Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Landbouw, zo cool

De aardappelen zijn op en groenten schaars. Meteen is er reden voor kanten en andere communicatie media om daarover te berichten. Schaarste leidt tot hogere prijzen voor voedsel en daar zijn consumenten erg gevoelig voor.
 

afbeelding van Teun de Waard

Product zonder waarde

De afgelopen tijd heb ik van meerdere mensen gehoord dat tegenwoordig product geen waarde meer heeft. De sprekers bedoelden daarmee dat in de verkoop van vollegrondsgroente producten aan de handel of de supermarkt, de waarde van de producten van ondergeschikt belang is.
Het feit, dat product geen waarde heeft, is natuurlijk niet waar maar de opmerking als zodanig snijdt wel degelijk hout. Met één van de sprekers heb ik een tijdje doorgepraat om te begrijpen wat bedoelt wordt met deze opmerking en hoe dat uitgelegd moet worden. Het komt op het volgende neer:

afbeelding van Ulko Stoll

Tendentieuze berichtgeving

Vorig jaar las ik een kwaliteitskrant die, onder leiding van een Belgische hoofdredacteur, de normen van integriteit en fatsoen op een grove manier aan zijn laars lapte om een paar kranten extra te verkopen. Tijd voor een andere krant. Omdat je niet zomaar een krant wilt kwam ik terecht bij “misschien wel de beste krant van Nederland”. Dat schept verwachtingen!
 

afbeelding van Teun de Waard

Gezonde toekomst voor de nieuwe Koning

Voor alle Nederlanders is het nieuw, een Koning. Voor veel Nederlanders is het wennen, een Koningin die we voortaan Prinses noemen. Het proces van overgang zou je kunnen vergelijken met bedrijfsoverdracht. Je werkt lange tijd samen, leert de kneepjes van het vak, spiegelt nieuwe ideeën, soms wordt voorzichtig iets geprobeerd en afhankelijk van het succes volgt bijstelling. En dan is daar een dag, die vooral door de oudere generatie bepaald wordt, voor het overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De overdracht is een feit.
 

afbeelding van Teun de Waard

Watervoetafdruk

Kent u dat begrip? Professor Arjen Hoekstra, TU Twente, heeft dat in 2002 ontwikkeld en uitgewerkt voor een reeks van consumentenproducten maar ook voor landen, regio’s en bijvoorbeeld stroomgebieden. De achtergrond van alle denkwerk is dat water weliswaar een hernieuwbare grondstof is maar dat het verbruik jaarlijks toeneemt terwijl de regenval min of meer constant is.  Er ontstaan dus knelpunten met gevolgen van betekenis. Die doen zich al voor in gebieden waar gewassen geteeld worden die bevloeid worden omdat er onvoldoende regenwater beschikbaar is.

afbeelding van Teun de Waard

Voedsel is emotie

De recente ophef over biologische eieren die net niet aan de definitie voldoen en paardenvlees wat als rundvlees verkocht werd toont aan dat voedsel veel los maakt. Natuurlijk is hier sprake van bedrog: paardenvlees is geen rundvlees en biologische eieren moeten van biologische kippen komen. Als consument mag je dat verwachten daarover geen misverstand. Los daarvan is er met de producten zelf niets mis!
 

afbeelding van Teun de Waard

Muurvast in een verkeerd systeem

 
Alweer zes jaar gelden hebben wij als teeltbedrijf Pater-Broersen samen met LTO het innovatie spoor “teelt uit de grond” op de kaart gezet. Inmiddels hebben we veel geleerd, zijn we vele miljoenen euro’s verder, en staan we stil op een tweesprong. De keuze die we nu moeten maken is, zelf verder ontwikkelen of samen met anderen doorpakken. Dit is geen keuze tussen makkelijk of het meeste perspectief maar een keuze die gebaseerd moet worden op mogelijkheden die zich voordoen en het ondernemerschap om te investeren.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Aarbeienrede

Discussie over de aardbeienrede

Is Cumela de weg kwijt?

Dat trekkers ingezet worden voor grondverzet is Transport en Logistiek Nederland al jaren een doorn in het oog. Zij pleiten voor kentekens op trekkers met alle kostenverhogende zaken die daarbij komen. Als motief wordt verkeersveiligheid misbruikt. Een adviesgroep Veilig Verkeer onder voorzitterschap van Mw. Peijs kwam in 2010 tot een evenwichtig pakket aan maatregelen; geen kenteken verplichting, wel een volwaardig trekkerrijbewijs. Kijk dat helpt, met kennis kun je het verkeer veiliger maken niet met kentekens! Cumela en LTO waren het eens en TLN stemde in.

afbeelding van Jaap Haanstra

Samenwerken

 
Zegt de kip tegen het varken: "Laten we samenwerken. Dan maken we een uitsmijter spek". Dat moet haast een goed idee zijn denkt het varken; met een uitsmijter spek maak je vrienden en van samenwerken wordt iedereen gelukkig. Toch klopt er iets niet! Want bij deze samenwerking legt één van de twee het loodje.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's