Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Boerenrassendemo peen

Eén van de onderwerpen die in de peenacademie regelmatig naar voren komen is het tegenvallende opkomstpercentage van de zaden. In vergelijking met bieten en uien loopt het opkomstpercentage van peen achter en is nogal wisselend. De leden van de peenacademie zijn vorig jaar door Bejo bijgepraat over het complexe vermeerderingsproces en zijn zich daardoor bewust geworden van de gevoeligheid van wortelzaad. 
 
Inzicht

afbeelding van Ulko Stoll

Open dag peen laat toekomst zien

De open dag peen op zeven oktober gaat door. De situatie rond Corona maakt het noodzakelijk voor organisatoren Delphy en 'v/d Grond' om na te denken over de mogelijkheden, onmogelijkheden en alternatieven. Belangrijk conclusie was dat weliswaar een aantal zaken stil zijn gezet, de ontwikkeling van nieuwe kennis gaat wel degelijk door. Onderzoeken zijn ingezet en de vragen van telers en ketenpartijen naar nieuwe perspectieven zijn nog steeds aanwezig.
 
Concreet

afbeelding van Ulko Stoll

Balansen in het nieuwe telen

De aardbeienteelt onder glas heeft inmiddels een stevig energieverbruik. In de uitgangspunten van 'Het Nieuwe Telen' staat het gewas centraal en wordt doro optmailsieren van gewasgroei en gewasontwikkeling gestreefd naar verduurzaaming waaronder minder energieverbruik. Dat betekent dat er meer inzicht moet komen in de plantreactie en plantenfysiologische achtergronden van diverse teeltacties om de productie en kwaliteit van de teelt te verbeteren.

afbeelding van Ulko Stoll

Rassenproef bloemkool

Op donderdag 16 juli vond de 2e rassenproef bloemkool plaats op het perceel van Roel Bakker in Hauwert. De nieuwste rassen werden bekeken door telers. plantenkwekers en vertegenwoordigers van zaadfirma's. De rassenproef is geplant bij alle 6 telers van de kerngroep bloemkool. Zij boordelen de proef onafhankelijk van elkaar op oogstgemak. gewasstand en kwaliteit. ook wordt aan hen gevraagd of zij de bloemkool na commercialisering willen telen.  Deze resultaten worden besproken tijdens de seizoensevaluatie in december. 

afbeelding van Erna Steenhuis

Telers zoeken klimaatbestendige broccoli

Weersbestendige broccoli Vollegrondsgroente,net

In het POP3-project `weersbestendige broccol` in Noord-Holland zijn telers op zoek naar geschikte rassen en teeltsystemen om hun gewas beter klimaatbestendig te maken. In het kader van het project is een proef met acht verschillende rassen voor de vroege teelt van broccoli aangelegd op een praktijkperceel van teler Nico Hoogendoorn in de Wieringermeer. In de proef is per ras het stikstofniveau gevarieerd.

afbeelding van Erna Steenhuis

Meerdere broccolirassen in stikstoftrappenproef

Weersbestendige broccoli Vollegrondsgroente.net

Proeftuin Zwaagdijk kijkt in een stikstoftrappenproef naar de effecten op de rassen Ironman, Chronos, Babilon, Larsson, SV0300, SV0301, AGD15-0091 en Balard. Telers valt op dat de zoetere rassen in de proef meer last van duivenvraat hebben. De stikstoftrappenproef op een perceel van broccoliteler Nico Hoogendoorn in Wieringerwerf bevat dit jaar drie trappen: 75%, 100% en 125% van de stikstofbehoefte van het ras Ironman. Vorig jaar was er ook een stikstoftrappenproef, toen met de objecten 0%, 50% en 100% van de stikstofbehoefte van Ironman.

afbeelding van Erna Steenhuis

Uptdate spruiten-collectief

Spruiten collectief juli 20. Samenwerkende spruiten telers.

De spruiten op het spruitenplatform zijn geplant en staan te groeien.
Een overzichtsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=JAc5diBxbmE
 

afbeelding van Ulko Stoll

Teler in beeld: Kasper Kleijwegt

Spruitenteler Kasper Kleijwegt over het spruitenplatform en samenwerken.

Het spruitenplatform is het onderzoek en kennis instrument voor de spuitensector. Teler via het spruiten-collectief samen met toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen ontwikkelen proeven. Proeftuin Zwaagdijk voert uit en bedrijfsleven haakt aan. 
Bakker Barendrecht
BASF
Bayer
Belchim
Corteva
Certis
Ecostyle
FMC
Modify
Nufarm
Oro Agri

afbeelding van Ulko Stoll

Onderzoek in bladgewassen juni 2020

Onderzoek in bladgewassen juni 2020

Onderzoek naar insecten en weerbaarheid. Op meerdere locaties liggen proeven ook naar weerbaarheid tegen schimmels en inzet van techniek voor vroegtijdige monitoring. - Initiatief van en gefinancierd door het bladgewassen collectief Bladycol - Uitvoering onderzoek door Proeftuin Zwaagdijk - Coördinatie Vollegrondsgroente.net - Co-financiering van topsector tuinbouw en uitgangsmateriaal.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Vollegrondsgroentetelers zijn zelfbewust

Door de fusie van de telersverenigingen Van Nature en  Best of Four tot Oxin Growers is een goede reden voor een interview. Door de fusie ontstaat een afzetpartij die hoort bij de grootste aanbieders van vollegrondsgroente. Een reden te meer om een afspraak te maken met Ton van Dalen. Van Dalen vervult één van de directiefuncties binnen Oxin Growers en is verantwoordelijk voor de commercie. 
 
Aanvullend

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's