Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Ik voel nattigheid

Het plantseizoen is ondertussen in volle gang. Ik heb me erover verbaasd hoe snel we na al die regen we toch half maart het land op konden. De eerste 20 hectare zit in de grond en hebben we onder redelijk goede omstandigheden kunnen planten.
 

Aansturing van Poolse werknemers

Herken je dat? Poolse werknemers zeggen vaak dat ze jouw instructie hebben begrepen. En toch voeren ze de taken regelmatig anders uit dan je had bedoeld. Het werk moet opnieuw, niet bepaald een efficiënte manier van werken. Cultuurverschillen leiden vaak tot miscommunicatie. Ken je de normen en waarden van de Poolse werknemers?
 
Cultuurverschil

afbeelding van Hans Schilders

Oneigenlijk gebruik subsidies

In 2015 hebben actieve landbouwers nieuwe betalingsrechten kunnen aanvragen voor alle subsidiabele hectares die zij in gebruik hebben. Die betalingsrechten worden gedurende de periode 2015-19 stap voor stap gelijkgetrokken voor alle hectares. Uiteindelijk krijgt iedere primaire producent inkomensondersteuning gebaseerd op het aantal subsidiabele hectares landbouwgrond die hij of zij in gebruik heeft. Het bedrag per hectare is dan voor iedereen gelijk.

afbeelding van Jeroen Kloos

Alles heeft zijn prijs

Volgens een filosoof kan er binnen 3 jaar sprake zijn van een voedselrevolutie. We gaan dan een omslag beleven naar duurzaam voedsel. Ik ben benieuwd. Kern van dat betoog is dat nu de ecologische en sociale kosten van het huidige voedselbeleid worden afgewenteld op de maatschappij. Als maatschappij betalen we die kosten toch dus waarom niet anders produceren en een prijs inclusief die kosten vragen van de consument. Een buitengewoon sympathieke gedachte die de vraag oproept hoe realistisch ze is.
 

afbeelding van Teun de Waard

Helpt GMO de wereld te voeden?

Ik loop al een tijdje over deze vraag na te denken. Niet dat het in de dagelijkse bedrijfsvoering voor mij een rol speelt maar wel omdat ik als teler van voedsel onderdeel ben van dit vraagstuk en er zo mijn gedachten over heb. Die gedachten wil ik met u delen. Maar voor dat ik dat doe even kort over ons bedrijf.
 

afbeelding van Ted Vaalburg

Welke kennis en kunde in mijn bedrijf?

LTO Nederland organiseert als belangenbehartiger voor haar leden regelmatig ontmoetingen zoals de sectoravonden voor de akkerbouwers en kantinebijeenkomsten voor de vollegrondsgroente- telers. Vorige week bezocht ik de eerste kantinebijeenkomst van 2016 bij het bedrijf van Gerard Kouwenberg in Beek en Donk. De bijeenkomsten zijn bedoeld om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector en met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die met de bedrijfsvoering van de bedrijven te maken hebben.

afbeelding van Hans Schilders

2030

Hoe verdient de boer of tuinder dan zijn brood? Is er reden om pessimistisch te zijn of juist optimistisch? Welke verandering staan ons te wachten? Kunnen we op tijd aanpassen of verliezen we de race? Wie in de toekomst probeert te kijken ziet veel vragen en realiseert zich dat vooruit kijken slechts verwachtingen oplevert die inwisselbaar zijn voor andere bespiegelingen. Toch heeft LTO Noord Zuid Holland zich deze vraag gesteld en dat als thema voor haar dag van LTO Noord gekozen. Een bijdrage aan deze discussie vanuit de Akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.
 

afbeelding van Teun de Waard

Uw mooie product in de toekomst

Voor mijn werk als scholingsadviseur heb ik regelmatig gesprekken met vollegrondsgroentetelers. Ondernemers en werkgevers met een passie voor de teelt van broccoli, bloemkool, prei, wortelen, witlof en nog veel meer Nederlandse producten. Wat mij opvalt is dat het telen van het mooiste product voorop staat. Vaak is dit niet vraaggericht maar aanbodgericht en staat de prijs die de teler er voor krijgt niet in verhouding met de inspanning die tot dit mooie product leidt.

Stemmen met onze vork

Een nieuwe uitdrukking voor mij. Een stemvork ken ik wel als het instrument dat je helpt bij zingen of muziek maken. Stemmen met de voeten als het weglopen of beëindigen van een verband, ook bekend. Maar stemmen met onze vork is nieuw en spreekt tot mijn verbeelding. De uitdrukking is van Erik Does van Ekoplaza in een gesprek over de concurrentie van de grote supermarkten die ook biologische producten aanbieden en duurzaam wensen te zijn. Ekoplaza mag zich verheugen in groeiende belangstelling van de consument die een hoger bedrag over heeft voor lokaal geproduceerde voeding.

afbeelding van Teun de Waard

Groene gewasbescherming vraagt nieuw bodembeleid

Groene gewasbescherming staat momenteel veel in de belangstelling. Fabrikanten werken aan nieuwe laag risico-middelen, vaak van natuurlijke oorsprong. Telers tonen belangstelling omdat het gangbare middelenpakket onder druk staat en afnemers vragen om producten met zo min mogelijk residu. Ook is er de maatschappelijke wens om groener te produceren, denk maar aan de discussies over bijensterfte en chemische grondontsmetting.
 

Pagina's