Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

19 februari 2019

Op weg naar 2030, toepassen techniek in de Vollegrond

19 feb, 2019
Tijd: 19:30
Locatie: Locatie: De Ducdalf Espel

Gewasbescherming hoort bij de belangrijkste beheersmaatregelen in de teelt van vollegrondsgroente. De inzet van techniek zorgt voor een efficiënte bestrijding en beperkt omgevingsschade en drift. Dat vraagt de nodige kennis. In deze bijeenkomst wordt in een open discussie met inbreng van deskundigen een aantal nieuwe technieken toegelicht. 
De bijeenkomst telt mee voor een spuitlicentiepunt voor het onderdeel veiligheid en techniek. Daarvoor moet de spuitlicentiepas worden meegenomen. 
Het aantal deelnemers is beperkt: aanmelden is noodzakelijk!
Programma:
19:25              Opening
 
19:30              Gewasbescherming in perspectief
Aan bod komen omgaan met omgeving, veiligheid en  inzet van techniek.
 
20:15              Inzet sensoren

Tjeerd Schaap  van AgroVision neemt ons mee in het nieuwe CropVision digitale spuitboekje 2.0. Steeds meer programma’s werken online of gaan via handige apps op uw smartphone. U kunt adviezen van adviseurs ontvangen en overnemen in uw registratie. Ook bent u klaar voor afnemers en voldoet u aan eisen op gebied van certificering (o.a.PLanet Proof).  Met het vernieuwde Gewis zet u uw onkruid en ziektebestrijding nog duurzamer in.
 

 
21:00              Driftreductie door efficiënte spuittechniek
Niel Scholtens van Homburg Machinehandel gaat in op de nieuwste driftreductie-technieken, dopkeuze en efficiënte bedekking van de gewassen.
                       
21:45              Praktische invulling
                       In discussie over de randvoorwaarden op basis van stellingen.
 
22:30              Einde
 
 
De gegevens voor deze bijeenkomst zijn:
Datum             : dinsdag 19 februari
Tijd                 : 19.30 uur                                                                                          
Locatie            : De Ducdalf Espel
 
De verlenging voor de spuitlicentie kost € 75,-- excl. Btw.*)
Deze bijeenkomst is onderdeel van een programma van meerdere gewas overschrijdende spuitlicentie-bijeenkomsten in diverse regio’s in Nederland. Meer informatie op www.vollgrondsgroente.net.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Ulko Stoll