Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Spruitenplatform in 2017

afbeelding van Ulko Stoll

 
In 2016 is een start gemaakt met het spruitenplatform. Dat heeft geleid tot twee mooie veldbijeenkomsten met mooie objecten en genoeg ruimte voor onderlinge discussie. Dit jaar wordt het spruitenplatform vervolgd. Het spruitenplatform brengt de energie die er in spruiten is bij elkaar. Het spruitenplatform toont mooie teelttechnische ontwikkelingen en biedt de mogelijkheid om met elkaar te praten. Spruiten telers praten over spruiten. De toeleveranciers van de spruiten tonen te willen investeren in de spruitenteelt en in nieuwe ontwikkelingen in spruiten. Het is mooi om te zien dat bedrijven die in de markt concurrerend zijn wel gezamenlijk geld en energie willen stoppen in kennisontwikkeling.
 
Waarom?
Het spruitenplatform is een reactie op nieuwe omstandigheden. Dat zijn omstandigheden waarbij de overheid de verantwoordelijkheid en de financiering van onderzoek en kennisontwikkeling overdraagt aan het bedrijfsleven. Het verdwijnen van de productschappen en het opgaan van het ministerie van landbouw in Economische Zaken leidt tot minder geld voor kennisontwikkeling. Gelukkig pakt het bedrijfsleven dit op. Dat gebeurt bij zowel de toeleveranciers als de chemiefabrikanten. Maar ook diverse bemestingsspecialisten en leveranciers van plantversterkers investeren in kennis voor de spruiten sector. Daarnaast zijn er machine fabrikanten die specifieke machines ontwikkelen en aanpassen voor de spruitenteelt. Het spruitenplatform is een nieuw instrument om de kennis ontwikkeld door het bedrijfsleven, bij elkaar te brengen en te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd om geen zaken dubbel te doen en daar waar mogelijk ontwikkelingen op elkaar aan te laten sluiten. De combinatie van gewasbeschermingsmiddelen is steeds meer nodig om een effectieve bestrijding te realiseren. Maar hoe werkt dat dan en welke combinatie? Inzicht in hoe producten reageren op elkaar en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden is onderdeel van de activiteiten van het spruitenplatform.
 
Wat?
Het spruitenplatform is een initiatief van de toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen deze hebben in gezamenlijkheid het initiatief genomen om het spruitenplatform inhoud te geven. De initiatiefnemers hebben geen exclusiviteit op het spruitenplatform, iedereen die iets toevoegt in spruiten is welkom. De invulling en uitvoering van de demonstraties en proeven is in handen van Proeftuin Zwaagdijk. Dit jaar is er een open dag begin november.
 
Hoe?
De meest in het oog springende concrete activiteit is de open dag begin november. Daar zullen alle lopende initiatieven getoond worden. En dat zijn er veel. Bemestingsobjecten zijn in verschillende vormen aanwezig. Daarbij zijn vloeibare meststoffen, plantversterkers en spore-lementen heel interessante objecten. Ook toevoegstoffen zijn te zien op het spruitenplatform. Objecten zijn zowel ingebracht vanuit toeleveranciers als ook van zelfstandige fabrikanten. Uiteraard worden er rassen getoond. Er ligt een vervolg op het Light Leaf Spot onderzoek van 2016. Ook wordt de biovriendelijke proef voor insectenbestrijding herhaald.
 
Waar?
De resultaten van het spruitenplatform worden besproken in het winterprogramma. De open dag vindt in 2018 weer plaats op het bedrijf van de Gebr. Bos in Zevenhuizen (ZH)
 
Wie?
Iedereen die beroepsmatig te maken heeft met spruiten zou de open dag moeten bezoeken. Nu staat de open dag niet op zich zelf want de resultaten van het spruitenplatform worden op diverse manieren onder de aandacht gebracht. In ‘v\d Grond’ zijn eerder al resultaten van het spruitenplatform besproken. Op www.vollegrondsgroente.net staan filmpjes en actuele informatie.
 
 
Ulko Stoll