Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Aanduiden kuubskisten groente verplicht

afbeelding van Ulko Stoll

De oogstperiode 2016 staat voor de deur. Het KCB attendeert u daarom graag op de aanduidingsverplichtingen voor met name kuubskisten (cq. voorraadbakken).
 
Kuubskisten worden o.a. gebruikt voor het opslaan van (nog) ongesorteerde producten, zoals appels, peren, uien, wortelen en sluitkool. Deze kisten moeten van bepaalde aanduidingen worden voorzien, omdat op ieder moment in de keten (tussen teler/opslag- en verpakkingslocatie/eindafnemer) duidelijk moet zijn waar het product vandaan komt. Op elke kuubskist moet een etiket/kaart zijn aangebracht met daarop het land van oorsprong en de volledige naam en adresgegevens van de verzender (producent/teeltbedrijf) of een door het KCB erkende code.
 
Nadat de producten gesorteerd en verpakt zijn, moeten bij producten met een specifieke handelsnorm (zoals appels en peren) ook de klasse, variëteit en sortering vermeld worden.
 
Voor (ongesorteerde) producten uit andere EU-lidstaten en niet EU-lidstaten die in kuubskisten naar Nederland worden vervoerd, geldt dat deze vóór binnenkomst in Nederland al moeten zijn aangeduid. Met NAW-gegevens van de buitenlandse verzender en het land van oorsprong. Hiermee kan het buitenlandse product duidelijk onderscheiden worden van het in Nederland geteelde product én is op het moment van verpakken duidelijk welk land van oorsprong het betreft.
 
Er mag geen enkele misvatting mogelijk zijn over de oorsprong van het product, dus bij de aanduiding op de verpakking dient voor het land van oorsprong een term als ‘origine’ of ‘land van oorsprong’ te worden vermeld.
 
Het KCB zal de komende tijd extra controles uitvoeren op de aanduidingen op kuubskisten.
 
Meer informatie
Nadere informatie over het correct aanduiden van kuubskisten kunt u vinden op www.kcb.nl onder ‘Toezicht G&F / handelsnormen / aanduidingen / interpretatie aanduidingsvoorschriften’.