Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Inhoudelijke start van de Peenacademie

afbeelding van Ulko Stoll

Swifterbant 30 januari. Op de startbijeenkomst van de Peenacademie blijkt direct een grote kennisbehoefte bij de peentelers. De startbijeenkomst was geen bijpraatsessie maar stond vooral in het teken van nieuwe mogelijkheden en een zoektocht naar nieuwe kennis.
 
Nieuwe techniek
Delphy begeleiders Niek Vedelaar en Marc Verspille lieten de mogelijkheden zien van rugopbouw en mechanische onkruidbestrijding. Er zijn nieuwe machines met nieuwe mogelijkheden die de rug op kunnen bouwen met verschillende mate van grofheid onder en boven in de rug. Dat heeft zijn effect op de weggroei en de ontwikkeling van de peen. Een demonstratie mechanische onkruidbestrijding is al weer even geleden en de heren lieten duidelijk zien dat de ontwikkeling in de techniek door gaat. Invulling van een schoffeldemo kan heel goed passen binnen het programma van de Peenacademie.
 
Jonge generatie
De aandacht voor rugopbouw en schoffels schetst het speelveld in de peen wereld. Technieken ontwikkelt uit de biologische teelt worden geïmporteerd in de gangbare peenteelt. Van het aantal aanwezige telers was ongeveer de helft bioteler. Een signaal dat bio en gangbaar de behoefte hebben om van elkaar te leren. Mooi om te zien was ook de jonge generatie telers die duidelijk een kennisbehoefte hebben waar de Peenacademie invulling aan kan geven.
 
Kwaliteit
De aandachtspunten in de bewaring voor het behoud van de kwaliteit van peen werden zowel door Teunis Verheij van Dijksma Koudetechniek als Harry de With van Hagranop benadrukt. Goed bewaren en een goed besef van de kwaliteit van het bewaarde product is noodzakelijk om op het juiste moment op de markt te zijn en om het beste rendement te maken.
 
De Peenacademie gaat van start met twee ondernemersgroepen die een eigen agenda hebben met de zelfbenoemde thema’s. De Peenacademie staat niet op zichzelf. Daar waar mogelijk worden de activiteiten gekoppeld aan Peenplatform en Quality Carrots. Kennis is de randvoorwaarde voor bedrijfsontwikkeling! Dat geldt ook voor de peenteler. Kennis wordt allang niet meer alleen ontwikkelt op onderzoeklocaties. Juist op teeltbedrijven zijn er veel mogelijkheden om nieuwe kennis te vergaren. Verzamelen en delen van kennis en het door ontwikkelen van informatie voor de peenteelt is de basis voor de Peenacademie.
 
De Peenacademie wordt georganiseerd door Delphy en vakblad ‘v/d Grond’. De ondernemersgroepen worden ondersteund door adviseurs van Delphy.
De Peenacedemie wordt gedurende en periode van drie jaar ondersteund doormiddel van financiering van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. De Peenacademie maakt gebruik van de POP 3 regeling van de provincie Flevoland