Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Witlofcoöperatie stelt prioriteiten vast

afbeelding van Ulko Stoll

 
27 september, Kraggenburg: in de oprichtingsvergadering van de witlof coöperatie hebben de leden de prioriteiten voor het komend jaar vastgesteld en is het bestuur gekozen. De oprichtingsvergadering van de witlof coöperatie vond plaats aansluitend aan en bijeenkomst van het witlofplatform. De leden van de coöperatie hebben unaniem steun gegeven aan het oprichtingsbestuur en waardering uitgesproken voor het initiatief van de bestuursleden om te komen tot de coöperatie. De witlofsector laat zien dat collectiviteit onder telers mogelijk is. Binnen de witlof coöperatie is 90% van het areaal trekcapaciteit verenigd.
 
Onderzoekthema’s
In de vergadering is uitgebreid stil gestaan bij onderzoeksthema’s. Deze thema’s hebben een prioriteit gekregen. Onderzoeken naar beheersing en bestrijding van sclerotinia en phytphtora zijn benoemd als onderwerpen met de hoogste prioriteit. Vertakking en toetsen van plantversterkers zijn benoemd als volgende in de prioriteitenlijst. De verduurzaming van de teelt wordt belangrijk geacht maar moet ingevuld worden met concrete onderwerpen en projecten.
 
Programmering
De werkwijze om tot een onderzoeksproject te komen leunt op beoordeling van een programmeringswerkgroep. Deze werkgroep beoordeelt wensen, offertes en resultaten. Deze werkgroep adviseert het bestuur. Het bestuur heeft mandaat gekregen van de leden om binnen de genoemde kaders projecten aan te besteden.
 
Sympathiserende leden
Tijdens de vergadering is ook stil gestaan bij de mogelijkheden tot co-financiering. Dat zijn er meerdere. Dat loopt van subsidie tot bijdrage van private organisaties. De leden zijn van mening dat iedere partij die aansluit bij het gekozen thema betrokken moet worden in zowel kennis als financiering. Vanuit deze motivatie staat de witlof coöperatie dan ook open voor niet witloftrekkers en telers. Keten partijen kunnen sympathiserend lid worden en op deze manier kennis krijgen en kennis inbrengen. Sympathiserende leden krijgen geen stemrecht.
 
Aarzel niet
Voor degene die nog lid willen worden van de witlof coöperatie, aarzel niet. Aanmelden kan nog. Er zijn geen randvoorwaarden behalve dat de leden zich kunnen vinden in gezamenlijk werken aan kennisontwikkeling voor de witlofteelt.
 
Met het inrichten van de witlofcoöperatie maakt de witlof sector een stap naar nieuwe instrumenten en nieuwe collectiviteit. Daarmee laat de witlofsector de flexibiliteit zien die nodig is bij modern ondernemerschap in een open wereld.
 
Meer weten. Neem gerust contact op. We geven graag meer informatie.
 
Bestuur witlof coöperatie Witcop i.o.
Gijs van Dongen, Zundert
Dirk Spruit, Nibbixwoud
Eelco Tuinenga, Nagele
André Vermue, Kwadendamme
Gerwin de Vries, Espel