doen zodra deze in contact komen met o.a. aaltjes. NEMguard is geformuleerd als een soort slow release granulaat. Het granulaat bestaat uit diatomeeënaarde dat een honingraatstructuur heeft waarin actieve stof is opgenomen. Toepassen kan met alle gangbare granulaatstrooiers tijdens het zaaien in de zaaivoor met een dosering van 20 kg/ha.
 
Aandachtspunten
Pas Nemguard niet toe op percelen waar het aantal aaltjes ver boven de schadedrempel ligt. Water is van belang voor een goede werking van NEMguard. Met behulp van water komen de polysulfiden geleidelijk vrij uit het granulaat en dringen door in de teeltlaag. Zorg voor een vochtige rug of bed voor zaaien. Tot 6 weken na het zaaien vochtig. Vooral kort na toepassen is neerslag van belang. Valt er binnen 5 dagen na het zaaien minder dan 10 mm regen, beregen dan 15 mm. Beregen bij aanhoudende droogte één keer per week minimaal 15 mm.  Voor een optimale werking is de eerste zes weken na het zaaien totaal 80 mm water nodig (neerslag + beregening). Deze hoeveelheid water lijkt veel maar valt er in het algemeen als normale neerslag. Gedurende een kortere droge periode kan aanvullend beregenen wel noodzakelijk.
 
Aaltjes en wortelvlieg
NEMguard werkt tegen alle soorten aaltjes. In wortelen kunnen o.a. wortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjes, vrijlevende aaltjes en wortelcystenaaltjes schade veroorzaken. Bemonster altijd het perceel vooraf op soorten en aantallen schadelijke aaltjes. Tot 6 weken na toepassing biedt NEMguard bescherming tegen aaltjes en wortelvlieg. Voor een effectieve aanpak van  tweede en latere generaties wortelvliegen zijn andere middelen noodzakelijk.
Edwin Hendriks, Certis
 
 
 
Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen
 
De 'Green Deal Groene gewasbeschermingsmiddelen' is een afspraak tussen Ctgb, EZ, LTO, Artemis, Nefyto, Natuur en Milieu en Bio Next de  Deze green deal is een tweejarig project waarin intensief wordt samengewerkt om groene gewasbeschermingsmiddelen met minder residuen, dus een laag risico voor mens en milieu, sneller te beoordelen. Hiermee wordt de verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw versneld en worden onnodige belemmeringen voor de aanvragers van deze middelen weggenomen. In het project zijn een achttal groene gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld. De ervaringen van het project deelt het Ctgb met de collega toelatingsautoriteiten in de centrale zone.