Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

uitbreiding etiket Karma

afbeelding van Ulko Stoll

Het etiket van Karma is fors uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in meer akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt vers of gedroogd en sierteeltgewassen (zie bijlage voor de volledige lijst met uitbreiding kleine gewassen)
 
Karma is een biologisch product op basis van de actieve stof kalium waterstofcarbonaat. Het product is effectief tegen echte meeldauw en andere schimmelziekten.
Daarmee past Karma perfect in een geïntegreerde teeltwijze.
 
De nieuwe toelatingen van Karma zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 
Het W-nummer is van W3 opgehoogd naar W4. Het is niet nodig verpakkingen voorzien van het W3-etiket over te plakken, aangezien de wijziging een uitbreiding van het etiket betreft. Er is daarom dus geen aflever- en/of opgebruiktermijn vastgesteld. 
 
Voor de groenteteelt geldt de uitbreiding voor de volgende gewassen:
-      erwt met peul
-      erwt zonder peul
-      sla (lactuca spp.)
-      sluitkool
-      spinazie-achtigen
-      spruitkool
-      stengelkool
-      vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt)
-      vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil
-      vruchtgroenten van Solanaceae (onbedekte teelt)
-      wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)
-      wortel- en knolgewassen m.u.v. winterwortel (onbedekte teelt)
-      witlof (pennenteelt)