Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Gemotiveerd en betrokken personeel door passend opleidingsaanbod

afbeelding van Ulko Stoll

Veel van de agrarische ondernemers in ons land maakt gebruik van een groot aantal werknemers uit binnen- en buitenland. Het is de kunst om deze medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden bij uw organisatie. Een tevreden werknemer levert nu eenmaal beter werk en voelt zich verbonden met uw organisatie. Hoe draagt u bij aan de tevredenheid van uw werknemers?
 
Goed personeel vinden is een hele uitdaging. En wanneer u de beschikking heeft over goed personeel is het iedere keer een uitdaging om deze gemotiveerd en betrokken te houden bij uw bedrijf. Het aanbieden van een opleiding of cursus draagt bij aan de tevredenheid en waardering van uw medewerker. Daarnaast levert goed opgeleid personeel direct een hoger rendement op.
 
LTO Arbeidskracht en Lentiz cursus & consult
Een representatief onderzoek onder ca. 4.000 leden van LTO heeft uitgewezen dat er een grote belangstelling is naar deskundigheidverbetering en kennisoverdracht van de medewerkers in de agrarische sector. Om hieraan bij te dragen werken LTO Arbeidskracht en Lentiz cursus & consult intensief samen op het gebied van opleiding en scholing. Lentiz is voornamelijk actief in de groene- en de agrarische sector. De focus is gericht op kwaliteit en goede onderwijsproducten. Lentiz biedt achttien verschillende opleidingen aan, specifiek gericht op de sectoren Open teelten, Dierhouderij, Glastuinbouw en Hovenier. De opleidingen worden op diverse locaties, maar ook bij u op het bedrijf, georganiseerd.
 
Uiteenlopende mogelijkheden
De cursussen lopen uiteen in niveau en onderwerp. Van een eenvoudige training voor personeel in de glastuinbouw of voor verpakkingswerkzaamheden, tot Sales en Marketing of zelfs een Minimaster Leidinggeven. De cursussen BHV, Instrueren op de Werkvloer en Gewasbescherming Spuitlicentie worden tevens in de Poolse taal aangeboden. De taalcursussen richten zich niet alleen op het taalgebruik in het dagelijks leven, maar juist ook op het vakjargon wat gebruikt wordt op agrarische bedrijven.
 
Gemotiveerde en betrokken medewerkers
Door bijvoorbeeld het aanbieden van een cursus Nederlands wordt de communicatie met uw medewerkers nog beter. Doordat medewerkers de Nederlandse taal beter begrijpen en zelf ook kunnen spreken, wordt de drempel om problemen aan te kaarten lager. Dit betaalt zich direct terug. Medewerkers weten beter waarom bepaalde beslissingen worden genomen, dit zorgt voor begrip onder uw medewerkers. Er ontstaat meer waardering voor het bedrijf en dit resulteert direct in efficiënter produceren en betere kwaliteit bij de medewerker. U, als ondernemer, heeft hierdoor minder zorgen over de gang van zaken op de werkvloer en heeft uw handen vrij voor andere werkzaamheden.
 
Scholingsconsulent
Vaak denken ondernemers dat opleiding en ontwikkeling van de medewerkers tijd en geld kost en dat de medewerkers niet op een opleiding zitten te wachten. Echter gaan de ontwikkelingen in de sector razendsnel en u en uw medewerkers moeten daarin meebewegen. Een scholingsconsulent kan u bijstaan in de keuze voor een opleiding. Een scholingsconsulent ondersteunt u als ondernemer en uw medewerkers en adviseert bij de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De consulent gaat met u in gesprek over de effectiviteit en ontwikkelmogelijkheden van uw medewerkers, maar kijkt ook naar de betrokkenheid en innovatie op de werkvloer.
 
Subsidiemogelijkheden
Er zijn verschillende organisaties die subsidie verstrekken wanneer u als ondernemer investeert in opleiding en scholing van uw medewerkers. De hoogte van de subsidie varieert en is o.a. afhankelijk van de CAO waaronder de werknemer staat geregistreerd. Neele Consultancy Expertise adviseert en begeleidt bedrijven met een opleidingsvraagstuk, gebruik makend van diverse subsidie mogelijkheden. Met aandacht en zorg wordt u ontzorgd door een correcte dossier opbouw gedurende de opleiding. Een gedegen dossier opbouw is de basis voor een succesvolle aanvraag voor subsidie.
 
Uw stap naar tevreden werknemers
Beschikt u over goed personeel wat u graag wilt verbinden aan uw organisatie? Het opleiden van uw werknemers levert u talloze voordelen op. Meer informatie over opleidingen in de agrarische sector vindt u op www.ltoarbeidskracht.nl/opleidingen of neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 088 - 472 42 00.
 
Marieke Dekkers, LTO Arbeidskracht