Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Verandering van rassen en aanbod noodzakelijk

afbeelding van Ulko Stoll

Sinds jaren daalt de consumptie van bloemkool in Nederland. De vermindering van de consumptie gaat niet snel maar er is wel een neergaande lijn. Daarentegen daalt het areaal niet mee, sterker deze is de afgelopen jaren zelfs licht gestegen. Dat vraagt een nadere analyse van de seizoenen. Dat betekent meer gegevens verzamelen. Het CBS is vooralsnog de enige openbare bron maar het seizoen verloop is niet altijd makkelijk uit de CBS cijfers te halen. De vraag hoe en of er gereageerd moet worden op een daling in de verkoop kan pas beantwoord worden na nadere analyse.
 
Aanbieding
In ieder geval is duidelijk dat in volume meer bloemkool wordt verkocht dan zijn broertje of zusje broccoli. Ondanks het positieve image van broccoli, zijn de verkoop aantallen nog steeds lager dan die van bloemkool. Bloemkool wordt over het algemeen lekkerder gevonden dan broccoli, beide worden door de consument wel als lekker beschouwd en broccoli heeft haar gezonde image mee, vooral bij het jongere publiek. Beide worden door jongeren ook geassocieerd met sausjes en papjes. Deze trend kan een opmaat zijn voor verandering van het aanbod van bloemkool en broccoli en de positie in het winkelschap. Bloemkool ligt altijd wel bij een supermarktketen in de aanbieding als het spreekwoordelijke kratje bier. Het gevolg kan zijn dat bloemkool het image van een actieproduct krijgt. Immers veel voor weinig kan nooit een goede uitvalsbasis zijn voor een top product welke met trots en zorg wordt geteeld.
 
Verandering
Op het onlangs gehouden Nationaal Groente en Fruit Congres blijkt dat de grootwinkelbedrijven de gang naar verandering nog hebben ingezet. Het aanbod blijft traditioneel met zes bloemkool in een bak en actiebenadering in de vorm van een “van …. voor …. “ strategie. Voor broccoli geldt dat 500 gram als standaard blijft en lichtere schermen moeilijk de weg naar de afzet vinden. Daar waar huishoudens krimpen en steeds meer alleenstaanden langer zelfstandig blijven wonen zou hier een kans kunnen liggen.
 
Wat doet dit met het aanbod rassen?
In de wereld zijn vooral China en India de grote spelers. In Europa zijn Spanje, Italië, en Frankrijk de belangrijke teeltlanden voor bloemkool en broccoli. Nederland speelt niet echt een rol van betekenis en inmiddels is het aanbod uit Polen groter dan uit Nederland. Vanuit dit gegeven kan men zich afvragen waar de focus vanuit de veredeling komt te liggen en hoe dit past binnen de verhouding van Nederland. Het veredelen van nieuwe rassen is een langdurig en kostbaar traject met een grote onzekere factor, immers een nieuw ras moet altijd betere eigenschappen hebben dan de huidige marktleider. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Als men dan beschouwd dat de consumptie terug loopt of stagneert en het areaal niet mee daalt, zou de conclusie moeten zijn om met nieuwe ideeën te komen?
 
Nieuwe markt
Voor de broccoli ziet men hierin initiatieven met als voorbeeld het roosjestype broccoli welke een nieuwe markt zou kunnen openen en voor gemak kan zorgen bij de consument. Voor bloemkool blijft veel bij de oude. We mogen ons gelukkig prijzen dat de veredeling zich sterk maakt voor onze producten en hierop vol blijft inzetten.
 
Bijgaand de belangrijkste wijzigingen binnen het assortiment bloemkool en broccoli voor 2017.
Probeer eens nieuwe rassen uit, nieuwe rassen vereisen nieuwe inzichten en hiermee moet men leren omgaan. Hierbij geldt dat de eigen ervaring meer waard is dan die van een ander,
 
Nico Bakker