Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk, internationaal kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid.
Dankzij praktijkgericht onderzoek en advies dragen wij al meer dan 35 jaar bij aan gezonde bodems, planten, dieren en mensen in hun onderlinge samenhang.  Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EZ, de Europese Commissie, ZonMw, Provincies, waterschappen, natuurorganisaties, stichtingen, kenniscentra voor bv. Integrative Medicine en het bedrijfsleven. Zij waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid, en ons vermogen om via een systeembenadering oplossingen aan te dragen.
 
Het Louis Bolk Instituut heeft zich gespecialiseerd in onderzoeksthema’s zoals diergezondheid en dierenwelzijn, duurzaam bodembeheer, robuuste rassen, biodiversiteit, landbouw & natuur, voeding & gezondheid en groene zorg. Verder voeren wij diverse ‘capacity building’-projecten uit in met name Afrikaanse landen, waardoor lokale boeren duurzame en gecertificeerde producten op de markt kunnen brengen. Kijk voor een volledig overzicht van onze projecten en thema’s op www.louisbolk.nl