Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Bewaarverliezen in relatie tot bemesting van peen

Inmiddels zijn we er in geslaagd om met de huidige teeltsystemen zeer hoge opbrengsten peen te oogsten. Verbetering van mechanisatie heeft de opkomst verbeterd en de oogstverliezen geminimaliseerd. Het peengewas is daarnaast ook bijzonder efficiënt in de opname van nutriënten vanuit de bodem.
 
Succesvolle teelt

afbeelding van Ulko Stoll

Spruitenplatform

Het geeft met ca. 100 bezoekers een mooie invulling aan de nieuwe vormen van kennisontwikkeling. Daar waar voorheen geleund werd op collectieve financiering via ministerie van landbouw en het productschap, blijken er ook in de nieuwe situatie mogelijkheden te bestaan om kennis te blijven ontwikkelen. Op 5 november zijn de bezoekers van de bijeenkomst op het spruitenplatform bijgepraat over de diverse objecten op het demoveld. Opvallende zaken hierin zijn de verschillen die te zien zijn in de verschillende schema’s in koolvliegobjecten en de trips objecten.

afbeelding van Ulko Stoll

Combineren in één werkgang.

Steeds meer is te zien dat een combinatie wordt gemaakt van handelingen rond het planten. Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman te Andijk is al tientallen jaren gespecialiseerd in plantmachines voor de vollegrondsgroenteteelt. Alleen een plantje goed in de grond zetten is op dit moment niet meer genoeg er is er steeds meer vraag naar het combineren van meerdere toepassingen in één werkgang. De combinatie van bemesting, onkruidbestrijding en planten vraagt de nodige aanpassingen aan de machines maar is niet onmogelijk.
 
Fosfaat Bemesting:

afbeelding van Ulko Stoll

Verandering van rassen en aanbod noodzakelijk

Sinds jaren daalt de consumptie van bloemkool in Nederland. De vermindering van de consumptie gaat niet snel maar er is wel een neergaande lijn. Daarentegen daalt het areaal niet mee, sterker deze is de afgelopen jaren zelfs licht gestegen. Dat vraagt een nadere analyse van de seizoenen. Dat betekent meer gegevens verzamelen. Het CBS is vooralsnog de enige openbare bron maar het seizoen verloop is niet altijd makkelijk uit de CBS cijfers te halen. De vraag hoe en of er gereageerd moet worden op een daling in de verkoop kan pas beantwoord worden na nadere analyse.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Beeldherkenning brengt selectieve oogstrobot voor broccoli stap dichterbij

 
Handmatig oogsten van broccoli voor de verse markt is erg arbeidsintensief en omvat ongeveer 35% van de totale productiekosten. Automatisering van de oogst zou naast een aanzienlijke kostenbesparing ook een verlichting opleveren van het beschikbare personeel in het piekseizoen. Onderzoekers van Wageningen Plant Research hebben beeldherkenningssoftware ontwikkeld waardoor automatisch oogsten van broccoli een stap dichterbij komt.
 
Herkennen

afbeelding van Ulko Stoll

RHP-kwaliteitskeurmerk

“Doe maar hetzelfde substraat als vorig jaar!” Dit lijkt de eenvoudigste manier om substraat te bestellen voor de nieuw op te zetten aardbeienteelt, maar “het substraat van vorig jaar bestaat niet meer”. Marco Zevenhoven van RHP gaat in op het unieke RHP-systeem van kwaliteitscontrole van substraten en op de noodzakelijke aandacht die de teler moet geven aan het bestellen van het substraat maar ook aan het oppotten.
 
Certificaat

afbeelding van Ulko Stoll

Op zoek naar de zwakke plekken van de suzuki-fruitvlieg

 
 
Hoe komt de suzuki-fruitvlieg de Nederlandse winter door, op welke planten vermeerdert ze zich, hoe snel ontwikkelt zich de plaag. En vervolgens: hoe kan de teler gebruik maken van deze kennis om aantasting te voorkomen?
 

afbeelding van Ulko Stoll

Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs BOL-stagiair

 
Vanaf 1 januari 2017 kunnen leerlingen met een stage in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.
 

afbeelding van Ulko Stoll

NEMguard DE toegelaten in wortelen

Certis breidt haar brede productenpakket groene middelen verder uit met NEMguard DE. In de teelt van wortelen is het product toegelaten voor de bestrijding van aaltjes.  
 

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's