Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuw insecticide welkome aanvulling in strijd tegen trips en koolvlieg

afbeelding van Ulko Stoll

Benevia toegelaten in Nederland

 
Telers krijgen dit jaar met Benevia de beschikking over een nieuw insecticide met een nieuwe werkzame stof. Het is een welkome aanvulling op de nog beschikbare middelen. De afgelopen jaren heeft Benevia in proeven, onder andere op de spruitkoolboulevard, zijn effectiviteit en toegevoegde waarde bewezen.
 
Het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft eind april de toelating van Benevia verleend. Het afgelopen jaar stond het middel bij kooltelers al volop in belangstelling, omdat in proeven bleek dat een behandeling met Benevia schade door  trips  sterk kan beperken.
 
Brede toepassing
Benevia is toegelaten bij de onbedekte teelt van sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, wortelgewassen, knolselderij, ui-achtigen, koolraap, rode biet, - en aardappelen. De werkzame stof (Cyazypyr®) in Benevia komt uit een volledig nieuwe groep en bevat het nieuwe molecuul cyantraniliprole. De aanwinst zorgt voor een verbreding van het spuitschema en helpt om resistentie tegen te gaan.  
 
Brede werking
De actieve stof Cyazypyr in Benevia heeft een brede werking en is effectief tegen onder andere  trips, luizen, witte vlieg, koolvlieg, kevers, snuitkevers, mineerders en rupsen. (schema 1). Bij veel insecten is het middel effectief in de verschillende stadia (ei, larve, adult) van het insect. Met een vroege inzet kunt u de opbouw van een schadelijke populatie helpen voorkomen.  In kool is Benevia werkzaam tegen veel lastige plagen zoals trips, koolvlieg, witte vlieg, koolmot en melige koolluis.
Veilig voor natuurlijke vijanden
De werkzame stof Cyazypyr werkt  tegen schadelijke insecten. In tegenstelling tot de veelgebruikte pyrethroïden is Benevia selectief voor veel natuurlijke vijanden. Juist deze nuttige insecten kunnen bijdragen aan de beheersing van trips en andere plaaginsecten.
 
Snel regenvast en temperatuurbestendig
Benevia is voor de teler een flexibel in te zetten insecticide. Het middel is snel regenvast en wordt snel door het gewas opgenomen. Uit proeven blijkt dat een neerslaghoeveelheid van 25 mm twee uur na toediening geen invloed heeft op de effectiviteit. Ook hoge temperaturen hebben weinig impact op de effectiviteit. 
 
Twee toepassingen per teelt
Benevia is toegelaten voor maximaal twee toepassingen per teeltcyclus. Daarmee is het een aanvulling op het bestaande pakket aan middelen. Om optimaal van de beschikbare mogelijkheden gebruik te maken, is het zaak om de middelen strategisch in te zetten. Naast bestrijding om directe schade te voorkomen is het vooral belangrijk om de opbouw van een schadelijke populatie te voorkomen. Bij de registratie zijn beperkingen opgenomen om drift te voorkomen. Zo moet u een teeltvrije zone van minimaal 2 meter aanhouden en dient uw spuitapparatuur te zijn voorzien van driftreducerende voorzieningen.