Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bio witlof als groeimarkt

afbeelding van Ulko Stoll

 
 
De markt voor biologische verse groente is in Europa gemiddeld 3 a 4% van de totale markt voor verse groente. Per land verschilt dat sterk. In Nederland is het marktaandeel aan de onderkant van het gemiddelde. De markt van biologische witlof is echter slechts 1 a  2%. Bio witlof loopt achter bij de rest van de bio groenten. Geert Langerak is er de man niet naar om gefrustreerd rond te lopen maar onrustig wordt hij wel van deze cijfers. Langerak is bemiddelaar van FlevoLof en gaat in op de marktontwikkeling van biologisch en de mogelijkheden die dat geeft voor de teelt en productie van biologisch witlof.
 
Beperkte groei
De ontwikkelingen in de afzet van biologische groente is niet los te zien van de aandacht die regionaal product heeft. In Nederland is regionaal product nog niet echt een verkoopthema. Maar in Frankrijk en Duitsland is de regionale herkomst en teeltwijze steedsvaker leidend. Dat geldt ook voor Spanje en Italië. Langerak schetst een beeld van de markt in Frankrijk waar de grote supermarkten naast regionaal product ook vragen naar biologische groente. Echter het aanbod in de volumes die de supers nodig hebben is er niet. Dan ontstaat er een kip/ei verhaal waarbij wel vraag maar geen aanbod zorgt voor een beperkte groei in een groot marktpotentieel
De aandacht voor regionale herkomst en de vraag naar biologisch is niet per definitie versterkend aan elkaar. Er speelt veel emotie mee. Regionaal wordt in bijvoorbeeld Frankrijk gezien als eerlijk een betrouwbaar. En dat is hetzelfde beeld dat biologisch oproept. In veel regio’s in Europa wordt regionaal herkenbaar gemaakt door middel van een keurmerk. En besef dat regionaal een relatief begrip is. Nord Rhein Westfalen is net iets kleiner dan Nederland met net zoveel inwoners, en een voorbeeld van zo’n regio. Bio en regionaal zijn dezelfde emoties en kunnen elkaar versterken maar hebben niet noodzakelijk met elkaar te maken.
Voor nu is het grootste deel van de afzet die Langerak realiseert met biologische pennen gericht op het buitenland. FlevoLof heeft in Frankrijk een eigen vertegenwoordigster voor begeleiding van trekkers en het onderhouden van de ketenrelaties.
 
Lucratief
De kip of het ei is voor Langerak echter geen dilemma. Er is ruimte voor biologisch en de productie van biologische pennen kan worden uitgebreid. Volgens Langerak is de biologische teelt van witlofpennen een interessante bezigheid. Belangrijk is inzicht in de bodem, de historie van het perceel en inzicht in de voorvruchten. En er komt vakmanschap kijken bij een goede teelt van witlofpennen. Dat hoeft niet alleen van de akkerbouwer te komen. Er zijn genoeg goede adviesbureaus als TTW, Chicogrow en Delphy die het vakmanschap hebben om te zorgen voor een goede pennenteelt. En een pennenteelt waarbij niet eens de tophoeveelheden hoeven te worden gehaald kan al resulteren in een hectare omzet van € 15.000,- of meer. De prijs per pen zit bijna op het drievoudige van de prijs van een gangbare pen. De teeltresultaten zijn vooral afhankelijk van bodem gesteldheid: een goede structuur, beheersing van sclerotinia en beschikbaarheid van de juiste mineralen vragen de aandacht. Ook in rassen is er keus om het gehele seizoen witlof te produceren, De vijf hoofdrassen in biologische witlof zijn Atlas, Baccara, First Lady en Vintor. De mogelijkheden voor de Biolgische witloftrek, volgt uit de beschikbaarheid van pennen.
 
Volop groei
En de perspectieven zijn goed. De afzet van biologische groente stijgt en biologische witlof loopt achter. In de logica van Langerak betekent dit dat er de komende jaren volop groeikansen zijn. Maar niet zonder een aantal zaken goed te regelen. Naar de supermarkt betekent dit dat biologisch onderscheidend moet zijn van gangbaar. In de ogen van Langerak een concept met herkenbare herkomst en een prijs per krop. Het mooiste is ook nog per krop verpakt uiteraard in afbreekbare verpakking.
 
De infrastructuur in de teelt is goed geregeld. In Kraggenburg (N.O.P.) is een centrale sorteermogelijkheid ingericht. De N.O.P. is de natuurlijke achtertuin van FlevoLof en daar zijn dan ook alle faciliteiten voor de teelt van witlofpennen aanwezig. Professionele loonwerkers met zaaimachines en specifieke oogstmachines. Maar ook ziet Langerak mogelijkheden in Noord Groningen en in Zeeland. Helaas staan de biologische akkerbouwers nog niet in de rij bij Langerak terwijl biologische witlof toch een vraagmarkt is. Met de nodige kennis en een goede bodem lijkt er met biologische teelt van witlofpennen een interessant saldo te realiseren.
 
Ulko Stoll