Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Gewasbescherming

Techniek

In de documenten onder dit netwerk treft u een aantal toolboxkaarten aan om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen/verminderen. Eén van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is ook uw actie nodig. De toolboxkaarten helpen u daarbij.
Ook de factsheet wasplaats biedt u tips, evenals de bodemkaarten bedrijf en water, die u hier vindt.
De informatie is ontwikkeld door CLM Onderzoek en advies BV (www.clm.nl) in het kader van de projecten Toolbox emissiebeperking (www.toolboxwater.nl) en Schoon Water (www.schoon-water.nl). De informatie is ook op de websites van genoemde projecten te vinden.
De kaarten 1 t/m 11 worden a.s. woensdag 13 januari 2015 geplaatst.

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.