Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Blog

Toeristenbelasting op huisvesting arbeidsmigranten? Zo zit dat!

afbeelding van Ulko Stoll

In de land- en tuinbouw komt het personeel vaak vanuit Oost-Europese landen naar Nederland om te werken op het land of in de kassen. Als u als werkgever de huisvesting regelt voor deze medewerkers of uitzendkrachten, hoe zit het dan met de toeristenbelasting?
 
 
Praktijkvoorbeeld
Onlangs heeft een rechtszaak tot meer duidelijkheid  geleid. Het gaat in dit geval om een bedrijf dat zelf eigenaar is van een pand. Het bedrijf verhuurt dit voor de huisvesting van door uitzendbureaus te werk gestelde arbeidsmigranten. Als verhuurder heeft het bedrijf een aanslag ontvangen voor de toeristenbelasting. De vraag is nu of dat terecht is.
Gelegenheid tot verblijf
Degene die gelegenheid biedt tot het verblijf tegen een vergoeding, is toeristenbelasting verschuldigd. Het bedrijf uit het praktijkvoorbeeld is van mening dat het uitzendbureau de aanslag moet betalen omdat het uitzendbureau de gelegenheid tot verblijf aanbiedt aan het personeel.
Opdrachtgever versus verhuurder
De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf zijn voor de toeristenbelasting vergelijkbaar met een hotel of pension. Er is een beheerder in dienst die 24 uur per dag zorgdraagt voor het beheer van het complex. De inrichting van de kamers is door het bedrijf verzorgd zodat deze aansluit bij de vereisten van het SNF-keurmerk. Net als de jaarlijkse keuring. Ook schrijft het bedrijf degenen die in het hotel verblijven in voor de RNI-registratie. Daarmee verzorgt het bedrijf tegen vergoeding het verblijf en is dus feitelijk verhuurder. Dat het uitzendbureau hiertoe opdracht geeft, maakt niet uit.
Verblijf van vier maanden
Sommige gemeenten hanteren een model dat goedkeurt dat arbeidsmigranten die binnen een tijdsbestek van een half jaar minstens vier maanden in Nederland verblijven, zich kunnen inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. In dat geval is geen toeristenbelasting verschuldigd. Helaas kon het bedrijf uit het praktijkvoorbeeld niet aantonen dat aan deze eis was voldaan.
Zo zit het!
In dit praktijkvoorbeeld was de prijs voor het verblijf inclusief toeristenbelasting vastgelegd in een overeenkomst. Omdat de toeristenbelasting niet is afgedragen, wordt deze alsnog geheven bij de verhuurder van de huisvesting. Bij een juiste beoordeling vooraf kan de toeristenbelasting worden doorberekend in de huurprijs. Als werkgever kunt u dit bedrag dan inhouden op het loon van de arbeidsmigrant.
Zorgt u voor de huisvesting van arbeidsmigranten? Houd er dan bij de prijsstelling rekening mee dat u mogelijk toeristenbelasting moet afdragen. Neem  als werkgever de toeristenbelasting mee in de verloning van uw medewerkers.
Het is van belang op de hoogte te blijven van (lokale) wet- en regelgeving voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn verschillende fiscale belangen en mogelijkheden bij de huisvesting van uw of andermans personeel. Bent u benieuwd of u voldoende rekening houdt met de gestelde eisen? Laat u dan goed informeren door uw adviseur!
MICHIEL VAN MARION BELASTINGADVISEUR ABAB