Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Pronkgerecht

Het woord pronkgerecht was nieuw voor mij. Een mooi en uitdagend woord. Ik las het in een artikel op Foodlog.nl. Het is een woord dat je bijblijft en om een reactie vraagt. In het betreffende artikel werd het woord gebruikt om het centrale onderdeel van het gerecht waarmee je als gastvrouw/heer voor de dag wilt komen, aan te geven. Jarenlang vervulde vlees de rol van het pronkgerecht. Dat is voor jonge consumenten zeker geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds vaker wordt voor een groente gekozen. Natuurlijk niet in een recht toe recht aan traditionele bereidingswijze.

afbeelding van Teun de Waard

Beste Sint

 

afbeelding van Ulko Stoll

Achterover leunen

Achterover leunen
 

afbeelding van Ulko Stoll

Mineralen: van generiek naar specifiek

Het is al weer enkele weken geleden dat het ministerie bekend maakte met welke voorstellen zij in het kader van het Vijfde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn naar Brussel gaat. De reactie van de LTO vakgroep Akkerbouw is maar voor één uitleg vatbaar: onacceptabel! U heeft hierover verschillende  artikelen in diverse media kunnen lezen.

Wat eten wij vandaag?

Elk huishouden stelt zich deze vraag elke dag. Het is een belangrijke vraag. Zodanig belangrijk dat zeer veel supermarkten bij binnenkomst van hun klanten als eerste de versafdeling aanbieden. Marketing mensen weten dat als er eenmaal een antwoord gevonden is op de meest belangrijke vraag van de dag hun kopers gerust gesteld zijn en zich vrij voelen om andere waren te kopen. Vroeger was het besluit welk vlees komt er op tafel en hoe kunnen we de maaltijd daaromheen vorm geven. Dat is niet meer zo. Nu zijn de groenten leidend!
 

afbeelding van Teun de Waard

Haagse kaders

De laatste tijd heb ik me nogal druk gemaakt over het mestbeleid, want  wat nu voorligt gaat wat mij betreft iedere realiteitszin te buiten.
Kort gezegd komt het er onder anderen op neer dat op uitspoelingsgevoelige gronden de stikstofgebruiksruimte met 20% naar beneden gaat. Mijn schatting is dat zeker twee derde van de vollegrondsgroentenbedrijven op deze gronden liggen.

afbeelding van Jan Roefs

Recht op Boer zoekt vrouw

Het zal u niet ontgaan zijn, de publieke omroep moet opnieuw bezuinigen en zij vinden dat niet leuk. Op een beschamende wijze worden de middelen die zij beschikbaar hebben ingezet om medestanders voor hun pleidooi te vinden. Gezien alle aandacht is de reactie van het publiek erg lauw te noemen. Wat maakt het uit of je op het ene net Viva la Frans ziet of op het andere de vakantie belevenissen van Barbie?  

afbeelding van Teun de Waard

Hoogspel om de marktmacht

Deze ochtend werd via nieuwskanalen bekend dat een zekere supermarktketen wil dat haar leveranciers de winstderving als gevolg van de ‘supermarktoorlog’ betalen. Het bedrijf wil op die manier haar winst op peil houden en beargumenteert dat behoud of vergroting van het marktaandeel van de keten ook ten goede komt aan de toeleveranciers. Nog niet zo lang geleden heeft een andere supermarktketen een korting van 2% bedongen en naar aanleiding van de commotie die daarover is ontstaan hebben partijen besloten een gedragscode voor eerlijke handel op te stellen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Toekomstbestendig dorp

Deze term, die nieuw voor mij was, sprak mij tot de verbeelding en maakte mij nieuwsgierig toen ik die las op de website van Netwerk Platteland. Dan lees je het artikel. In Duitsland komen dezelfde problemen voor als in Nederland waar het de zorg voor ouderen in de dorpen betreft. Ook daar zijn de kosten van professionele zorg moeilijk te dragen en op het platteland lastig op niveau te houden, blijkt. Dat heeft ertoe geleid dat er een idee ontstaan is om het anders aan te pakken. Vrijwilligers hebben contacten met dorpsgenoten en organiseren de zorg.

afbeelding van Teun de Waard

Stadslandbouw

Onlangs was ik genodigd op een bijeenkomst over stadslandbouw. Georganiseerd op de High Tech Campus in Eindhoven en heel hip werd het ‘Urban farming event’ genoemd. En stadslandbouw heette ineens ‘the urbal fix’.
 

afbeelding van Jan Roefs

Pagina's