Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Flipper, een insecticide van plantaardige oorsprong

afbeelding van Ulko Stoll

FLiPPER is een product van plantaardige oorsprong op basis van carbonzure kaliumzouten en heeft een breed werkingsspectrum. Het is een snel werkend contactmiddel dat onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) mag worden toegepast ter bestrijding van insecten en mijten in de bedekte en onbedekte teelt van land- en tuinbouwgewassen. FLiPPER kan worden ingezet ter bestrijding van witte vlieg, spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, dop- en schildluis.
Flipper heeft een fysiek werkingsmechanisme op eieren, larven en volwassen insecten. De actieve stof tast de celwand (chitine huid) aan, waardoor de cel inhoud lekt en het insect uitdroogt. Daarnaast blijven de ionkanalen van de celmembramen permanent open staan wat ook zorgt voor uitdroging van het insect. Het maximale effect wordt binnen 48 uur na de toepassing bereikt.
Flipper is uitermate geschikt als correctiemiddel in geïntegreerde teelten en biologische systemen. Flipper is veilig voor bestuivers en de meeste natuurlijke vijanden. Daarnaast is Flipper vrijgesteld van MRL en heeft het een korte veiligheidstermijn. Flipper mag worden toegepast in biologische teelten 
 
Toepassing
Voor een optimale bestrijding moet de behandeling worden uitgevoerd zodra de plaag wordt waargenomen. Zo wordt populatieopbouw voorkomen door gericht de eieren en zeer jonge larvale stadia te bestrijden. Gebruik voldoende water voor een goede bedekking van het gewas. Bespuit daarom ook de onderkant van de bladeren en de groeipunten. De te bestrijden insecten en mijten dienen goed geraakt te worden. 
Dosering: 1% (1 liter per 100 liter water).
Afhankelijk van de plaagdruk de behandeling zo nodig om de 7 dagen herhalen, echter niet meer dan 3 wekelijkse behandelingen achter elkaar uitvoeren. De spuitvloeistof direct na klaarmaken gebruiken. Maak de spuitvloeistof volledig op, geen spuitvloeistof bewaren.
 
Bron: Bayer
 
[Kader]
Belangrijke zaken voor een juiste toepassing

  • Zorg voor een goede bedekking van insecten en gewas
  • Snel drogende omstandigheden verhogen de effectiviteit
  • Flipper toepassen in een dosering van 1%
  • Minimaal interval 7 dagen
  • Maximaal 3 bespuitingen in een blok
  • Dosering in bedekte teelten max 16 liter/ha
  • Dosering in onbedekte teelten max 10 liter/ha
  • Geen hardwater gebruiken  (niet harder dan 16,8dH met een PH van minimaal 7)
  • Minimale temperatuur voor opslag en water in de tank is 10 °C
  • Niet mengen met uitvloeiers of bladmeststoffen