Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Kennisbijeenkomst Spuittechniek en Driftreductie

Kooltelers beschikken tegen onkruid over relatief veel bodemherbiciden, maar weinig contactherbiciden ter correctie, aldus Nico van Langen van CAV Agrotheek. De lijst middelen voor insecten en schimmels karakteriseert hij als ‘heel aardig’.

afbeelding van Erna Steenhuis

Aardbeiendag

De aardbeiendag voor het tiende jaar in Den Bosch. Dat is niet zomaar een jubileum maar ook een prestatie voor de aardbeiensector. Geen enkele andere teelt kent een gerichte gewasdag met een levensduur van meer dan 10 jaar. En de aardbeiendag laat ieder jaar weer zien dat het mogelijk is niet alleen een dag te organiseren maar ook om ieder jaar een stapje extra te doen. En die extra's zitten niet in luxere hapjes of groter bloemboeketten, die extra's zitten in inhoud. En dat wordt gewaardeerd.

afbeelding van Ulko Stoll

Kenniscafé jongeren in familiebedrijven

Twaalf jonge telers kwamen bijeen op dinsdag 28 januari op de bijeenkomst jonge telers in familiebedrijven. Deze avond vond plaats bij tulpenteler Niels Kreuk in Andijk. De avond werd gestart met het persoonlijk verhaal van Niels Kreuk die een aantal jaar geleden het bedrijf van zijn ouders overnam. 

afbeelding van Erna Steenhuis

Telers op bedrijfsbezoek bij Enza Zaden

Nederlandse telers van broccoli en bloemkool kunnen profiteren van de kansen op de Europese markt en de relatief gunstige groeiomstandigheden in ons land. Dit is de conclusie van een marktanalyse uitgevoerd door Enza Zaden. Voorwaarde is wel dat de sector inzet op de ontwikkeling van nieuwe productvormen voor deze groentesoorten. Ruim 60 bloemkool- en broccolitelers waren aanwezig bij het bedrijfsbezoek op 15 januari bij Enza Zaden in Enkhuizen. Er was een mooi ochtendprogramma opgesteld met aansluitend een netwerklunch.
 

afbeelding van Erna Steenhuis

Alternaria en stikstof in broccoli

Het project weersbestendige broccoli is afgelopen seizoen gestart met onderzoek naar rasgevoeligheid van alternaria en de invloed van N gift. Inmiddels zijn daar ook een aantal resultaten uit gekomen. 
 
Stikstof

afbeelding van Ulko Stoll

Open dag peen laat toekomst zien

Open dag peen laat toekomst zien
 
De open dag peen afgelopen 9 oktober in Espel heeft zich gehouden aan de belofte. De belofte was de toekomst van peen te laten zien.. Een toekomst met vragen en een toekomst met een ontwikkelingspad maar wel degelijk een perspectief voor de peen teelt naar de toekomst. 
 
Robot

afbeelding van Ulko Stoll

Kennistrip: Bodem en teelt vanuit de onderzoekskeuken

Hoe kan wetenschappelijke kennis gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van het bodemleven? En hoe is deze kennis van nut voor de land- en tuinbouw?  Wat is de relatie tussen bodemkwaliteit en teeltopbrengst? Kunnen groenbemesters de bodemdiversiteit veranderen?

afbeelding van Erna Steenhuis

In 2020 nieuwe start rassenproeven bloemkool

Op 3 december vond de jaarlijkse bloemkoolevaluatie plaats bij Beekenkamp Plants in Lutjebroek. Tijdens deze middag is het teeltjaar 2019 geevalueerd en is de nieuwe opzet van de rassenproef voor 2020 gepresenteerd door Karsten Rienstra van Bayer.

afbeelding van Erna Steenhuis

Geslaagde bloemkool- broccoli contactdag 2019

Op vrijdag 29 november vond de vierde editie plaats van de contactdag voor bloemkool- en broccolitelers bij René Verdonk. Ruim 200 standhouders en telers kwamen deze dag naar Wervershoof. 
 
Nieuw was dit jaar het kenniscafé, waar Gera van Os, lector bodem bij Hogeschool Aeres, een lezing hield over het verleden, het heden en de toekomst van de bodem. Ruim 60 telers namen deel aan deze bijeenkomst. 
 

afbeelding van Erna Steenhuis

Spruiten collectief de basis voor ontwikkeling van nieuwe kennis

De spruitensector kent een historie van collectieve samenwerking. De CTS was de eerste telersvereniging die gezamenlijk werkte aan schoning en verpakken van groentegewassen. Het was de voorzitter van de toenmalige spruitencommissie die namens de spruitentelers contact zocht met de minister van landbouw om namens het collectief te werken aan een toelating voor daconil. Met spruiten vooruit staken de gezamenlijk spruitentelers de handen uit de mouwen om aandacht te genereren voor spruiten bij de consument. 
 
 
Nieuwe collectiviteit

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's