Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Driftbeperking door middel van uitvloeier

afbeelding van Ulko Stoll

De ontmoeting tussen wetenschap en landbouwpraktijk laat regelmatig mooie oplossingen zien. Uitvloeier Squall is één van die mooie oplossingen. De toepassing van Squall is een toevoeging door de teler aan gewasbeschermingsmiddelen zodat de effectiviteit van de middelen toeneemt.. Squall is het resultaat van een Europees project waarin gezocht werd naar in water oplosbare polymeren. Met name voor rechtopstaande gewassen met een dikke waslaag zoals prei is Squall een waardevolle toevoeging.
 
Serieuze partijen
Daniel Bonn, hoogleraar van de universiteit van Amsterdam, is bij dit Europese project betrokken. De resultaten van het onderzoeksproject waren dusdanig goed dat Bonn investeerders heeft gezocht om het product uit het resultaat van het project te patenteren en op de markt te brengen. Het resultaat is Squall, de organisatie die Squall op de markt brengt is GreenA. GreenA wordt ondersteunt door serieuze partijen als Menzis, Wereld Natuur Fonds, Rabobank, de universiteit van Delft en de WUR. Deze partijen werken samen in investeringsfonds Shift invest. GreenA is gevestigd op het techpark in Amsterdam waar ook de Universiteit van Amsterdam is gevestigd.
 
Eigenschappen
Een polymeer is een molecuul dat is op gebouwd uit meerdere gelijke delen. Door deze opbouw is het mogelijk om specifieke eigenschappen aan polymeren mee te geven. In geval van Squall zijn de eigenschappen stroperigheid en binding ingebouwd. Squall is een combinatie van een aantal polymeren met elkaar versterkende eigenschappen. Het resultaat is een stroperige vloeistof die oplost in water die er voor zorgt dat gewasbeschermingsmiddelen beter hechten. Hierdoor wordt ook drift beperkt. Met name de toepassing van Squall in rechtopstaande gewassen met een dikke waslaag is de effectiviteit van Squall toevoegen zeer groot. Uien en prei zijn met name geschikt voor gebruik van Squall toevoegen.
 
Volledig afgebroken
Met de inzet van Squall wordt het mogelijk om te spuiten met een fijne druppel voor een optimaal spuitbeeld. De hechtingseigenschappen van Squall zorgen voor hechting van de druppels aan elkaar en aan het blad. Daardoor ontstaat een betere dekking. Squall is een hulpstof die volledig wordt afgebroken omdat er geen latexachtige verbindingen worden gebruikt. Mede daardoor is Squall dan ook niet schadelijk voor het gewas.  Daarbij blijft er geen residu achter in het product en er is geen emissie naar de omgeving. Voor de toepassing van Squall gelden geen restricties behalve dat Squall niet rechtstreeks in contact mag komen met het product om chemische reacties te vermijden. Het advies is om Squall toe te passen met 05 l/100l water. Squall dient als laatste in de tank te worden toegevoegd en moet goed gemengd worden.
 
Driftbeperking
Opvallend is dat de bij de maatregelen over emissiebeperking veel gesproken wordt over doppen, spuittechnieken en drift beperkende maatregelen maar het gebruik van hulpstoffen om drift te verminderen, wordt nooit als maatregel besproken, terwijl met een goede uitvloeier wel degelijk minder drift wordt gerealiseerd. Een aandachtspunt voor toezichthouder.
 
De ontwikkeling van Squall schetst de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en laat tegelijkertijd zien dat ook partijen die niet of beperkt actief zijn in de landbouw, in staat zijn om kennis toe te passen juist voor de agrarische sector. Immers de Universiteit van Amsterdam is niet de universiteit waarvan je verwacht dat daar de innovaties voor de landbouw vandaan komen. Blijkbaar moet de sector naast bestaande structuren gaan kijken.
 
 
Ulko Stoll