Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Mooie verhalen

 

afbeelding van Ulko Stoll

Silly season

In de formule 1 is er zoiets als een ‘silly season’. Dat is het deel van het seizoen na de zomerstop tot aan het eind van het wedstrijdseizoen. In dat deel vinden contractonderhandelingen plaats tussen rijders, teams en sponsoren. In de tuinbouw is er ook zoiets als een ‘silly season’. Dat is ergens tussen januari en april. In deze periode worden de contracten voor het komende seizoen besproken. Dit jaar is het ‘silly season’ vroeg begonnen. Al in december werd gevraagd om een prijsopgave te doen voor het leveren van diverse vollegrondsgroente.

afbeelding van Ulko Stoll

Cash is king

Op allerlei plekken, waaronder op onze eigen site, lees ik diverse berichten over een afname van de liquiditeitspositie van bedrijven. Het gaat in die gevallen om diverse agrarische sectoren en om verschillende redenen. De effecten van de droogte op de liquiditeitspositie is vooral merkbaar binnen de grondgebonden sectoren. Bij veel bedrijven gaat dit leiden tot liquiditeitstekorten. Maar dat is op dit moment nog zeker niet overal zichtbaar in de kasposities.
Tijdig inzicht

afbeelding van Ulko Stoll

Een certificaat in ruil voor informatie

Eén van de heetste thema’s in gesprekken met telers op dit moment is PlanetProof. Dat is de spreekwijze van de uitgebreide naam ‘On the way to PlanetProof’. Onderweg zijn we zeker.
 
 

afbeelding van Ulko Stoll

Toeristenbelasting op huisvesting arbeidsmigranten? Zo zit dat!

In de land- en tuinbouw komt het personeel vaak vanuit Oost-Europese landen naar Nederland om te werken op het land of in de kassen. Als u als werkgever de huisvesting regelt voor deze medewerkers of uitzendkrachten, hoe zit het dan met de toeristenbelasting?
 
 
Praktijkvoorbeeld

afbeelding van Ulko Stoll

Bepaalt techniek de wetgeving?

Het is natuurlijk prachtig om met nieuwe techniek bezig te zijn. De ontwikkeling van Drones biedt mooie perspectieven. Ook sensoren die meten in de bodem en die gegevens via slimme netwerken real time doorgeven aan de smartphone, zorgen voor gegevens waar een teler beslissingen op kan baseren. En zo moet het ook zijn techniek als onderdeel van nieuwe inzichten en nieuwe processen in de bedrijfsvoering. Op deze manier is techniek onderdeel van innovaties.
 
Residu

afbeelding van Ulko Stoll

Gewasbescherming en bemesting zijn geen afzonderlijke grootheden

Mooi gesprek had ik laatst met een bemestingsspecialist van één van de gewasbeschermingsleveranciers. Hij was op bezoek geweest bij een van de grote chemie bedrijven mijn vraag natuurlijk was wat hij daar als bemestingsspecialist zou moeten leren. Zijn antwoord stemt tot nadenken.
 
“Gewasbescherming en bemesting zijn geen afzonderlijke grootheden. Het groeien van planten door meststoffen heeft alle effect op het ontwikkelen van ziekten die dan weer moeten worden bestreden.” En dat is een verhelderend gedachte.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Tuinder en spuitlicentie

Het geeft toch te denken dat iedere keer als er een maatschappelijke discussie over gewasbeschermingsmiddelen plaats vindt, de agrarische sector in de verdediging schiet. De standaard reactie is er één van verdediging in de vorm van “we zijn verstandig en het gaat over minimale hoeveelheden en uitlaatgassen zijn erger”. Een defensieve aanpak die geen enkele impact heeft. En daar komt bij dat zodra je in de verdediging schiet je niet meer in staat bent om de nuances uit te leggen.

afbeelding van Ulko Stoll

De ontwikkeling van werknemers

In mijn werk ontmoet ik werkgevers, bedrijfsleiders en teamleiders in de vollegrondsgroenteteelt. Zij willen graag dat hun medewerkers flexibel en wendbaar zijn. Op deze manier blijven ze interessant voor het bedrijf en duurzaam inzetbaar. Het werk in de vollegrondsgroenteteelt verandert namelijk snel. Denk maar aan de toenemende schaalvergroting, mechanisering en automatisering.

Toekomst

De toekomst is de tijd na het nu en wordt onderscheiden van het verleden, de tijd die voorafging aan het nu. Veel mensen vinden het lastig om in het nu te leven en dat te aanvaarden met alle plussen en minnen die er zijn. Zo zijn er mensen die sterk gehecht zijn aan het verleden, “dat altijd beter was”, zij verwachten weinig goeds van de toekomst. Voor een andere groep zijn de verwachtingen van de toekomst vrijwel onbegrensd en is er de belofte “dat het alleen maar beter wordt”.

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's