Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Project duurzame bloemkool van start

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt van Noord-Holland.

afbeelding van Erna Steenhuis

Etiket Batavia uitgebreid

Meer mogelijkheden in groentengewassen voor de insectenbestrijding. Batavia is een insecticide op basis van de twee-zijdig systemisch werkende actieve stof spirotetramat. Ook al wel beter bekend inmiddels van Movento. 

afbeelding van Ulko Stoll

Optimale toepassing traybehandeling voor maximale bescherming tegen koolvlieg

Een maximale bescherming tegen koolvlieg is van groot belang voor de koolteler. Koolvliegaantasting resulteert niet alleen in plantwegval, maar vooral ook in een slechte weggroei van het gewas. Met name door de slechte weggroei is het gewas gevoeliger voor droogte en stress gedurende de teelt. De beste bescherming tegen koolvlieg is de basis voor ongestoorde plantengroei. Afgelopen jaar hebben we gezien dat koolvlieg een belangrijke plaag blijft. Dit mede door het wegvallen van Mundial zaadcoating.

afbeelding van Ulko Stoll

Onderzoek gepresenteerd door Bladycol

In een bijeenkomst tijdens de open dagen van de diverse veredelaars zijn de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd dat is aanbesteed door het bladgewassencollectief. Ruud Hoitink van Proeftuin Zwaagdijk gaf een overzichtelijk beeld van de diverse schema's en de voorlopige resultaten. 
 
Kansen

afbeelding van Ulko Stoll

Duurzaamheid door techniek

Niet terug naar de natuur maar vooruit met techniek is kortweg de boodschap van Hidde Boersma. Boersma noemt zichzelf ecomodernist en sprak op de bloemkool broccoli contactdag afgelopen november. Ecomodernisten kiezen voor technische oplossingen om de natuur de ruimte te geven. Duurzaamheid door middel van techniek als het ware.
 
Ecomodernist

afbeelding van Ulko Stoll

Witlofcoöperatie Witcop is aanspreekpunt

 
De witlofcoöperatie blijkt steeds meer aanspreekpunt te worden van alle zaken die de witlof aangaan. Dat is niet zo vreemd omdat de witlofproductie dusdanig afwijkend is van andere teelten dat alleen ingewijden kunnen uitleggen wat consequenties zijn van wet en regelgeving voor de witlofproducent. Daar komt bij dat de witlofteelt relatief klein is daardoor extra energie moet stoppen in specifiek zaken voor witlof.
 
Toelatingen

afbeelding van Ulko Stoll

Coronacrisis: informatie voor land- en tuinbouw

Het coronavirus heeft grote impact op de Nederlandse economie. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen voor bedrijven nu al merkbaar. Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, veroorzaken een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. Vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed.

afbeelding van Erna Steenhuis

Tip: Belang van bodem-pH

Een goede pH in het perceel leidt tot een betere werking van de gewasbeschermingmiddelen. Gewassen groeien in het algemeen beter door en zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen. Onkruiden worden juist gevoeliger voor middelen bij een pH die voor hen niet optimaal is.
 
Onkruiden

afbeelding van Ulko Stoll

Tuinbouw schakelt snel voor aanpak Coronacrisis

De Coronacrisis treft de tuinbouw hard. Zoveel werd de afgelopen dagen duidelijk met beeld van siertelers die oogstrijp gewas vernietigden. En de veiling die een omvangrijk deel van de aanvoer geen goede bestemming kon geven. Bij groenten en fruit loopt via retailkanalen de afzet door, maar viel de ‘out of home’ markt stil en zijn er diverse andere knelpunten. Om de impact van de Coronacrisis te beperken, tuigden tuinbouworganisaties de afgelopen dagen een gezamenlijke crisisorganisatie op.

afbeelding van Erna Steenhuis

Help ons Oogsten doet beroep op Nederlanders

Nederlanders, help ons oogsten! Het oogstseizoen in de groentesector staat op het punt van beginnen, maar veel medewerkers uit andere landen kunnen niet komen door de coronacrisis, of vertrekken naar hun thuisland vanwege de mogelijke sluting van grenzen.

Agrarische ondernemers kunnen hun vraag naar of aanbod van personeel online zetten op helponsoogsten.nl. De website is een initiatief van de Taskforce Arbeid van de diverse sectorale en regionale agrarische organisaties.

 

afbeelding van Erna Steenhuis

Pagina's