Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

De ontwikkeling van werknemers

In mijn werk ontmoet ik werkgevers, bedrijfsleiders en teamleiders in de vollegrondsgroenteteelt. Zij willen graag dat hun medewerkers flexibel en wendbaar zijn. Op deze manier blijven ze interessant voor het bedrijf en duurzaam inzetbaar. Het werk in de vollegrondsgroenteteelt verandert namelijk snel. Denk maar aan de toenemende schaalvergroting, mechanisering en automatisering.

Toekomst

De toekomst is de tijd na het nu en wordt onderscheiden van het verleden, de tijd die voorafging aan het nu. Veel mensen vinden het lastig om in het nu te leven en dat te aanvaarden met alle plussen en minnen die er zijn. Zo zijn er mensen die sterk gehecht zijn aan het verleden, “dat altijd beter was”, zij verwachten weinig goeds van de toekomst. Voor een andere groep zijn de verwachtingen van de toekomst vrijwel onbegrensd en is er de belofte “dat het alleen maar beter wordt”.

afbeelding van Teun de Waard

Uitkijken naar de Wervershover kermis

In meerdere opzichten kijk ik ieder jaar weer uit naar de Wervershover kermis. Ten eerste natuurlijk omdat het de gezelligste kermis van Nederland is maar bedrijfsmatig ben ik er ook mee bezig.
Met de kermis in het derde weekend van augustus zitten alle planten in de grond, is het schoffelwerk meest gedaan en komen we in een periode terecht waarin het voornamelijk op produceren aan komt. Op dat moment kan ik de balans opmaken of alle planten goed de grond in zijn gegaan en hoe alles weggroeit.
 

Lof der zotheid

Een bekende titel van het satirische werk uit 1509 van de Rotterdamse humanist Erasmus waarin hij uitroept: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. In dit geschrift stelt hij tal van ondeugden en misstanden aan de kaak en spaart de kerkelijke- en wereldlijke leiders daarbij niet. Het geschift wordt dan ook in verschillende landen op de zwarte lijst geplaatst. Prediker 1,2 stelt echter dat er mensen zijn die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze daarmee verdienden, grotendeels moeten afgeven aan anderen, die zich niet inspanden.

afbeelding van Jeroen Kloos

Bijeenkomst Horticulture in Transition: voorbereid op de toekomst

The future is here. De komende tien jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen 100 jaar. Robots nemen teeltwerkzaamheden over van werknemers. Drones vliegen over de akkers en verzamelen gegevens voor een duurzame teelt. Big data worden belangrijk bij het aansturen van het bedrijf. En alles staat met elkaar in verbinding. Hoe je het ook wendt of keert, dit tijdperk komt eraan.

Nieuwe kennis platforms en demodagen

Nieuwe kennis
 
We leven in tijden waarin heel veel veranderd. Dat geldt zowel voor de afzet als voor de kennisontwikkeling en bijbehorende innovaties op de bedrijven. Dat kan als vervelend worden ervaren maar het gebeurt toch.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Keuzestress

Wie heeft er geen last van. Soms komt de stress na de keuze. Heb ik wel het goede ras besteld? Heb ik voor een goede teelt gekozen en werk ik wel met de juiste mensen? Of de stress komt pas na jaren boven drijven. Was het wel zo’n goed idee om verder te gaan met mijn bedrijf?

Grootste stadsboerderij in Europa

Dit weekend start de productie in de grootste stadboerderij van Europa. Die boerderij staat in Den Haag in een oude Philips fabriek. Een Zwitsers bedrijf doet de exploitatie en verwacht jaarlijks 50 ton groenten en 20 ton tilapiavis te kunnen produceren. Hoe indrukwekkend de productiecijfers ook mogen klinken de grootste stadsboerderij voedt niet meer dan 1 % van de Haagse bevolking. De afzet gaat in eerste instantie naar restaurants, later dit jaar kunnen ook consumenten de producten kopen. Op basis van de ervaring in Basel wordt verwacht dat het bedrijf na 3 jaar break-even draait.

afbeelding van Teun de Waard

Schuilen achter Europese kaders

Het lijkt gewoonte te worden van onze overheid om de eigen verantwoordelijkheid af te wimpelen en zich te verschuilen achter Europese richtlijnen en verordeningen. In reactie op vragen uit de Tweede Kamer over de exorbitant hoge boetes antwoordt het kabinet dat de EU bepaalt hoe de systematiek werkt en dat in feite onze handhavende instelling alleen de uitvoerders zijn van EU voorschriften.

afbeelding van Jeroen Kloos

Kennis en innovatie door de markt

 
 
Naast teelt technisch de boel op orde hebben en de afzet voor elkaar hebben zijn kennis en innovatie de belangrijkste speerpunten voor de tuinbouwbedrijven die ook over tien jaar nog willen bestaan. En juist bij kennis en innovatie is de afgelopen jaren veel veranderd.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's