Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Combineren in één werkgang.

afbeelding van Ulko Stoll

Steeds meer is te zien dat een combinatie wordt gemaakt van handelingen rond het planten. Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman te Andijk is al tientallen jaren gespecialiseerd in plantmachines voor de vollegrondsgroenteteelt. Alleen een plantje goed in de grond zetten is op dit moment niet meer genoeg er is er steeds meer vraag naar het combineren van meerdere toepassingen in één werkgang. De combinatie van bemesting, onkruidbestrijding en planten vraagt de nodige aanpassingen aan de machines maar is niet onmogelijk.
 
Fosfaat Bemesting:
Het toedienen van vloeibare meststoffen is niet nieuw, en er is al veel ervaring opgedaan met mechanische en computergestuurde systemen. De meststoffen worden veelal door meskouters enkele centimeters diep geïnjecteerd in een rij aan weerszijde van de cultuurplanten. De vloeibare meststof kan niet te dicht bij de cultuurplant geïnjecteerd worden vanwege het risico op verbranden van de wortels. Daardoor hebben de wortels tijd nodig om naar de meststof toe te groeien. Hierdoor ontstond er vraag voor het toedienen van fosfaat meststoffen in een laag volume om de wortelgroei te bevorderen. Deze fosfaat meststoffen kunnen in een granulaatvorm geïnjecteerd worden rond het potje van de cultuurplant. Maar sinds vorig jaar is er ook een systeem om fosfaat in een laag volume vloeibaar te injecteren onderin de plantkouter. Het middel kan snel zijn werk doen bij het potje. Dit elektrische systeem is sinds dit jaar ook rijsnelheidafhankelijk te leveren. Met dit systeem is de afgifte met een druk op de knop in te stellen, en door een eigen GPS ontvanger wordt het automatisch afgeregeld naar de juiste snelheid.
 
Onkruidbestrijding
Naast planten en bemesting wordt er ook al vaker gebruik gemaakt van onkruidbestrijding direct  achter de plantmachine. Dit kan door middel van de traditionele spuittechniek, al brengt dat wel de nodige nadelen met zich mee, zoals een grote tank voor het spuitmidddel, het “driften” van het spuitmiddel en doordat het middel onder druk door de spuitdop gespoten wordt, is er een overdruk in de spuitkap. De nieuwste ontwikkeling is de ontwikkeling van een systeem om het middel in een laag volume over het gewas te spuiten. De zogenoemde Laag Volume Strooitechniek (LVS). Dit systeem brengt de vloeistof drukloos naar een speciale strooibeker, die vervolgens het middel volvelds of in de rij verstrooit. Hiermee is een afgifte te behalen van 20 t/m 60 liter per hectare. Met een vloeistoftank 120 of 200 liter kan er dus een hele dag gedraaid worden met één tankvulling.
 
Combinatie
Deze 3 toepassingen kunnen als een gezamenlijke combinatie op een plantmachine worden samengesteld, zoals te zien op de foto’s. Deze systemen worden niet alleen in de koolsoorten toegepast, maar zijn ook goed toe te passen in het planten van de bladgewassen.
 
Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen houden niet op, er zijn op dit moment proeven gaande met een nieuw door Kooiman ontwikkeld systeem voor het toedienen van middelen per plant tijdens het planten.
Hier wordt middel in een kleine dosering tegen het potje aan gespoten terwijl het plantje de plantkouter uitgedrukt wordt. De uitkomsten van deze proeven worden uitvoerig bekeken en onderzocht. Dit systeem biedt weer nieuwe mogelijkheden voor diverse middelen en is een interessante ontwikkeling in de precisielandbouw
 
Wim Kooiman, Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman