Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Blog

Toekomst

afbeelding van Teun de Waard

De toekomst is de tijd na het nu en wordt onderscheiden van het verleden, de tijd die voorafging aan het nu. Veel mensen vinden het lastig om in het nu te leven en dat te aanvaarden met alle plussen en minnen die er zijn. Zo zijn er mensen die sterk gehecht zijn aan het verleden, “dat altijd beter was”, zij verwachten weinig goeds van de toekomst. Voor een andere groep zijn de verwachtingen van de toekomst vrijwel onbegrensd en is er de belofte “dat het alleen maar beter wordt”. Mijn beeld is dat boeren en tuinders nauwelijks in een van beide categorieën te vinden zijn. Zij leven sterk in het heden, doen wat er vandaag moet gebeuren, dragen de lessen uit het verleden actief met zich en hebben plannen en verwachtingen voor de toekomst waarin ze het net weer iets beter willen doen dan in het verleden.
 
Buitenbeentjes
Een van de kenmerken van de toekomst is dat er altijd verwachtingen zijn en dat de realiteit erg vaak anders uitpakt. Soms is het oude wijn in nieuwe zakken. Zo zijn er nu detailhandelsketens die “buitenbeentjes” in het groenten assortiment hebben opgenomen. “Omdat er vraag naar is” van maatschappelijk bewuste klanten die de verspilling willen tegengaan. De tweede kwaliteit, vroeger voor de doelgroep met de smalle beurs, wordt nu gekocht door riante tweeverdieners. Die daarmee, onbedoeld, de concurrentie aangaan met de voedselbanken. Ook is er een “Verspillingsfabriek” die met inzet van veel menskracht en logistiek doet, wat veel moeders en grootmoeders ook deden, het verwerken van reststromen tot nuttige consumeerbare zaken als soepen, sausen en andere beter houdbare vormen voordat het bederf definitief inzet.  Is het maatschappelijk verantwoord om zoveel CO2 te verbranden voor iets wat tot het kennisdomein van elk gezin kan behoren?
 
Bubbels
Het is buitengewoon moeilijk de verwachtingen goed in te schatten. Zo ware er torenhoge verwachtingen van het internet met als resultaat de internetbubbel. Bij het veilen van de telefoonfrequenties voor mobielinternet werden prijzen geboden die in de markt niet snel genoeg konden worden terugverdient met faillissementen en bedrijfsovernames als gevolg. Terwijl ik dit schrijf komen er signalen van een op handen zijnde “Precisielandbouw bubbel”. Er is zoveel geïnvesteerd in ontwikkeling van apps waar boeren niet direct voordeel in zien dat in de USA massale afschrijvingen en faillissementen van start ups dreigen. Enkele jaren geleden sprak ik met een app ontwikkelaar die, op basis van smartphone foto’s, geautomatiseerd tot analyse van ziekten, plagen, gebreken en een daarop gebaseerd advies aan de teler werkte. Dat is er nog niet. Wel kun je zelf gemaakte foto’s sturen naar medewerkers van zaadhuizen of een kennisinstelling en om advies vragen. We hebben daarmee wel een stap gezet. Zeer specialistische kennis van entomologen en fytopathologen wordt breder inzetbaar. Bijkomend voordeel is dat deze mensen op hun beurt erg snel geïnformeerd zijn wanneer er zich iets bijzonders voordoet als bijvoorbeeld de introductie van een uitheemse ziekte of plaag. 
 
Besluit
Mijn persoonlijke toekomst gaat, op zeer korte termijn, ingrijpend veranderen. Na een dienstverband van 30 jaar bij LTO Noord en haar voorgangers, is het moment van pensionering daar. Graag dank ik u als lezer voor de tijd die u vrijmaakte om mijn gedachtenkronkels tot u te nemen. Ik heb mooie verwachtingen van de toekomst en de zekerheid dat het anders zal worden!