Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Grote belangstelling velddemo spuittechnieken

afbeelding van Erna Steenhuis

Ruim 40 telers waren donderdag 6 juni aanwezig bij de demonstratie spuittechnieken op een perceel van broccoliteler René Verdonk in Zwaagdijk. Jack Thibaudier gaf vanuit zijn rol als lid SKL commissie en lid van de Fedecom landbouwtechniek ledenraad een inleiding over de actuele wetgeving rondom  het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de toekomst die door regelgeving en maatschappelijke druk wordt opgelegd. Hij refereerde aan de brief van minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer: Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten. Een toekomstvisie waarin de land- en tuinbouw in 2030 werkt met weerbare teelt om middelengebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Ook de burger wordt steeds bewuster van het gebruik van middelen. Wel of niet terecht gevoed door televisie uitzendingen, raken zij steeds meer betrokken bij het veilig produceren van gezond voedsel.
 
Eén van de oplossingen die past in de nieuwe wetgeving en ook maatschappelijke draagvlak vindt is gebruik maken van nieuwe spuittechnieken. Deze  nieuwe technieken zorgen voor driftreductie, leveren geld op door minder verspilling van gewasbeschermingsmiddelen en zijn minder belastend voor het milieu .
 
Tijdens deze avond werden de volgende verschillende spuittechnieken op het veld gedemonstreerd door leveranciers.
Agrifac AirFlow
Hardi Twin Force
Wingssprayer

Het advies van Thibaudier: Er is genoeg keuze, Maar start de beslissing met de etiketten van de middelen die volgend jaar in je kast staan. Wat is er nodig? Dat is de basis. Dan kijk je in de DRT lijst en naar je investeringsmogelijkheden.
 
Nadien was er voldoende ruimte om de ervaringen van de verschillende spuittechnieken met de leveranciers en de telers uit te wisselen onder het genot van een drankje. 
 
Klik hier voor de foto's