Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Plantenteelt en techniek gecombineerd in het aspergecluster

afbeelding van Ulko Stoll

“Innoveert u met ons mee?” is de afsluitende vraag van Pim Deuling op het symposium van het aspergeplatform afgelopen 15 september. Het verhaal van Deuling gaat over innovatie op het kruispunt van plant en techniek. Daar zijn mooie dingen te ontwikkelen. Deuling spreekt namens Innoveins. Innoveins noemt zichzelf het ecosysteem waar innovaties worden ontwikkeld tot business. De werkwijze van Innoveins is gebaseerd op een praktische aanpak waarbij van meet af aan wordt gewerkt aan een reele business case. Deuling zoekt naar het oprichten van een aspergecluster met een meerjarige innovatiedoelstelling.
 
Telers aan het stuur
Deuling schetst de werkwijze van Innoveins als een co-creatie waarbij de telers aan het stuur zitten. Inmiddels heeft Innoveins de kans gekregen om de werkwijze te bewijzen in een aantal innovatieclusters waaronder een komkommercluster en een ‘automatic guide vehicle’ cluster, zeg maar een robotiseringscluster. Deuling trapt niet in de valkuil om richting te geven aan de innovaties in het aspergecluster. “Natuurlijk heb ik ideeën over innovatie in asperge maar het is belangrijk om de innovaties vanuit de clusterdeelnemers te laten komen.” Aldus Deuling. Hij geeft wel aan dat de grootste uitdaging in de asperge teelt zit in arbeid. Het ligt dan ook voor de hand dat innovaties om arbeidshandelingen te verminderen en te verbeteren onderdeel gaan worden van het aspergecluster.
 
Gelijkgestemden
Een cluster bestaat uit een 10-tal teeltbedrijven en een aantal toeleveranciers. Dit zijn bedrijven die samen willen werken met gelijkgestemden om sneller en goedkoper te produceren. Of om een marktsegment beter te kunnen bedienen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen procesinnovatie en productinnovatie. Afhankelijk van het innovatiespoor zal een afzetpartij wel of niet onderdeel zijn van de betreffende innovatie.
 
Concrete business
Deuling spreekt meermaals over co-creatie. Dat is samenwerking en gezamenlijk creëren. Maar de gezamenlijkheid is niet vrijblijvend. Leden van het cluster dragen niet alleen kennis en energie bij maar zijn ook financieel betrokken. Dat heeft een tweeledig resultaat volgens Deuling. Door zelf geld in te leggen kan ook zelf gestuurd worden en kan tegenwicht worden geboden aan doelstellingen die bijvoorbeeld aan subsidies worden vastgelegd. Maar ook zullen bedrijven die geld ingebracht hebben deze inbreng beoordelen als investering en die investering zal rendement op moeten leveren. Dat is financiële betrokkenheid om resultaat te bereiken. En dat resultaat is wat Innoveins onderscheidt van veel andere innovatie-initiatieven. Binnen Innoveins wordt alleen gewerkt aan trajecten met een duidelijke businesscase volgens Deuling. Innovaties moeten leiden tot een concreet product en dat moet bij aanvang al duidelijk zijn.
 
Langdurige samenwerking
Maak niet de vergissing om te denken in projecten aldus Deuling. De werkwijze van Innoveins is vooral een werkwijze van langdurige samenwerking in trajecten. Deze trajecten zijn meerjarig en leiden vaak tot duurzame samenwerking ook als het innovatietraject daadwerkelijk een product is geworden. Diverse trajecten in het komkommercluster duren 4 tot 5 jaar.
 
 
De combinatie van plant en techniek lijkt voor de hand te liggen toch is het gestructureerd samenvoegen van deze disciplines nog maar zeer beperkt opgepakt. Het blijkt maar al te vaak dat techneuten in technische oplossingen blijven denken en plantendeskundigen in plantfysiologische systemen. Het versterken van de plantengroei door middel van techniek en het ontwikkelen van techniek op basis van plantengroei is de ambitie die binnen Innoveins wordt opgepakt.
 
De concrete doestelling om een daadwerkelijk product te produceren en de sturing door telers maakt dat Innoveins uniek is in de opzet naast allerlei andere innovatieinitiatieven. Aspergetelers die zich willen verbinden in het aspergecluster zijn welkom en kunnen zich melden op www.innoveins.nl.
 
Ulko Stoll
 
 
Unieke werkwijze van Innoveins
Innovaties in de teelt samenbrengen met innovaties in de techniek. Dat is de uitdaging waar Innoveins voor staat. Juist de praktische mogelijkheden van innovatietrajecten op basis van concrete marktperspectieven maakt dat Innoveins zich onderscheidt t.o.v. vele andere innovatietrajecten. Innoveins komt dan ook voort uit praktische bedrijven en niet uit toekomstperspectieven vanuit de overheid. Innoveins is opgericht door Blue engineering, Botany en Blue Hub. Blue engineering is een bedrijf dat zich bezig houdt met high tech oplossingen in productieomgevingen. Botany is de bekende onderzoeksorganisatie in Meterik en Blue Hub houdt zich bezig met business development dus met ontwikkelen van concrete business cases en het rendabel maken van nieuwe diensten en producten.