Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Bloemkoolteler Wim over Duurzame bloemkool

Duurzame bloemkool

Wim Reus is initiatiefnemer van het project Duurzame Bloemkool waarin onderzoek wordt gedaan naar het telen van bloemkool binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid; in dit geval het bovengronds aanwenden van vaste dierlijke mest. De eerste resultaten zijn al te zien! Wim heeft de eerste weidevogels al gespot. Bekijk zijn reactie in het filmpje.

afbeelding van Erna Steenhuis

Geen octrooi op planteigenschappen

Vrijdag 14 mei 2020 heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees OctrooiBureau (EOB) uitspraak gedaan in zaak G 3/19  waarbij zij heeft bevestigd dat het besluit van het EOB om geen octrooien meer te verlenen op essentieel biologische producten juridisch geldig is.

afbeelding van Ulko Stoll

Koolgalmugsignalering leidt tot effectieve bestrijding

Koolgalmugsignalering leidt tot effectief bestrijding
 
De beheersing van koolgalmug vraagt de nodige aandacht. De beschikbare middelen moeten gericht ingezet worden op het juiste moment en in het juiste stadium. 
 
Melding

afbeelding van Ulko Stoll

Leveringsvoorwaarden in witlof

De structuur van de witlofproductie is niet te vergelijken met andere teelten. De scheiding van de pen producten en de kropproductie leidt tot een uitzonderlijke verhouding tussen basismateriaal en eindproduct. Er is dan ook geen enkele referentie in de land- en tuinbouw die kan worden gebruikt voor de afspraken tussen akkerbouwer en witloftrekker. Dat betekent dat de witlofsector het zelf moet oplossen. En dat is al jaren van toepassing in de Algemene Leveringsvoorwaarden.

afbeelding van Ulko Stoll

Tip: onkruid

De onkruidbestrijding is in de meeste gewassen grotendeels gebaseerd op de werking van bodemherbiciden. Gezien de verleden, huidige en toekomstige weersomstandigheden die in dit nu alweer bijzondere jaar bijzonder droog zijn valt de werking indien niet goed toegepast sterk tegen en zal later correctie met de schoffel bijzonder nodig zijn. Zorg bij toepassing voor een snelle inwerking in de bovenste laag van de teeltgrond. Voor deze teelt blijven we helaas afhankelijk van deze beperkte onkruidbestrijdingsmogelijkheden.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Duitser kiest voor regionaal

De Duitse consument hecht aan regionaal product maar dat is geen protectionisme volgens Pieter Gabriels. Gabriels is directeur van Bejo Duitsland en schetste op de sluitkooldag van Bejo afgelopen december de ontwikkelingen van de markt voor kool in Duitsland. ‘Regionaal’ is in Duitsland een van de grootste thema’s bij consumenten. En bij AGF is dat gevoel extra sterk: 91% van de Duitse consumenten vindt regionale herkomst het belangrijkste aankoopcriterium.
 
Vertrouwen

afbeelding van Ulko Stoll

Zaadontsmetting in Prei

De preirassen van Seminis worden ook na het verdwijnen van thiram ontsmet aangeboden. Seminis heeft een oplossing gevonden door de rassen te laten ontsmetten in Hongarije met het middel Maxim 480 FS. De behandeling in Hongarije is volledig in lijn met de Europese wetgeving. Voor behandeling van uitgangsmateriaal kent de Europese gewasbeschermingsverordening maar een zone. In tegenstelling tot de teeltoepassing waarin Europa in een noord, midden en zuid zone is opgedeeld.

afbeelding van Ulko Stoll

Levenscyclus van de aspergevlieg

Het wordt steeds lastiger om insecten te bestrijden. Dat maakt het noodzakelijk om kennis te verzamelen over de gedragingen van insecten om tot een effectieve beheersing te komen. In dit artikel gaan we in op de levenscyclus en gedragingen van de aspergevlieg.
 
 
Activiteit

afbeelding van Ulko Stoll

Dompelen van aspergeplanten met Trichoderma Kernmix

De succesvolle toepassing van de behandeling met Trichoderma Kernmix voor aardbeiplanten heeft nu ook een toepassing gevonden aspergeplanten. Albert Dortmans van Orgapower vult duurzaamheidsambitie concreet in door een methode te ontwikkelen waarin ook aspergeplanten beschermd worden door Trichoderma Harzianum t22. 
 
Symbiose

afbeelding van Ulko Stoll

Innovatie in een wonderkorreltje bij herinplant van asperge

Organische meststoffenfabrikant DCM introduceerde in augustus 2019 hun nieuwe innovatie op het gebied van herinplant van asperges: DCM INSTANT TD®. Volgens DCM een waardevolle aanvulling op de bestaande DCM VIVISOL®, die vooral bij nieuwe aanplant wordt toegepast, en een antwoord op de vele vragen uit de praktijk wat met herinplant te doen. Twan Wubbels van DCM deelt de INS&OUTS met vakblad 'v/d Grond'.
 
Herinplant

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's