Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Wat is een korte keten?

In het streven naar duurzaamheid is een nieuwe stokpaardje ontdekt: de korte keten. De korten keten betekent minder transportbewegingen en directer contact tussen de teler en de consument. Dat bespaart CO2, energie, water en de aarde. Beeldmateriaal bij de korte keten is vrijwel altijd een kraampje langs de weg met een handjevol bonen een bloemkool en een paar doosjes aardbeien. Een kraampje met een consumentenwaarde van zeg 25 euro. Laat dat 30 keer per week verkocht worden en er is een weekomzet van 750 euro.

afbeelding van Ulko Stoll

Gezonde supermarkt

Interessant onderzoek met een bijzondere conclusie is onlangs gepubliceerd. Het Diabetesfonds, de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting hebben een onderzoek uit laten voeren naar het aanbod van gezonde voeding in de supermarkt. En de conclusie is dat de supermarkten de beloften over gezonde voeding niet waar maken. Deze conclusie wijkt af van de verkoopcijfers.

afbeelding van Ulko Stoll

Biologisch versus gangbaar

Het is niet voor het eerst dat ik me verbaas over de houding rond biologisch. Maar al te vaak wordt biologische landbouw als de oplossing voor de problemen gepositioneerd. Een visie van het ministerie over kringlooplandbouw: oplossing biologisch. Afnemende biodiversiteit: oplossing biologisch. Lokale productie: oplossing biologisch. Grootschalige landbouw: oplossing biologisch. Overproductie: oplossing biologisch. Corona: oplossing biologisch. En dat kan niet zo zijn natuurlijk.
 
Ingewikkeld

afbeelding van Ulko Stoll

Draagvlak

Bijzondere situatie waar we in zitten: Enerzijds is de vollegrondsgroenteteler is meer dan ooit onderdeel van de maatschappij door de intensieve contacten met de supermarkten en de toegenomen belangstelling voor plantaardig. Anderzijds lijkt de tegenstelling tussen landbouw en maatschappij enorm groot. 
 

afbeelding van Ulko Stoll

Mooie verhalen

 

afbeelding van Ulko Stoll

Silly season

In de formule 1 is er zoiets als een ‘silly season’. Dat is het deel van het seizoen na de zomerstop tot aan het eind van het wedstrijdseizoen. In dat deel vinden contractonderhandelingen plaats tussen rijders, teams en sponsoren. In de tuinbouw is er ook zoiets als een ‘silly season’. Dat is ergens tussen januari en april. In deze periode worden de contracten voor het komende seizoen besproken. Dit jaar is het ‘silly season’ vroeg begonnen. Al in december werd gevraagd om een prijsopgave te doen voor het leveren van diverse vollegrondsgroente.

afbeelding van Ulko Stoll

Cash is king

Op allerlei plekken, waaronder op onze eigen site, lees ik diverse berichten over een afname van de liquiditeitspositie van bedrijven. Het gaat in die gevallen om diverse agrarische sectoren en om verschillende redenen. De effecten van de droogte op de liquiditeitspositie is vooral merkbaar binnen de grondgebonden sectoren. Bij veel bedrijven gaat dit leiden tot liquiditeitstekorten. Maar dat is op dit moment nog zeker niet overal zichtbaar in de kasposities.
Tijdig inzicht

afbeelding van Ulko Stoll

Een certificaat in ruil voor informatie

Eén van de heetste thema’s in gesprekken met telers op dit moment is PlanetProof. Dat is de spreekwijze van de uitgebreide naam ‘On the way to PlanetProof’. Onderweg zijn we zeker.
 
 

afbeelding van Ulko Stoll

Toeristenbelasting op huisvesting arbeidsmigranten? Zo zit dat!

In de land- en tuinbouw komt het personeel vaak vanuit Oost-Europese landen naar Nederland om te werken op het land of in de kassen. Als u als werkgever de huisvesting regelt voor deze medewerkers of uitzendkrachten, hoe zit het dan met de toeristenbelasting?
 
 
Praktijkvoorbeeld

afbeelding van Ulko Stoll

Bepaalt techniek de wetgeving?

Het is natuurlijk prachtig om met nieuwe techniek bezig te zijn. De ontwikkeling van Drones biedt mooie perspectieven. Ook sensoren die meten in de bodem en die gegevens via slimme netwerken real time doorgeven aan de smartphone, zorgen voor gegevens waar een teler beslissingen op kan baseren. En zo moet het ook zijn techniek als onderdeel van nieuwe inzichten en nieuwe processen in de bedrijfsvoering. Op deze manier is techniek onderdeel van innovaties.
 
Residu

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's