Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bewaarverliezen in relatie tot bemesting van peen

afbeelding van Ulko Stoll

Inmiddels zijn we er in geslaagd om met de huidige teeltsystemen zeer hoge opbrengsten peen te oogsten. Verbetering van mechanisatie heeft de opkomst verbeterd en de oogstverliezen geminimaliseerd. Het peengewas is daarnaast ook bijzonder efficiënt in de opname van nutriënten vanuit de bodem.
 
Succesvolle teelt
Overmatige kunstmestgiften leiden daardoor over het algemeen niet tot hogere opbrengsten. Met een goede bodemstructuur en basis hoeveelheden van fosfaat en kali kan met  relatief weinig stikstof een goede opbrengst gehaald worden. Inmiddels zijn er ook voldoende fungiciden om ziekten gedurende de teelt te beheersen. Plagen veroorzaakt door insecten en met name in de vorm van de wortelvlieg kunnen nog wel enige schade doen, maar niet zozeer op de opbrengst. Als tot slot allerlei bodempathogenen bijvoorbeeld in de vorm van aaltjes goed beheerst worden staat niets een succesvolle teelt in de weg.
 
Zware vlekken
Helaas worden we de laatste jaren steeds vaker verrast met veel uitval van peen in de bewaring. Diverse schimmels en bacteriën veroorzaken deze uitval en worden vaak samengevat zwarte vlekken genoemd. Soms zijn oorzaken voor aantasting eenvoudig te achterhalen als er bijvoorbeeld een krappe rotatie aangehouden wordt, maar steeds vaker komen er problemen tevoorschijn, die op basis van perceelskeuze niet te verklaren zijn. Reden te meer om intensief te gaan zoeken naar oorzaken en oplossingen.
 
Weerbaar
Er is inmiddels al vele jaren onderzoek verricht naar bemesting van peen. Zo hebben we geleerd dat met name in de beginfase de peen bijzonder gevoelig is voor zout. Zo hebben we een directe relatie tussen zoutindex van kunstmest en opbrengst kunnen vaststellen. Daarnaast zijn de optimale bemestingsstrategieën voor de macro elementen stikstof, fosfaat en kali al behoorlijk goed bepaald. Het onderzoek de laatste jaren richt zich veel meer op de interne kwaliteit van de peen. De basis gedachte hierachter is dat een sterkere peen veel weerbaarder is voor pathogenen. Diverse calcium en zwavel meststoffen zijn inmiddels onderzocht, maar sinds een aantal jaren zijn daar ook diverse plantversterkers en bodemverbeteraars aan het onderzoek toegevoegd. Het aanbod van dergelijke producten is groot en inmiddels hebben we geleerd dat er niet altijd een consistent resultaat te behalen valt.
 
Duidelijke verschillen op het peenplatform
Ook het afgelopen jaar hebben we wederom proeven aangelegd in peen. We hebben daarbij met name gekeken naar veel nieuwe producten uit de groep van plantversterkers en diverse calcium meststoffen. De toepassingen varieerden van volvelds voor het zaaien, rijentoepassing tot bladbespuitingen. Eén proef lag op het peenplatform georganiseerd door vakblad ‘v/d Grond’ samen met de LTO kerngroep peen. De grondsoort op dit peenplatform in Kraggenburg was een mooie egale zavelgrond. Onder invloed van de verschillende bemestingssystemen varieerde de opbrengst toch tussen een aantal objecten significant van een berekende 128 tot 147 ton per hectare. Binnen de calcium meststoffen komt met name de basis meststof Polysulphate er positief uit. Daarnaast zijn er ook duidelijke verschillen tussen de in de rij toegepaste startmeststoffen, waarbij Free N en Quickstart hoge opbrengsten geven. Bij de bladmeststoffen onderscheiden foliplus Bocan en foliplus Amino NPK zich positief.
 
Ringrot komt meer voor
Uiteindelijk was deze proef in de basis echter opgezet om de effecten van de meststoffen in relatie tot de bewaarbaarheid van de peen vast te stellen. Daartoe zijn begin maart de wortelen gespoeld en beoordeeld. De belangrijkste aantasting in de peen was ringrot. Een steeds meer voorkomende ziekte in voornamelijk de IJsselmeerpolders, maar ook daarbuiten. De aantastingen varieerden van 0 tot ongeveer 15%. Met name de calcium basismeststoffen Calcifert S en Polysulphate laten bijna geen aantasting zien. Daarnaast doen de plantversterkers Free N en Micosat F het goed en laten zeer weinig aantasting zien. Hiermee onderscheiden deze nieuwe meststoffen zich met de bestaande producten.
 
Al met al blijkt uit deze proef dat er zeker mogelijkheden zijn om met meststoffen of plantversterkers aantasting van (bodem) pathogenen te onderdrukken. De resultaten betreffen hier uiteraard alleen deze proef, maar we zien dit inmiddels ook steeds meer terug in andere gewassen.
 
Marco van Soesbergen, Crop Solutions