Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

De inzet van basisstoffen

afbeelding van Ulko Stoll

Er is gewasbescherming en er zijn meststoffen. En er is iets er tussen in. Daar horen biostimulanten en plantverterkers bij maar ook micro-organismen. Ook is er een categorie stoffen op basis van huis, tuin en keuken stoffen die nuttig zijn in de teelt van gewassen. De overlap tussen deze categorieën wordt steeds groter. Biostimulanten hebben een effect op de weerbaarheid tegen schadelijke organismen maar zijn geen meststof en geen gewasbescherming. Huis, tuin en keukenmiddelen hebben een effect in de vorm van verdrijving of wering. Vooralsnog is er geen specifieke regelgeving in Nederland. Wel is er een Brussels kader dat stelt dat lidstaten binnen drie jaar na mei 2019 invulling moeten geven aan nieuwe meststoffen verordening waarin de inzet van biostimulanten geregeld is. 
 
Uien olie
Als het gaat om de huis, tuin en keuken middelen is er wel iets geregeld. Deze stoffen moeten beoordeeld worden als zogenaamde basisstof. Een geregistreerde basisstof is geen gewasbeschermingsmiddel maar er is wel aangetoond dat deze veilig is voor de omgeving en een werking heeft. Een stof die op dit moment relevant is in de peenteelt, is uien olie. En precies uien olie is als één van de eerste stoffen geregistreerd als basisstof. Dat blijkt echter geen eenvoudige exercitie. Sander Bernaerdts van Naturim is leverancier van uienolie granulaat en is betrokken geweest bij de registratie van uienolie als basisstof. Dat is een traject geweest van vier jaar waarbij vragen over werking en over effect op de volksgezondheid moesten worden beantwoord. Vragen als: Wat betekent het voor een betreder van een peenveld als hij overdosis uien ruikt? Uiteraard is daar geen concreet onderzoek naar gedaan maar wel zijn er vergelijkbare situaties die in studies kunnen worden vergeleken. Ook de compleetheid van een dossier met onderzoeken naar de werking van uienolie zorgt voor een gemotiveerde aanvraag. 
Juist het aantonen van de werking in deugdelijkheidsonderzoek is voor de organisatie die gaat over plaatsing van basisstoffen belangrijk geweest in plaatsing op deze lijst. De aanvraag is gedaan door Bionext op verzoek van LNV om ervaring op te doen in deze procedure.
 
Basisstoffen zijn geen gewasbeschermingsmiddelen maar helpen wel in de teelt en zijn toegelaten. Daarmee wordt duidelijk dat er meer mogelijkheden zijn om gewassen te versterken en stimuleren. De peenteler kan er van profiteren.