Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

RUB lijst gepubliceerd

Inmiddels is er een lijst vastgesteld waarop de uitzonderingen voor bestrijdingsmiddelen zijn vermeld. De zogenaamde Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) wordt gebruikt voor algemeen beschikbare middelen die niet in aanmerking komen voor een toelating maar wel effect hebben op een bestrijding waarbij geen gevaar voor de volksgezondheid is. 
 
De lijst is hier in de staatscourant.
 

afbeelding van Ulko Stoll

RUB-middelen onder Europese regelgeving

Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten worden beoordeeld of ze veilig kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt volgens Europese verordeningen. In Nederland zijn nog middelen op de markt waarvan het gebruik nooit is beoordeeld. Deze middelen zijn onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) die inmiddels niet meer bestaat, op de markt gekomen. De RUB-regeling kende een zgn ‘RUB-lijst’ met daarop combinaties van stoffen en toepassingen die op basis van de regeling mochten worden gebruikt.

afbeelding van Ulko Stoll

Nieuwe nationale beurs voor vollegrondstuinbouw

Beursorganisator Easyfairs Evenementenhal lanceert een nieuwe nationale beurs voor de vollegrondstuinbouw: Vakbeurs Vollegrond. De eerste editie vindt plaats op 28 en 29 november 2018 in Evenementenhal Venray. Vakbeurs Vollegrond vormt een vruchtbare bodem voor alle vollegrondsteelten: van groente en hard/zacht fruit tot bollen en zomerbloemen. “Dit concept vervult de wensen uit de sector: een event dat zich richt op kennis, innovatie en beleving.

afbeelding van Ulko Stoll

Luna Privilege uitgebreid voor witlof en sla-achtigen

Onlangs heeft het CTGB bekend gemaakt dat Luna Privilege is toegelaten in de witloftrek en sla en sla-achtigen *onbedekt). Al enige tijd werd gespeculeerd over de toelating van Luna Privilege. In verschillende onderzoeken die mede door de andelijke kerngroep zijn geïnitieerd en gefinancierd, heeft Luna Privilege laten zien een aanvulling te zijn in het middelen pakket. Een noodzakelijke aanvulling ter bestrijding van Slcerotinia. 
 
Algemeen

afbeelding van Ulko Stoll

Nieuw insecticide welkome aanvulling in strijd tegen trips en koolvlieg

Benevia toegelaten in Nederland

 
Telers krijgen dit jaar met Benevia de beschikking over een nieuw insecticide met een nieuwe werkzame stof. Het is een welkome aanvulling op de nog beschikbare middelen. De afgelopen jaren heeft Benevia in proeven, onder andere op de spruitkoolboulevard, zijn effectiviteit en toegevoegde waarde bewezen.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Uw medewerkers opleiden? Dit is het moment!

 
Om uw bedrijf draaiende te houden en groei ter realiseren bent u mede afhankelijk van uw werknemers. Dit geldt voor uw vaste en seizoensgebonden personeel. Tevreden werknemers zijn van groot belang, want deze leveren nu eenmaal beter werk en voelen zich verbonden met uw bedrijf. Wat is uw bijdrage aan de tevredenheid van uw werknemers?
 

afbeelding van Ulko Stoll

Witlof phytophthoraonderzoek beoordeeld

Zwaagdijk, 6 feruari
 
Een aantal afgevaardigden uit de witlofcooperatie Witcop hebben het lopende onderzoek naar beheersing van Phytophtora beoordeeld. De proef is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk en is gefinancierd met kennisvouchers en eigen inbreng van de aanvragers van de vouchers.
 
Er zijn 8 objecten onderzocht waarbij zowel toepassing in het veld als in de trekbak is toegepast. Uiteraard zijn de objecten vergeleken met de standaard fenomenal behandeling en een onbehandeld opbject.

afbeelding van Ulko Stoll

Sympathiserende leden welkom bij witlofcooperatie

De witlofttrekbedrijven laten zien dat ze als een collectief kunnen opereren in de kennisontwikkeling. Dat heeft geleid tot het oprichten van een kenniscooperatie. Uiteraard is iedereen die sympthiseert met deze constructeive houding van de witlofsector welkom als sympathiserend lid van de cooperatie. 
Bijgevoegd document is het aanmeldformulier voor sympathiserende leden. Die kan ook via de link worden bereikt.
 
http://vollegrondsgroentenet.com/documenten/67

afbeelding van Ulko Stoll

Inhoudelijke start van de Peenacademie

Swifterbant 30 januari. Op de startbijeenkomst van de Peenacademie blijkt direct een grote kennisbehoefte bij de peentelers. De startbijeenkomst was geen bijpraatsessie maar stond vooral in het teken van nieuwe mogelijkheden en een zoektocht naar nieuwe kennis.
 
Nieuwe techniek

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's