Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Met gebundelde krachten ziek en plaag te lijf

afbeelding van Ulko Stoll

Van Iperen en Agrifirm Plant presenteerden gezamenlijk tijdens de spruitkoolavond, van Vollegrondsgroente.net, de laatste ‘ins and outs’ rondom gewasbescherming in de spruitkool. Met resultaten uit de onderzoeken van onder meer het spruitkoolplatform, ervaringen vanuit Engeland en eigen land werden de telers geïnformeerd.
 
Koolmot
“Al op 19 mei werden vorig jaar de eerste rupsen van de koolmot gevonden” trapt Stefan Jongejan van Van Iperen af. “Dit leidde tot een hoge piek in het aantal motten begin juni, met een aanhoudende druk voor het gehele verdere seizoen. We moeten goed op blijven letten met de koolmot.” Vervolgt hij. “Zeker in de toekomst kunnen we hier meer van verwachten.” Daarbij toont hij een geografisch kaartje wat in 2020 de klimaatzone weergeeft waar de koolmot jaarrond kan overleven. Zuid- Nederland hoort daar bij evenals Zuid- Engeland en België. Maar ook vandaag de dag is het van belang om de koolmot onder controle te houden. Daar komt dit jaar een belangrijke aanvulling voor in de vorm van een nieuwe insecticide van zowel Dupont als ook van Syngenta. Het middel wordt al enkele jaren gevolgd in meerdere gewassen en vertoond goede resultaten. Het middel wordt in de tweede helft van het jaar verwacht met twee toepassingen.
 
Trips
“De tabakstrips heeft in 2014 en 2015 regionaal voor veel schade gezorgd. In 2016 werd in meerdere regio’s een toenemende schade gezien.“ begint Cok van der Maarl van Agrifirm. Tripsen zijn lichtschuw, warmte minnend en kruipen bij droogte diep in de plant waardoor het moeilijk is om ze te raken. Veelal is de druk hoger als er naast een spruitenperceel een perceel met een waardplant gewas staat zoals: ui, prei, kool of aardbei. In week 30 tot en met 34 is de meeste migratie van tripsen naar kool te verwachten. “Er zijn verschillende manieren om de trips te lijf te gaan” vervolgd Cok van der Maarl. “Zo is er een werking op de volwassen tripsen bij een toepassing met Pyrethroiden + Zipper/Wetcit onder vochtige, koele omstandigheden. Tracer in combinatie met Pyrethroïden en Zipper geeft een werking op de larven. Maar ook Movento heeft een nevenwerking alsook een combinatie met Calypso en Pyrehtroïden kan een werking geven. Maar uit de proeven van het Spruitkoolplatform blijkt toch wel hoe belangrijk de toelating van de nieuwe middelen zijn om te komen tot een echt goede werking.” 
 
Light Leaf Spot
“Afgelopen jaar werden er minder problemen gevonden met L(ight) L(eaf) S(pot)” vertelt Stefan Jongejan. “Toch blijft de dreiging hoog. In Schotland hebben ze jaarlijks problemen met LLS. Dat lijkt ver weg, maar de sporen van de schimmel kunnen zich over vele honderden kilometers verspreiden. De druk is dus vrijwel altijd aanwezig.” Dat de druk dit jaar wat lager was in Nederland komt mogelijk door de omstandigheden. LLS heeft ruim 6 uur bladnat periode nodig en een temperatuur tussen de 4 en 20 graden Celsius. De schimmel kan enkele maanden overleven op plantmateriaal in en op de grond maar kan slecht tegen langdurige vorst. Een goede indicator voor de ziektedruk is het volgen van de Mycosphaerella druk. “Mycosphaerella is niet een belangrijke ziekte in spruiten, maar ontwikkeld wel onder vergelijkbare omstandigheden als Light Leaf Spot en is makkelijker te monitoren. Door deze schimmel te volgen kunnen we dus LLS druk in kaart brengen” licht Stefan Jongejan toe. Cok van de Maarl vult het verhaal aan op gebied van de middelen. “Uit laboratorium proeven van Syngenta als ook veldproeven in Schotland blijkt een redelijke werking tegen LLS te komen van Amistar Top. Maar ook Amistar/ Mirador, Rudis en Signum lijken een redelijke werking te hebben. Het advies is om de middelen, rekening houdend met de residuproblematiek,  in afwisseling te gebruiken met iedere 2 a 3 weken een bespuiting vanaf half juli: rudis + infinito , amistar top, rudis + folio gold, amistar top, rudis + folio gold, amistar/mirador, rudis + folio gold.
 
Slakken
Slakken blijven een aandachtspunt in de spruiten. In 2016 was de druk relatief laag, maar in voorgaande jaren was dit wel eens anders. Voor de beheersing van slakken kan gebruik gemaakt worden van Sluxx en/of Irroxx en aaltjes. De beide korrel varianten blijken uit proeven vergelijkbaar te werken maar zijn beide minder effectief in natte zomers. Sluxx blijven daarbij langer op het veld zichtbaar dan Derrex zo blijkt uit de proef op het Spruitkoolplatform 2016. Beide hebben momenteel een toelating voor 7 kg per hectare maar moeten worden geherregistreerd in 2017. Daarbij is de toepassing van de middelen nog onduidelijk. Bijkomend verhaal dit jaar is de verplichte keuring van de slakkenkorrelstrooiers. De apparatuur moet vanaf dit jaar iedere 3 jaar gekeurd worden. Een escape is wanneer de kunstmeststrooier gebruikt wordt voor het toedienen van de slakkenkorrels. Deze hoeft niet gekeurd te worden.
 
Ronnie de Hoon