Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Kennisontwikkeling in nieuwe vormen: peenplatform

afbeelding van Ulko Stoll

Kennisontwikkeling in nieuwe vormen: peenplatform
 
 
Kennisontwikkeling komt in nieuwe vormen op het erf van de tuinder. Er ontstaan nieuwe kennisbronnen, met een grote diversiteit aan informatie. En samenwerking wordt steeds belangrijker. Zowel voor de teler als voor de kennisleverancier.
 
Bekende kennisbronnen als onderzoek en voorlichting, worden aangevuld met nieuwe kennisbronnen. Toeleveranciers, ketenpartijen en bedrijfsleven ontwikkelen zich tot nieuwe kennisbronnen voor de tuinders. En laat duidelijk zijn er is heel veel informatie, en de behoefte aan informatie wordt per bedrijf steeds specifieker.
 
Op het peenplatform brengen we de diverse bronnen bij elkaar. Kennis vanuit onderzoek, voorlichting, ketenpartijen en toeleveranciers. Het platform is niet alleen een fysiek platform in de Flevopolder, het peenplatform biedt ook ruimte voor digitale uitingen via www. vollegrondsgroente.net en krijgt de ruimte in ‘v/d Grond’ peen, lof, sla & prei.
 
Rassen, gewasbescherming, spuitschema’s, bemesting, spuittechniek, gewasonderzoek, allemaal onderwerpen die voor de peenteler van essentieel belang zijn voor het produceren van een goede kwaliteit peen. Allemaal te bespreken en te zien op het peenplatform
 
Het komende peenseizoen worden er een aantal  bijeenkomsten georganiseerd. De resultaten van het peenplatform worden gecommuniceerd in ‘v/d Grond’ en de bijeenkomsten van Vollegrondsgroente.net.
In 2016 ligt het peenplatform aan de Zwartemeerweg in Kraggenbrug (N.O.P.) op het bedrijf van Booijink. 
 
Meer weten: neem contact op met de  organisatoren van het peenplatform:
Ulko Stoll, (06) 20 41 72 25, u.stoll@vollegrondsgroente.net