Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

18 juli 2019

Demo en informatie avond duurzaam bodembeheer

18 jul, 2019
Tijd: 19.15
Locatie: Loonbedrijf Sturm- Jacobs, Medemblikkerweg 13, Wieringerwerf

Voor vollegrondsgroentetelers wordt  een avond met demonstraties en informatie gericht op duurzaam bodembeheer gorganiseerd tijdens de open dag akkerbouw. Er is een programma samengesteld samen met Proeftuin Zwaagdijk rondom groenbemesters, bodemanalyse en GPS- en cameragestuurde schoffels. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het Efro-project EVERGREEN van GreenPort Noord-Holland Noord. Vanuit dit project worden de verschillende agrarische sectoren gestimuleerd meer kennis met elkaar te delen. Vollegrondsgroente.net sluit hierop aan. 

Aanmelden via deze link 

 

Programma

19.15 Inloop en welkom op locatie door Vollegrondsgroente.net Erna Steenhuis

19.30 Start demonstraties in drie verschillende groepen. De rondleidingen vinden in 3 groepen plaats. Ieder half uur wordt er gewisseld van groep.

Groenbemesters

Proeftuin Zwaagdijk heeft een proef aangelegd waarin 9 verschillende groenbemesters ingezaaid zijn. In ieder veld is een glasplaat ingegraven zodat kan worden getoond wat de verschillende invloeden zijn van de groenbemesters op de bodem. Hendrik Nagelhoud van DLF Seeds & Science geeft een uitgebreide toelichting op de diverse effecten.

Bodemanalyse

Bas Slagter, bodemcoach bij het Landbouwportaal Noord-Holland geeft uitgebreid een toelichting op hoe de bodem te beoordelen op kwaliteit en duurzaamheid. U neemt zelf de proef op de som: we graven een gat en beoordelen de bodem op diverse factoren.

Demo schoffelen

GPS gestuurd: Raven Europe demonstreert een GPS-gestuurde schoffelmachine. Het veld is GPS gestuurd ingezaaid (rogge) en kan daardoor ook GPS gestuurd geschoffeld worden.

Camera gestuurd: Voets demonstreert een cameragestuurde schoffelmachine op een perceel met suikerbieten

 

Rond 21.00 uur sluiten we de avond af onder het genot van een hapje en een drankje

 

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland.