Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

13 december 2018

Grond om te boeren

13 dec, 2018
Tijd: 9:45
Locatie: Gelredome Arnhem

Bent u voorbereid op weersextremen?
Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. De winters worden milder en zomers heter. In het groeiseizoen krijgen akkerbouwers vaker te maken met extreme neerslag, droogte, hitte en kou. Door maatregelen te treffen kan het verongelukken van gewassen worden beperkt en financiële schade worden voorkomen.
Tijdens het evenement hoort u wat die maatregelen zijn, hoe effectief ze zijn, wat ze kosten en welke subsidiemogelijkheden er zijn.
Tijdens Grond om te boeren krijgen akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en loonwerkers praktische handvatten om hun grond voor te bereiden tegen weersextremen; extreme neerslag, extreme droogte, hitte en kou.

 • Instrumenten en technieken om teelten en grond te wapenen tegen extreem weer
 • Tips voor samenwerking met waterschappen
 • Ins en outs van een brede weersverzekering
 • Subsidiemogelijkheden voor grondverbetering
 • De rol van precisielandbouw

[Kader]
Programma
(onder voorbehoud)

09.45 Ontvangst met hete koffie en droge koek
   
10.15 Wervelend welkom
Geert Hekkert, hoofdredacteur Boerderij
   
10.30 Weersextremen; uitzondering of klimaat verandering?

 • Gevolgen klimaatsverandering voor de landbouw
 • Huidige weerbaarheid van grond in Nederland
 • Wat staat ons de komende jaren nog te wachten?
   
11.00 Voorbereiden op weersextremen; egalisatie en drainage
Johannes Straver, loon- en akkerbouwbedrijf Straver

 • Egalisatie en drainage toepassen om ondanks extreem weer opbrengst en kwaliteit gewassen te verbeteren
 • Vergelijk van verschillende technieken en welke het beste past in welke situatie
   
11.30 Waterschap; vriend of vijand?
Dirk-Siert Schoonman, akkerbouwer en bestuurslid bij Unie van Waterschappen

 • Rol waterschappen in goede waterhuishouding op perceelsniveau
 • Hoe zo goed mogelijk samenwerken op perceelsniveau?
 • Afmaalcapaciteit bij zware regen én beschikbaarheid bij droogte
   
12.00 Lunch op het akkerbouwplein
   
13.00 Subsessie ronde 1
Een zonnepark als (extra) gewas
Nuon

 • Inkomsten garanderen en risico's beperken op lange termijn
 • Doelstellingen Nederland Duurzame Energie en rol akkerbouwers hierin

Subsidiemogelijkheden grondverbetering

Weersverzekering

Voorkomen bestrijdingsmiddelen emissie door afspoeling

Bodemverbetering

Precisielandbouw en weersextremen

   
13.30 Subsessie ronde 2
   
14.00 Uitwaaien op het akkerbouwplein
   
14.45 NPPL 2018; precisielandbouw met extreme droogte
Corné Kempenaar, projectleider NPPL

 • Welke technieken zijn toegepast in 2018 en wat heeft het opgeleverd?
 • Interview en delen ervaringen twee akkebouwers
   
15.15 Reageren op weersextremen; peilgestuurde drainage
Akkerbouwer

 • Landbouwkundige productieomstandigheden verbeteren en reageren op veranderende weersomstandigheden
 • Water vastgehouden in droge perioden en versneld ontwaterd in natte perioden
 • Flexabiliteit op perceelsniveau
   
15.45 Weersextremen in het buitenland
Dr. Markus Becker, Duits ministerie van Landbouw

 • Extreme droogte in 2019, ook in Duitsland
 • Hoe gaat Duitsland om met weersextremen
 • Verbeteren beregeningsmogelijkheden en waterbesparende technieken

 

   
16.00 Een natje en een droogje op het akkerbouwplein
   
17.00 Einde programma

 
 
Geef je nu op!