Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Automatisering is meer dan techniek

afbeelding van Ulko Stoll

De inzet van automatische plantmachines brengt ook beweging bij de plantenkwekers. Freek Pereboom van WPG nodigt 'v/d Grond' uit naar aanleiding van de artikelen over het automatisch planten van broccoli.
 
Processen
"Het Automatisch planten van kool is meer dan de aanschaf van een plantmachine en besparing van arbeid" constateert Pereboom. De teler moet ook zorgen voor adequate bemanning van de plantmachine en stabiele aanvoer van uniforme planten. En daar komt de plantenkweker in beeld. Pereboom benadrukt dat automatisering vooral een proces is van uniformering van werkprocessen maar ook uniformering van planten en bijbehorende trays. De automatische plantmachine zijn vooral efficiënt bij trays met 60 * 40 buitenmaat. Voor de plantmachine is 60 * 40 tray niet essentieel. De automaten kunnen alle trays aan. Maar de aanpassingen om verschillende trays te verwerken vraagt tijd. En het planten van een 60 * 40 tray gaat sneller dan van een 40 * 40 tray. Automatische plantmachines zijn in staat om met diverse trays te werken, maar dat vraagt ombouwen en aanpassen. Uniformeren moet zorgen voor een stabiele werkprocessen en dat betekent constante inzet van dezelfde trays. WPG zou het ook toejuichen als plantenkwekers meer samenwerken met het op de markt brengen van “nieuwe” trays welke geschikt zijn voor het automatisch planten. Als meerdere plantenkwekers een tray hanteren met dezelfde maatvoering dan heeft de klant meer keuze vrijheid en wordt die niet “gedwongen ”om voor een bepaalde planten kweker met bijbehorende tray te kiezen. 
 
 
Detectie
WPG was tot nu toe volledig ingericht om planten op te kweken in trays met 40 * 40 buitenmaat. 
Met de aanschaf van een nieuwe zaailijn en 2 soorten 60 x 40 tray speelt WPG in op de behoefte van klanten om met de automatische plantmachines 60 x 40 te kunnen planten. .
Collega Wieke Grubben vult Pereboom aan en toont  2 trays van 60 * 40. De ene met 320 gaten en de ander met 240.  Bijzonder aan de tray is dat ze beiden aan de lange zijde 20 gaten hebben.
De mannen gaan verder in op de gevolgen van automatisering. "Missers of afwijkende planten kunnen bij een halfautomatische machine handmatig worden verwijderd. Een automatische planter moet een goed werkend detectiesysteem hebben waarbij de blindgangers uitgeselecteerd worden. Zeker in een gewas als spruiten kan geen enkele misser worden veroorloofd omdat de planten naast de missers te veel gaan woekeren." legt Pereboom uit. 
 
Licht
Uniformiteit van planten is ook een uniform formaat gedurende het seizoen. Dat betekent met name in het voorjaar dat er veel energie moet worden gestoken in de opkweek van een vitale plant. Grubben legt uit dat de opkweek voor de vroege plantingen van bijvoorbeeld bloemkool door WPG in Spanje wordt gedaan. "Dan zijn we in staat om te zaaien als de dagen al langer worden. Door de grotere hoeveelheid natuurlijk licht in Spanje krijgen de planten een natuurlijke ontwikkeling. Hierdoor zijn ze vitaal en zullen ze makkelijker weggroeien na het planten. Een plant die in november wordt gezaaid ontwikkelt zich met steeds minder licht. En dat leidt tot een tegennatuurlijke groei. Dan moet een extra buffer worden gemaakt in de vorm van een grotere pot. En dat gaat ten koste van uniforme werkprocessen bij het automatisch planten". Door opkweek van plantmateriaal in Spanje kan WPG vanaf week 10 trayplanten aanbieden welke geschikt zijn voor het automatisch planten. Hiermee kan de klant vanaf de start van het seizoen de automatische plantmachine inzetten. 
De mannen benadrukken dat plantenkwekers proberen uniform product te maken maar dat ze ook afhankelijk zijn van de beschikbare zaadpartijen. En die verschillen per partij en per jaar. Ook de productie van zaad is een natuurlijk proces dat het ene jaar beter gaat dan het andere jaar. Ook hier is uitwisseling tussen zaadbedrijven en plantenkweker van groot belang voor het produceren van de optimale plant.
 
Meerdere gewassen
De discussie over automatisch planten en uniforme werkprocessen gaat over in bespiegelingen over hoe de bedrijven er in de toekomst uit gaan zien. Vollegrondsgroente bedrijven zijn afgelopen 15 jaar gespecialiseerd op een enkel gewas gedurende een zo lang mogelijke periode. De ontwikkeling die sinds een aantal jaren gaande is, is dat de bedrijven meerdere teelten grootschalig telen en verwerken. In dat soort bedrijven is automatisch planten financieel erg interessant. De plantmachine moet alle planten op een pot kunnen planten. "Dat betekent dat de slasector overstag kan van de perspot naar een trayplant. Vooralsnog is die stap nog niet gemaakt maar het steeds duurder wordend veensubstraat en de mogelijkheden voor automatisering gaat er voor zorgen dat in nabije toekomst ook verschillende sla soorten op een tray gaat worden opgekweekt." voorspelt Grubben.
 
Voorspellen
Binnen de cultuur van WPG past ook nuancering. Dat laten de heren zien met de opmerking: "planten is niet het duurste proces of het proces waar de meeste besparing mogelijk is. Dat betekent dat besparing niet altijd de belangrijkste reden is voor de aanschaf van een automatische plantmachine. De echte reden is procesbeheersing. De grote kosten zitten bij alle teelten in het oogstproces. Op het moment dat daar automatisering mogelijk is, gaat het niet meer om aanpassen op bedrijfsniveau maar dan gaat de hele productiesector er anders uit zien. En het is maar slecht te voorspellen waar dat heen gaat."
 
Automatisering is een proces dat de komende jaren sterk wordt door ontwikkeld. En automatisering is meer dan techniek. De processen binnen de teeltbedrijven moeten worden aangepast. Maar ook daar blijft het niet bij: de keten zal zij ook moeten aanpassen. Dat betekent voor veredelaar, plantenkweker, machineleverancier, teler en afzetorganisatie aansluiting op elkaars processen. Pereboom laat zien dat WPG daar van doordrongen is.
 
 
 
Contactgegevens:
Freek Pereboom
06-28249590