Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bodemacademie in oprichting

Emmeloord – Stichting Veldleeuwerik, LTO Nederland en het Louis Bolk Instituut beginnen samen een Bodemacademie. Dat meldt Henk Heinhuis, directeur van Stichting Veldleeuwerik. Op veel van de LTO-ledenvergaderingen van deze winter wordt door het Louis Bolk Instituut uitleg gegeven over dit gezamenlijke initiatief.
“We hebben samen dit plan getrokken, omdat bodem een zeer actueel thema is waar veel vragen over zijn bij telers”, legt Heinhuis uit. Veldleeuweriktelers behoren niet tot de doelgroep voor de Bodemacademie. “Telers die bij Veldleeuwerik zijn aangesloten, behandelen deze thema’s al in hun huidige regiogroepen.
De Bodemacademie is bedoelt voor akkerbouwers die meer kennis willen vergaren van hun belangrijkste productiemiddel bodem”
Stichting Veldleeuwerik is bij de Bodemacademie betrokken omdat zij al beschikt over een bestaande infrastructuur in het begeleiden van groepen op deze thema’s. Het idee is namelijk om dit regionaal op te zetten. “Wij zijn gewend om regiogroepen op te richten en te begeleiden.” Daarnaast kunnen een aantal praktische bodemtools, welke door Veldleeuwerik, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut ontwikkeld zijn in de groepen worden ingezet.
Telers hoeven niet lid te worden van Stichting Veldleeuwerik, benadrukt Heinhuis. “Het màg natuurlijk wel. Ik kan me voorstellen dat telers nieuwsgierig worden naar de andere duurzaamheidindicatoren zodra ze zich meer in de bodem hebben verdiept.” 
De Bodemacademie wordt in 2016 opgericht. Komende winter worden meer details duidelijk. Heinhuis geeft aan blij te zijn met dit gezamenlijke initiatief waarbij partijen elkaar kunnen versterken op dit ontzettend belangrijke thema.