Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

HerkuPlast zet in op uitbreiding eenmalige aardbeitrays

Gezien de snelle ontwikkelingen in de markt voor zacht fruit ziet HerkuPlast een behoefte aan eenmalige trays. Meer dan 15 jaar levert HerkuPlast trays voor trayplanten en minitrayplanten.
Dit programma wordt snel uitgebreid; leverbaar worden 9, 10, 16, 18, 24, 35,40 en 54 gaats in elke gewenste kwaliteit.
 
Wortelontwikkeling

afbeelding van Ulko Stoll

Calcium genoeg in de bodem! Toch?

De laatste jaren word het belang van calcium steeds meer benadrukt. Voor een kwaliteitsproduct is calcium onmisbaar. Simpel gesteld vormt calcium een element dat bladcellen als een soort lijm aan elkaar plakt, vasthoud. Hierdoor worden de cellen sterker en vormen scheuren, splijten, vatbaarheid voor ziektes en plagen minder een probleem. Dit heeft tot gevolg dat uw geoogste product een betere kwaliteit en uitstraling heeft en langer houdbaar is. 
 
Opname via de wortel 

afbeelding van Ulko Stoll

SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur

 
GroentenFruit Huis en SMK (Stichting Milieukeur) hebben afspraken gemaakt om samen te werken aan de vernieuwing van Milieukeur. Enkele van de uitgangspunten zijn dat de ambities ten aanzien van milieuwinst ten minste gelijk blijven en dat de eisen een kwalitatief goed product en economisch verantwoorde teelt mogelijk maken.
Stappen zetten in verduurzaming 

afbeelding van Ulko Stoll

Peenplatform en Delphy Quality Carrots slaan handen ineen

Met een areaal van 9.200 ha (CBS) is peen het grootste vollegrondsgroente gewas en tegelijkertijd een heel interessant akkerbouwgewas. De kennisontwikkeling in peen kent van oudsher een grote diversiteit. Het collectief kende de onderzoeken via de productschappen en het ministerie van landbouw. Daarnaast stak ook het bedrijfsleven waaronder de veredelaars en de toeleveranciers, geld en energie in kennisontwikkeling.
 
Nieuwe collectiviteit

afbeelding van Ulko Stoll

Aaltjes en wortelvlieg natuurlijk te stoppen met NEMguard®

Voldoen aan de (toenemende) eisen van de retailers is voor iedere teler van groot belang. De via de green deal nieuw toegelaten NEMguard  helpt u bij het op natuurlijke wijze aanpakken van  aaltjes en wortelvlieg. Niet alleen de schade neemt af maar de wortelen zijn van betere kwaliteit en bovendien zonder residu. Dit maakt het eenvoudiger aan de strenge (residu)normen van retailers te voldoen.
 
Ruime praktijk ervaring

afbeelding van Ulko Stoll

Gemotiveerd en betrokken personeel door passend opleidingsaanbod

Veel van de agrarische ondernemers in ons land maakt gebruik van een groot aantal werknemers uit binnen- en buitenland. Het is de kunst om deze medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden bij uw organisatie. Een tevreden werknemer levert nu eenmaal beter werk en voelt zich verbonden met uw organisatie. Hoe draagt u bij aan de tevredenheid van uw werknemers?
 

afbeelding van Ulko Stoll

Monitoring mineervlieg

Inmiddels is er ook in de praktijk ervaring op gedaan met signalering van de witlofmineervlieg (Napomyza chichorii). In België is al een aantal jaren een systeem die waarschuwingen geeft op het moment dat de aantallen gevangen mineervlieg een schade drempel overschrijden. In Nederland zijn er twee systemen beschikbaar. Een perceelsgericht adviessysteem op basis van plakvallen in het witlofperceel wordt aangeboden door de Groene Vlieg. Een systeem met vangbakken op regioniveau wordt aangeboden door adviesbureau ChicoGrow.

afbeelding van Ulko Stoll

Koolmotschade voorkomen? Wees alert op de eerste mot.

 
 
Dit jaar dreigt weer een hoge druk van de koolmot. Door de vrij zachte winter hebben veel poppen kunnen overleven in de grond. Verder is het afwachten of de weersomstandigheden dit jaar gunstig uitpakken voor de koolmot.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Bejo’s sla rassen resistent tegen nieuwe valse meeldauw fysio BL:33EU

Op maandag 1 mei heeft de internationale Bremia Evaluation Board voor de EU (IBEB-EU) besloten de nieuwe fysio Bremia BL:33EU, ook bekend als een nieuwe valse meeldauw in sla, officieel te benoemen. Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat slechts met enkele uitzonderingen al onze sla rassen met fysio BL16-32EU resistent zijn tegen Bremia BL:33EU.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Bewaren is sturen met lucht

“Bewaren om het product in de juiste conditie te houden gebeurt altijd met behulp van lucht .” Johan Nijssen van Agrofocus ging in op bewaren van peen tijdens een bijeenkomst van Vollegrondsgroente.net. Agrofocus is een adviesbureau dat zich bezig houdt met advisering en inrichting van bewaarloodsen en koelcellen voor agrarische producten.

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's