Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Vollegrondsgroentenet tekent deelname Smart Farming NHN

Erna Steenhuis ondertekent namens Vollegrondsgroente.net. Ook Proeftuin Zwaagdijk behoort tot de deelnemende partijen.

GreenPort Smart Farming Noord-Holland Noord is officieel van start gegaan. De GreenPort wil dienen als data- en kennisplatform voor implementatie van smart farming in de praktijk. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

afbeelding van Erna Steenhuis

Demo driftreductie met Hardi Twin Force op bloemkool- broccoli contactdag

Hardi Twin Force

Op de jaarlijkse bloemkool- broccoli contactdag, op 29 november aanstaande, komt Homburg Holland met een demo van de Hardi Twin Force. Deze techniek maakt 99 % driftreductie mogelijk, daarbij gebruik te blijven maken van 75% doppen voor een effectieve bespuiting.  

afbeelding van Erna Steenhuis

Fotosynthese in aardbeien

Fotosynthese zorgt dat de plant energie krijgt. Energie is nodig voor de plantontwikkeling en voor opslag in de vruchten. De mate van fotosynthese is bepalend voor de hoeveelheid energie in een plant. Wanneer fotosynthese te meten is dan kan gestuurd worden op optimale plantengroei. Vooralsnog zijn er geen handzame meters die continu fotosynthese meten maar met wat ingewikkelder apparaten is meten van fotosynthese is wel mogelijk.

afbeelding van Ulko Stoll

Plantenteelt en techniek gecombineerd in het aardbeiencluster

Innovatie op het kruispunt van plant en techniek. Daar zijn mooie dingen te ontwikkelen. Pim Deuling spreekt namens Innoveins en gaat in op de oprichting van het gezamenlijke R&D bedrijf van een aantal samenwerkende aardbeientelers. Innoveins noemt zichzelf het ecosysteem waar innovaties worden ontwikkeld tot business. De werkwijze van Innoveins is gebaseerd op een praktische aanpak waarbij van meet af aan wordt gewerkt aan een reële business case. 
 
Research & Development

afbeelding van Ulko Stoll

Vragen over teelt van plantuien

"We zitten vast aan kengetallen waarvan we niet weten waar die vandaan komen." Gekke conclusie in een gesprek met Gauke kuiken van Wifo en Pim Sturms van Loonbedrijf Sturm-Jacobs uit Wieringerwerf. Aanleiding is de opbrengst meting van de plantuienpercelen die geplant zijn met de precisieplanter van Wifo in vergelijking met de traditionele plantmachine. De precisieplanter is nieuwe techniek waardoor weer opnieuw naar de teelt van plantuien kan worden gekeken. 
 
Onduidelijk

afbeelding van Ulko Stoll

Peen zaaien op een lint

Zaad op linten (of breder op een mat) is een manier van telen die al heel lang bekend is. Patentonderzoek dat drie jaar geleden is uitgevoerd bracht 800 gerelateerde patenten naar boven waarvan 80 patenten een product beschreven waarin zaden verdeeld op een dragermateriaal waren vastgezet door een lijm. 
 
Uniforme groei

afbeelding van Ulko Stoll

Lage dosering onkruidbestrijding

Het onderzoeksveld dat tijdens de open dag peen op 9 oktober te bezoeken is laat innovaties zien in de vorm van nieuwe technieken en geeft stof tot nadenken over de toekomst van de peen teelt. De inzet van drip-systemen is daar een voorbeeld van. 
 
Praktisch onderzoek
Daarnaast biedt een onderzoeksveld ruimte praktisch onderzoek dat direct toepasbaar is in de eigen teelt. Een daarvan is onderzoek naar onkruidbestrijding. Naast bestrijding van melde en perzikkruit is een grote uitdaging in onkruid is de beheersing van zwarte nachtschade. 
 

afbeelding van Ulko Stoll

Stikstoftrappen in onderzoek

Bemesting is een van de thema's die dicht bij de dagelijkse praktijk blijft. Uit analyse van de gegevens van de deelnemers aan het peenplatfom blijkt dat er grote verschillen zitten in de meststof giften. Daarbij komt dat de relatie tussen gift en opbrengst nauwelijks te achterhalen is. Er is behoefte aan een deugdelijk advies voor bemesting van peen. Er zijn dan ook meerdere bemestingsonderzoeken te zien op de open dag van 9 oktober.
 
 
Stikstof

afbeelding van Ulko Stoll

De inzet van basisstoffen

Er is gewasbescherming en er zijn meststoffen. En er is iets er tussen in. Daar horen biostimulanten en plantverterkers bij maar ook micro-organismen. Ook is er een categorie stoffen op basis van huis, tuin en keuken stoffen die nuttig zijn in de teelt van gewassen. De overlap tussen deze categorieën wordt steeds groter. Biostimulanten hebben een effect op de weerbaarheid tegen schadelijke organismen maar zijn geen meststof en geen gewasbescherming. Huis, tuin en keukenmiddelen hebben een effect in de vorm van verdrijving of wering.

afbeelding van Ulko Stoll

Onderzoeker Klaas van Rozen positief over werking van aaltjes

"Nemaslug effectief middel tegen groeiend probleem van naaktslakken"
 
Naaktslakken zijn een toenemend probleem in zowel de glastuinbouw als de akkerbouw en vollegronds groententeelt. De aanwezigheid van naaktslakken leidt tot vraatschade en uitwerpselen of slijmsporen, die het gewas vervuilen. Steeds meer telers doen daarom met succes een beroep op Nemaslug aaltjes. Ook onderzoeker Klaas van Rozen van Wageningen Plant Research in Lelystad is  positief over de effectiviteit van aaltjes. 
 

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's