Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Aaltjes en wortelvlieg natuurlijk te stoppen met NEMguard®

Voldoen aan de (toenemende) eisen van de retailers is voor iedere teler van groot belang. De via de green deal nieuw toegelaten NEMguard  helpt u bij het op natuurlijke wijze aanpakken van  aaltjes en wortelvlieg. Niet alleen de schade neemt af maar de wortelen zijn van betere kwaliteit en bovendien zonder residu. Dit maakt het eenvoudiger aan de strenge (residu)normen van retailers te voldoen.
 
Ruime praktijk ervaring

afbeelding van Ulko Stoll

Gemotiveerd en betrokken personeel door passend opleidingsaanbod

Veel van de agrarische ondernemers in ons land maakt gebruik van een groot aantal werknemers uit binnen- en buitenland. Het is de kunst om deze medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden bij uw organisatie. Een tevreden werknemer levert nu eenmaal beter werk en voelt zich verbonden met uw organisatie. Hoe draagt u bij aan de tevredenheid van uw werknemers?
 

afbeelding van Ulko Stoll

Monitoring mineervlieg

Inmiddels is er ook in de praktijk ervaring op gedaan met signalering van de witlofmineervlieg (Napomyza chichorii). In België is al een aantal jaren een systeem die waarschuwingen geeft op het moment dat de aantallen gevangen mineervlieg een schade drempel overschrijden. In Nederland zijn er twee systemen beschikbaar. Een perceelsgericht adviessysteem op basis van plakvallen in het witlofperceel wordt aangeboden door de Groene Vlieg. Een systeem met vangbakken op regioniveau wordt aangeboden door adviesbureau ChicoGrow.

afbeelding van Ulko Stoll

Koolmotschade voorkomen? Wees alert op de eerste mot.

 
 
Dit jaar dreigt weer een hoge druk van de koolmot. Door de vrij zachte winter hebben veel poppen kunnen overleven in de grond. Verder is het afwachten of de weersomstandigheden dit jaar gunstig uitpakken voor de koolmot.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Bejo’s sla rassen resistent tegen nieuwe valse meeldauw fysio BL:33EU

Op maandag 1 mei heeft de internationale Bremia Evaluation Board voor de EU (IBEB-EU) besloten de nieuwe fysio Bremia BL:33EU, ook bekend als een nieuwe valse meeldauw in sla, officieel te benoemen. Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat slechts met enkele uitzonderingen al onze sla rassen met fysio BL16-32EU resistent zijn tegen Bremia BL:33EU.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Bewaren is sturen met lucht

“Bewaren om het product in de juiste conditie te houden gebeurt altijd met behulp van lucht .” Johan Nijssen van Agrofocus ging in op bewaren van peen tijdens een bijeenkomst van Vollegrondsgroente.net. Agrofocus is een adviesbureau dat zich bezig houdt met advisering en inrichting van bewaarloodsen en koelcellen voor agrarische producten.

afbeelding van Ulko Stoll

Bewaarverliezen in relatie tot bemesting van peen

Inmiddels zijn we er in geslaagd om met de huidige teeltsystemen zeer hoge opbrengsten peen te oogsten. Verbetering van mechanisatie heeft de opkomst verbeterd en de oogstverliezen geminimaliseerd. Het peengewas is daarnaast ook bijzonder efficiënt in de opname van nutriënten vanuit de bodem.
 
Succesvolle teelt

afbeelding van Ulko Stoll

Spruitenplatform

Het geeft met ca. 100 bezoekers een mooie invulling aan de nieuwe vormen van kennisontwikkeling. Daar waar voorheen geleund werd op collectieve financiering via ministerie van landbouw en het productschap, blijken er ook in de nieuwe situatie mogelijkheden te bestaan om kennis te blijven ontwikkelen. Op 5 november zijn de bezoekers van de bijeenkomst op het spruitenplatform bijgepraat over de diverse objecten op het demoveld. Opvallende zaken hierin zijn de verschillen die te zien zijn in de verschillende schema’s in koolvliegobjecten en de trips objecten.

afbeelding van Ulko Stoll

Combineren in één werkgang.

Steeds meer is te zien dat een combinatie wordt gemaakt van handelingen rond het planten. Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman te Andijk is al tientallen jaren gespecialiseerd in plantmachines voor de vollegrondsgroenteteelt. Alleen een plantje goed in de grond zetten is op dit moment niet meer genoeg er is er steeds meer vraag naar het combineren van meerdere toepassingen in één werkgang. De combinatie van bemesting, onkruidbestrijding en planten vraagt de nodige aanpassingen aan de machines maar is niet onmogelijk.
 
Fosfaat Bemesting:

afbeelding van Ulko Stoll

Verandering van rassen en aanbod noodzakelijk

Sinds jaren daalt de consumptie van bloemkool in Nederland. De vermindering van de consumptie gaat niet snel maar er is wel een neergaande lijn. Daarentegen daalt het areaal niet mee, sterker deze is de afgelopen jaren zelfs licht gestegen. Dat vraagt een nadere analyse van de seizoenen. Dat betekent meer gegevens verzamelen. Het CBS is vooralsnog de enige openbare bron maar het seizoen verloop is niet altijd makkelijk uit de CBS cijfers te halen. De vraag hoe en of er gereageerd moet worden op een daling in de verkoop kan pas beantwoord worden na nadere analyse.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's