Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

‘Lokken & doden-strategie’ remt voortplanting suzukifruitvlieg

Uit onderzoek van Wageningen Plant Research blijkt dat een nieuwe insecten-dodende schimmel de voortplanting van jonge suzuki-fruitvliegen zeer effectief remt. Vier weken na het loslaten van jonge fruitvliegen in kooien met blauwe bessen die met de schimmel waren besmet, bleek de voortplanting van de fruitvlieg bijna volledig te worden geremd. In 2017 wordt de werking van deze insecten-dodende schimmel via een ‘lokken en doden-strategie’ in de praktijk verder getoetst.
 
In onbeschadigd fruit

afbeelding van Ulko Stoll

Asperges planten met nuttige toevoeging

Sinds dit seizoen zijn de asperge-plantmachines van drie loonwerkers geüpdatet. Voorzien van de nieuwste technieken en mogelijkheden, kunnen loonbedrijf Seelen, Werktuigcoöperatie de Kempen en loonbedrijf Ad Buijs vanaf dit seizoen DCM VIVISOL® in één werkgang toedienen bij het planten van asperges.
 
 

afbeelding van Ulko Stoll

Onderzoek naar fotosynthese in aardbeien

Slimme ideeën komen wel eens voort uit radicale uitspraken. De radicale uitspraak vond plaats eind jaren 90 en beschreef de situatie dat was een tuinbouw kas energie kon opleveren. Deze uitspraak heeft geleidt tot meer slimme ideeën, namelijk veel besparingsmogelijkheden op gebied van energie en belangrijker een meer optimale productie door toegenomen inzicht in de plantengroei. Het programma Kas als Energiebron is de uitvoering van deze uitspraak.

afbeelding van Ulko Stoll

Gemotiveerd en betrokken personeel door passend opleidingsaanbod

Veel van de agrarische ondernemers in ons land maakt gebruik van een groot aantal werknemers uit binnen- en buitenland. Het is de kunst om deze medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden bij uw organisatie. Een tevreden werknemer levert nu eenmaal beter werk en voelt zich verbonden met uw organisatie. Hoe draagt u bij aan de tevredenheid van uw werknemers?
 

afbeelding van Ulko Stoll

Robot steekt 1 hectare per uur

Met een snelheid van ca. 1,8 km/ uur rijdt de oogstmachine van Cerescon over het veld. Met drie oogstunits komt dit neer op 5.400 meter per uur oogsten, wat bij benadering de totale lengte aan asperge rug is op één hectare. Daarmee heeft de machine volgens Cerescon voldoende capaciteit om 40 á 45 hectare bij te houden.
 
Ondergronds detecteren

afbeelding van Ulko Stoll

Wat als de hemelsluizen opengaan? Voorkomen is beter dan genezen

Wat als de hemelsluizen opengaan? Voorkomen is beter dan genezen
(Subsidie op brede weersverzekering)
 

afbeelding van Ulko Stoll

HerkuPlast zet in op uitbreiding eenmalige aardbeitrays

Gezien de snelle ontwikkelingen in de markt voor zacht fruit ziet HerkuPlast een behoefte aan eenmalige trays. Meer dan 15 jaar levert HerkuPlast trays voor trayplanten en minitrayplanten.
Dit programma wordt snel uitgebreid; leverbaar worden 9, 10, 16, 18, 24, 35,40 en 54 gaats in elke gewenste kwaliteit.
 
Wortelontwikkeling

afbeelding van Ulko Stoll

Calcium genoeg in de bodem! Toch?

De laatste jaren word het belang van calcium steeds meer benadrukt. Voor een kwaliteitsproduct is calcium onmisbaar. Simpel gesteld vormt calcium een element dat bladcellen als een soort lijm aan elkaar plakt, vasthoud. Hierdoor worden de cellen sterker en vormen scheuren, splijten, vatbaarheid voor ziektes en plagen minder een probleem. Dit heeft tot gevolg dat uw geoogste product een betere kwaliteit en uitstraling heeft en langer houdbaar is. 
 
Opname via de wortel 

afbeelding van Ulko Stoll

SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur

 
GroentenFruit Huis en SMK (Stichting Milieukeur) hebben afspraken gemaakt om samen te werken aan de vernieuwing van Milieukeur. Enkele van de uitgangspunten zijn dat de ambities ten aanzien van milieuwinst ten minste gelijk blijven en dat de eisen een kwalitatief goed product en economisch verantwoorde teelt mogelijk maken.
Stappen zetten in verduurzaming 

afbeelding van Ulko Stoll

Peenplatform en Delphy Quality Carrots slaan handen ineen

Met een areaal van 9.200 ha (CBS) is peen het grootste vollegrondsgroente gewas en tegelijkertijd een heel interessant akkerbouwgewas. De kennisontwikkeling in peen kent van oudsher een grote diversiteit. Het collectief kende de onderzoeken via de productschappen en het ministerie van landbouw. Daarnaast stak ook het bedrijfsleven waaronder de veredelaars en de toeleveranciers, geld en energie in kennisontwikkeling.
 
Nieuwe collectiviteit

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's